Column; Advent

Hans van den Berg

's-Gravenzande 20.12.2015 - Een woord dat meestal maar eens in het jaar opklinkt en  gebruikt wordt: ongeveer een maand vóór het kertfeest.

Het komt van het Latijnse woord adventus wat komst betekent. Het verwijst naar de komst van de Here Jezus naar deze aarde, en men spreekt dan van adventtijd die duurt van begin December tot 24 December. Elk jaar weer bereiden veel christenen zich voor op het kerstfeest, het geboortefeest van Jezus.

Maar ook de wereld doet mee; ook al gelooft men niet in een God die Zijn Zoon zond, men maakt er toch een feest van, wereldwijd. Door de jaren heen is het een lichtjesfeest geworden; zowel binnen als buiten brengt men feeërieke verlichting aan en het wordt met het jaar uitgebreider! Het brengt sfeer en romantiek, wat nog geaccentueerd wordt door oude bekende kerstliedjes die overal  weerklinken. Vrije dagen, eten en drinken, gezelligheid, samen zijn, en het feest is kompleet!

Oorspronkelijk is de adventtijd een traditie uit de Oosterse kerk dat later werd overgenomen door De R.K. kerk, en pas in de negentiende eeuw door de Reformatorische kerk.

Als ik er zo over nadenk in deze adventtijd, dan moet het me van het hart dat we er toch wel een vreemd feest van gemaakt hebben. Mensen hebben het zelf bedacht en het is eigenlijk steeds maller geworden! Het is toch niet normaal dat we bij de verjaardag van iemand elk jaar weer bij zijn of haar wiegje gaan zitten, en altijd maar weer zingen over dat moment dat tie geboren werd? Mijn oudste zoon was deze week jarig en met mijn vrouw heb ik het even over zijn geboorte gehad, dat het een hele belevenis was, en heftig, zo'n eerste bevalling. Maar verder ben je dankbaar voor wat hij geworden is, een mooi gezin heeft gevormd, en dat ze met elkaar gelukkig zijn! Dát is toch normaal? (Foto medelhi.files.wordpress.com)

God de Vader vindt het fijn als we onze dankbaarheid tonen voor het zenden van Zijn Zoon Jezus! Punt! Dát was het Begin! Het vervolg was en is veel en veel  belangrijker! Dat Jezus kwam om ons  Zijn Vader te leren kennen, Zijn liefde en genade, en dat Hij uiteindelijk in opdracht van Zijn Vader Zijn leven gaf aan het kruis, en ons verzoening bracht! Voor dát feit stelde God Zelf een feest in!

God toonde ons Zijn grote liefde door zijn Zoon te zenden en Hem op te offeren, ter wille van jou en mij! Hij wijst ons niet op de Baby, Hij wijst ons naar het kruis, waar het Kostbaarste wat Hij had de dood inging, om ons het eeuwige leven te kunnen geven! God stelde niet het altoos durende kraamfeest in, maar wél het heilig Avondmaal, om daarmee “Zijn dood te verkondigen, totdat Hij [terug]komt”! [1 Cor.11:26]

Al lang geleden zijn ze weer herenigd, de Vader en de Zoon; Jezus keerde naar de hemel terug, nadat Hij álles had volbracht! En weldra komt Hij terug, als Koning Jezus, zo heeft zijn Vader bekend gemaakt in zijn Woord, de Bijbel! En álles wat Hij daarin voorzegd heeft, door mensen heen, is werkelijkheid geworden, of zal spoedig gaan gebeuren! Toen de apostel Johannes op het Griekse eiland Patmos verbleef liet God hem in visioenen zien “wat weldra moet geschieden”! [Op. 1:1-22:6]

Jezus verlangt niet naar ‘cadeautjes’ vanwege Zijn geboorte, in welke vorm dan ook; Hij vraagt of Hij jou tot Heiland mag zijn, tot Redder, en of je je leven aan Hem toe wil vertrouwen! Hij wil graag Zijn leven met je delen, je moeite en zorgen op Zich nemen en je wonden helen! Er is geen Trooster zoals

Hij! Jezus dwingt je niet, maar dringen doet Hij wél, want de t i j d Is nabij, weldra komt Hij terug! Dat Jezus kwám, geweldig, dáár begon het mee! Maar dat Hij terugkomt, binnen afzienbare tijd,i s dat niet veel belangrijker om bij stil te staan, in deze adventtijd?

Jezus Zélf dringt er op aan om waakzaam te zijn, om klaar te zijn voor Zijn wederkomst. Dan wordt het pas écht feest voor hen die Hem als hun Heiland en Verlosser hebben aangenomen! Daar zouden onze kerken en gemeenten veel  vaker aandacht aan moeten schenken! Advent, alles wijst er op dat Zijn komst nabij is! De Zoon van God komt opnieuw, maar nu in macht en heerlijkheid! God geeft ons ook vandaag nog om ons voor te bereiden op dat glorierijke feest van Zijn Zoon Jezus! Ben jij al in feeststemming?

Het is nu adventtijd, élke dag! En redden wil Hij je graag, want dáár gaf Hij zijn leven voor! Ik weet zéker, als je Hem nu toelaat in je leven, dan wordt het vanaf dit kerstfeest  heel anders in je leven, en dan wordt 2016 een topjaar, wat er verder ook mag gaan gebeuren in de wereld! 

Dat is mijn grootste en diepste wens, voor u en voor jou, voor deze kerst en voor het nieuwe jaar! Dan kun je ook dat overwinningsfeest van JEZUS met vreugde tegemoet zien! Zijn komst is nabij! Maranatha, Here Jezus, kom spoedig!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl