Column: Als je dat maar weet!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 19.06.2022 - Vlaggen is ín, in deze weken, en je begrijpt wel waarom. Onze kinderen en kleinkinderen leverden prestaties tot cum laude toe, na jaren van studie en zelfs na moeilijke corona-jaren!


Hulde aan hen!

De vlag kon uit, de schooltas er bij, als teken van overwinning! Ook twee van onze kleinkinderen en twee buurjongens deelden in die overwinning! Vlaggen alom! Wat een feest als na lang wachten, en soms weinig verwachting, dan toch dat verlossende telefoontje gaat: je bent geslaagd!

Als ouders en grootouders leef je mee en is het gewoon óók spannend, en hoop je er het beste van. En je mag optreden als opa, als je kleinzoon vraagt: 'opa, wilt u voor mij bidden?'

Op die examendagen komt het er op dát moment op aan: als je het dán maar weet! Je weet het nog van jezelf, van vroeger; van je moeder die zei: ' Als je je best hebt gedaan, dan mag je zegen verwachten! Zegen van God, bedoelde ze. Daar werd ook voor gebeden in die dagen van spanning! Je wist zelf wel, als je je pet er naar had gegooid dan hoefde je geen zegen te verwachten, hooguit nog hópen op wat geluk. En zo zijn er ook teleurstellingen, in deze dagen. Maar ook gelukkig weer herkansingen voor degenen die net iets tekort kwamen.

Na dat alles wordt het ook weer Vaderdag; ook zo'n dag waar de een blij van wordt, een ander er liever niets over hoort, en weer een ander waar het alleen een herinnering is aan die vader, die papa die zo gemist wordt!

Hoe jouw situatie ook mag zijn, zéker is dat de Vader van de Here Jezus ook jouw Vader wil zijn!

Jezus leerde ons bidden en zei dat wij Zijn Vader óók Vader mogen noemen, ónze Vader, Abba, in het Aramees-Hebreeuws. Je kent vast dat wereldwijd bekende gebed wel, dat Jezus, Gods Zoon, leerde aan Zijn volgelingen, en aan ons, het: Onze Vader!

De God van hemel en aarde mijn Vader, jouw Vader? Die God Die álles heeft geschapen, ook jou, en mij? Het is werkelijkheid geworden door wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan: de Weg geopend naar de Vader! Nú kan je kind zijn van Hem Die álles voor je overhad! Je hemelse Vader was bereid elke prijs te betalen om je te redden. "God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?" (Rom. 8:32, HTB]

Die hemelse Vader staat altijd klaar om in je behoeften te voorzien, als die nuttig voor je zijn! Die hemelse Vader houdt zoveel van je dat Hij bereid is je te disciplineren om je tot christelijke volwassenheid te brengen. Zelfs als je tegen Hem in opstand komt en Zijn liefde afwijst, blijft die Vader doen wat het beste voor je is. "Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren." (Rom. 5:8, HTB] Hij maakt Zijn liefde voor jou niet afhankelijk van jouw liefde voor Hem. Hij houdt van je, zelfs als jij Hem niet liefhebt! Hij wil ons tot Zijn erfgenamen maken en reserveert een huis voor je in de hemel. (Rom. 8:15-17). Maar wil je dat wel, zó een Vader? Hij staat er klaar voor, Hij had en heeft er álles voor over dat ook jij Zijn kind wordt, en Hij jouw Abba, Vader!

Geslaagd of afgewezen bij de mensen, cum laude, een bul, een herkansing of gezakt: bij God gaat het er anders na toe, want "God, de Vader, heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." [Joh. 3: 16] Als je dat maar weet!

Je aardse vader kon je niet uitkiezen, Je hemelse Vader wél! Maar doe je het? "Nog is er tijd, de Heer' geeft gena, de toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? [Joh. De Heer 87]

Luister naar de blijde Boodschap,
van Gods liefde en gena!
Van ontferming en bevrijding,
door het kruis van Golgotha!
Allen zijn we afgeweken
van het doel door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
derven Godes heerlijkheid.

God rechtvaardig doch vol liefde,
zond Zijn Zoon op aarde neer.
Om de straf voor ons te dragen,
Hij werd aller heren Heer.
Want Zijn sterven bracht verzoening,
aan het kruis heeft Hij voldaan.
Allen die in Hem geloven,
mogen vrij tot God nu gaan.

Hoor de woorden van de Heiland,
gij die leeft in vrees en strijd.
"Kom tot Mij, belast belaad'nen,
'k Geef u rust en zaligheid."
O, bedenk toch eens te sterven,
zonder dat gij zijt verlost.
Waarom zoudt gij ook niet komen?
't Heeft des Heilands bloed gekost.

Gods bazuin zal weldra klinken,
Jezus komt in majesteit.
Allen die in Hem geloven,
neemt Hij op in heerlijkheid.
Hoor, Gods kind'ren bidden smekend,
"Kom Heer Jezus spoedig weer".
Geef mijn vriend uw hart aan Jezus,
en verwacht Hem als uw Heer.

[ Joh. De heer 893]

H. van den Berg,
Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (16 reacties geplaatst)

Ik word een beetje moe(deloos) van deze heer (of Heer) van den Berg. Ik ben ook gelovig, maar dit soort prevelementen gaat mij te ver. Dit soort "preken" hoort m.i. niet thuis op westlanders.nu als nieuwsmedium.
Het is niet toegestaan om de Nederlandse vlag erbij te hangen, wordt oogluikend toegestaan. Lees de instructies maar wanneer wel en niet vlaggen
Het geloof is voor mij een gepasseerd station. Maar laat die man toch zijn gang gaan.
Zalig zijn zij die niet zien, niet geloven en toch gelukkig zijn.
Bonifatius komt ook in de buurt. Liep nogal eens slecht af.
Ik heb en ik niet alleen liefde is geloof nou als ik de krant en het nieuws ziet dan denk ik hij is niet thuis
ieder het zijne. Het zou goed zijn als meneer pastoor en ook een imam op westlanders.nu eens hun zegje mochten zeggen... (hou er toch mee op...)
Kompleet onbruikbaar.
Daar gaan we weer. Geloof verkondigen behoort niet op een nieuws site. Doe dit in een kerk.
Een mooier Vaderdag cadeau had ik niet kunnen krijgen.
Ik ben benieuwd wat Aerts van deze versie vond.
Daar zit wat in!
Toegang vrij, Abba, God's bazuin...
Doet wat het beste voor je is...
Oorlog in Europa. Willem Engel, Baudet of Farmers Defence in Nederland; wij hebben meneer van den Berg om ons moed in te spreken.
Ja op deze manier krijg je ook.
We zijn gezegend met de Johannes de Doper van het Westland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.