Column; Anno Domini

Hans van den Berg

's-Gravenzande 20.12.2017 - Is Latijns voor ' In het jaar onzes Heeren', en dan volgt het jaar waarin we leven. Nu zou men dus schrijven: Anno Domini 2017

of ' In het jaar van onze Heer 2017' of ' 2017 jaar na de geboorte van Christus.' Als je niet gelooft in een Heer Die de tijd in Zijn hand houdt, dan kan je spreken van 'Anno mundi', wat staat voor ' In het jaar van de wereld.' Israel gebruikt ook deze benaming en heeft het 5778e 'wereldjaar' op de kalender staan sinds [onze] 21 september j.l. Op die dag, de eerste dag van de maand Tisjrie, schiep volgens de joodse traditie God de hemel en de aarde, en daarom telt men vanaf die dag! Volgens de Joodse leer moet Christus nog komen, voor de eerste keer! De aanduiding Anno Domini kennen ze daarom niet!

Toch is het een feit dat men in een groot gedeelte van de wereld spreekt van ' zoveel jaar na Christus' [geboorte], en dat is niet voor niets! Zijn geboorte, welke al vier millenniums lang door velen was aangekondigd, werd een keerpunt in de geschiedenis! Hij zou de Enige zijn Die de mensen uit alle ellende zou kunnen verlossen, en Hij alleen zou bewerken dat de situatie op aarde eens weer zó zou worden  zoals die geweest was, vóórdat de mens in de fout ging: volmaakt en heerlijk!

Zonder geloof kunnen wij ons dat niet voorstellen in deze wereld, waar zóveel mis is! Terwijl in deze dagen rond de kerst een groot gedeelte van de wereldbevolking bijna omkomt van honger, door ziekte, oorlog en andere ellende, verliest een ander gedeelte zich aan een kerstgekte die elk jaar nog toeneemt! Bij het tv-journaal gaan beelden van grauwheid en verdriet over in beelden van kaarslicht, overvloed en welvaart. De brievenbus vertoont eenzelfde beeld: ontelbare aanbiedingen, kaarten met de beste wensen en daarnaast talrijke bedelbrieven om hulp!

En tóch Anno Domini, 'het jaar van onze Heer'. Zonder geloof lijkt het op een 'lachertje', deze hopeloze zooi! Of heb je er geen oog voor, voor wat er zich in de wereld én om je heen afspeelt?

Maar tóch wordt Jezus Immanuel genoemd, wat betekent: God met ons! Hij is dus niet tégen ons maar vóór ons! Alleen werkelijk geloof kan ogen openen om dat te gaan zien! En gelukkig, telkens gebeurt dat weer, steeds weer geven mensen hun leven aan Jezus. Al meer dan 2000 jaar gaat dat door ondanks de vaak moeilijke omstandigheden.

Column; Generaal Pardon!

Toen de Zoon van God kwam had bijna niemand daar oog voor. En toen hij jaren later aan het kruis hing dacht men dat men van Hem af was, en Satan dacht dat hij zijn doel had bereikt! Het zag er dan ook hopeloos uit, Jezus dood aan een kruis! Echter, dit was Gods bedoeling, dáárvoor was Jezus geboren............., om te kunnen sterven, in onze plaats!

Na drie dagen stond Jezus op uit de dood, Hij had alles volbracht wat van Hem verwacht werd, en zo werd hij voor ieder die gelooft een Redder en Verlosser! In de 2000 jaar die daarop volgden, tot nu toe, hebben talloze miljoenen mensen voor Hem gekozen, ondanks de omstandigheden, die vaak heel beroerd waren en vaak na hun keuze nog erger werden! Het kostte soms hun leven en nóg, Anno Domini 2017, zijn er op vele plaatsen in de wereld volgelingen van Jezus Christus die gediscrimineerd, vervolgd, mishandeld en gevangen gehouden worden. Toch houden ze vol omdat ze met zekerheid weten dat dit leven hier slechts een fractie is en het voorportaal voor de eeuwige heerlijkheid die hen wacht! Daar is geloof voor nodig, een levend geloof! Zo'n geloof ontstaat door "het horen van het Woord van God" [Rom.10:17]

Dit jaar was God er en ook in 2018 heeft Hij de wereld in Zijn hand. Niet dat dát zo duidelijk merkbaar zal zijn aan de omstandigheden, die zullen er beslist niet beter op worden! Het Kwaad, onder leiding van de duivel, veroorzaakt nog heel veel narigheid!  Maar als jij gaat kiezen voor Jezus als jouw Heiland, dan zal het merkbaar worden in en aan en door jou!

De hoop en het geluk voor deze wereld zal niet écht  toenemen door mensenwerk. Échte hoop, Écht geluk ontstaat uitsluitend door verandering van het hart! Te midden van een gekneusde en zieke wereld verkondig ik jou vandaag grote Blijdschap, net zoals de engelen 2000 jaar geleden aan de herders deden. Niet meer dat Hij geboren is, maar dat Jezus Zijn leven voor jou gaf aan het kruis, en dat Hij is opgestaan en spoedig terugkomt om Zijn volgelingen op te halen! [ 1 Thes.4:13-18]

Heb je de zekerheid dat je daarbij hoort? Dan wordt het een gelukkig Anno Domini 2018, wat er ook gebeurt! Als je nog niet zover bent, weet dan dat Jezus een persoonlijke blijvende vriendschap met je wilt, en dat Hij je daarvoor vandaag weer uitnodigt! Neem er deze dagen eens serieus de tijd voor, praat er met iemand over die je de Weg kan wijzen, doe iets! Het wordt tijd dat je Jezus leert kennen, nu er nog tijd is!Ik wens je blijde kerstdagen toe en Gods rijke zegen voor Anno Domini 2018!

Gods Heilsplan

De wereld is met al haar nood,

voor straf, geketend aan de dood

en waar die duist're macht ook woedt,

daar dooft het licht en vloeit het bloed.

God, die de wereld liefheeft, redt,

heeft er de kribbe neergezet.

Daarin legt Hij, heel klein en teer

Zijn lang beloofde Zoon terneer.

 

Heel arm komt deze koningszoon.

Geen pracht of praal, geen gouden kroon.

Zijn majesteit en heerlijkheid

verbergt Hij door Zijn need'righeid

De krib, naar menselijk begrip,

is hoogstens slechts een kleine stip.

Toch is het heilsgeheimenis.

De kern van de geschiedenis!

 

Gods doen en laten wordt veracht.

Ja, zelfs Zijn Zoon wordt omgebracht.

Maar zie, het heilsplan gaat wel door;

Baant door de tijd een lichtend spoor.

De wereld, die dit licht bespiedt,

zij ziet het wel, maar grijpt het niet.

Zodoende toeft de dageraad,

totdat de "volle Zon" opgaat.

 

De schepping, hoe besmeurd, berooid,

blinkt als Gods Heilsplan is voltooid!

Gered, volmaakt baadt zij in 't licht

van Zijn genadig aangezicht.            [Doe van Zanten Ezn.]

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl