Column; B e v r i j d i n g !

Hans van den Berg

's-Gravenzande 01.05.2022 - Om verschillende redenen drong dit woord zich aan mij op; het betekent: ‘verlossen van het geen hindert’. De redenen zullen duidelijk zijn.


De komende week zijn er weer de gedenkdagen waarop we stilstaan bij de talloze oorlogsslachtoffers die het leven lieten, of hun leven gaven in de strijd: Dodenherdenking op 4 Mei en daarna de vrijheid vieren op 5 Mei: Bevrijdingsdag!

Daarnaast het feit dat wij al twee maanden lang geconfronteerd worden met afschuwelijke oorlogsbeelden vanuit Oekraine, elke dag opnieuw!

Nu we al bijna weer tachtig jaar van onze vrijheid genieten, en we er op normale dagen niet of nagenoeg niet bij stil staan, is er nu toch zeker wel reden om er onze aandacht aan te geven. Zéker omdat déze oorlog zich niet zómaar, op afstand, afspeelt, zoals de oorlogen in verre oorden, waar we weinig van zien en horen. Nee, het is dichterbij dan je denkt, nog geen 2000 km, hemelsbreed! En we raken er steeds meer bij betrokken, als we Oekraine hulp blijven bieden!

In de voorbije week herdacht men in Israël Jom Hasjoa, een dag met een diepe betekenis, waarbij men de herdenking van de Sjoa (Holocaust), de vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog houdt. Ook onze geschiedenisboeken vertellen van de vernietiging van dit volk, die Hitler op het oog had, samen met zijn beulen! Maar ook de Holocaust was niet het einde.

Op Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering), dit jaar gelijk met onze Bevrijdingsdag van 5 mei, worden de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen, evenals degenen die zijn omgekomen door terroristische acties herdacht. Jom Hazikaron gaat direct vooraf aan Jom Ha'atsmaoet, de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, waarop men de geboorte van de staat Israël viert. In Israël is dit een nationale feestdag van 14/15 mei 1948, waarop de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd afgekondigd en de staat werd gesticht. Een soort bevrijdingsdag dus, welke men dit jaar op 6 mei viert! Men viert het nieuwe bestaan dat nu al 74 jaar duurt!

De vestiging van deze natie in 1948 was voor de Arabieren een Al Nakba, een catastrofe! En vandaag wordt Israël nog altijd aan alle kanten bedreigd; Iran, dat de dood heeft aan Israël sponsort haar vazallen waar ze kunnen! Ze zouden niets liever zien als dat Israël alsnog totaal uitgeroeid werd! In deze dagen wordt in de moskeeën verkondigd dat, op grond van wat in de Koran staat, Israel op 8 Juli a.s. van de kaart zal worden geveegd! De wens is de vader van de gedachte!

Maar Israëls God heeft een heel ander plan met dit volk, dat ondanks alles Zijn oogappel blijft! En de totale, voor eeuwigdurende, bevrijding zal eenmaal aanbreken, de verlossing van hetgeen hindert!

Weet je, voor Jezus is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Hij verlost en bevrijdt! Nog altijd, bewijzen genoeg! We hebben zojuist de dagen van herdenken weer gehad: Goede Vrijdag en Pasen. De Zoon van God die stierf aan het kruis, maar Die ook weer na drie dagen uit de dood opstond! Door dat te doen verzoende Hij alle schuld die wij als mensen open hadden staan bij God. Voor ons niet te betalen, die schuld! Daarom kwam Jezus, om jou en mij en iedereen van zonden en schuld te bevrijden. Hij wil graag Verlosser zijn, dáár deed Hij het voor. Als je bevrijdt wil worden, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.”

Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats, maar ook van ziekte, van zorgen, van verdriet. Hij houdt van u, en van jou! Niets was Hem te veel! Hij strekt Zijn doorboorde handen naar je uit. En u, en jij, wat ga je doen, wil je de goeie keuze maken en die vrijheid kennen, die Jezus verworven heeft? Jezus wil ieder bevrijden die Hem vraagt om verlost te worden, van alles wat niet in hem of haar thuishoort! Door Zijn sterven én overwinning op de dood, heeft Hij Satans macht verbroken, en kan Hij ieder bevrijden van de macht van de zonde!

Denk niet dat jij die bevrijding niet nodig hebt; Jezus gaf Zijn leven niet voor niets, Hij deed het voor ieder persoonlijk, uit liefde! Zonder Hem, zonder Zijn offer zouden we nérgens zijn, voor eeuwig verloren! Maar nu, er is redding, Jezus, mijn Bevrijder lééft, en wil ook jouw Bevrijder zijn! Kies voor Hem, en laat er een Bevrijdingsdag komen in je leven! Het is nog niet te laat!

Hij, die de Zoon bevrijdt
Is waarlijk vrij
Om niet langer een slaaf
Van de zonde te zijn.
Hij die de Zoon bevrijdt
Is waarlijk vrij,
Vrij om een dienstknecht
Van God te zijn.

Want waar de Geest van de Heer is
Maakt Hij mensen vrij.
Ik ga niet meer gebukt
Onder het juk van slavernij.
Jezus is de weg en de waarheid voor mij.
Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij.

[Opw. 448]

H. van den Berg,

Tel.06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (18 reacties geplaatst)

Hoe zouden de gelovigen en opperherder van den Berg zich voelen als zij iedere week opnieuw op deze website getrakteerd zouden worden met de "b e v r i j d e n d e " boodschap van een atheïst ?
De Fatima die ík ken was agnost.
Ook hier beseffen mensen nu wat er allemaal wordt aangericht in naam van welke God dan ook. Fictief of niet. Ik noem een I.S.
En dan mogen ze best een beetje cynisch uit de hoek komen tegen de kerk of moskee.
De PVV en FvD zitten hier in de gemeenteraad. Dan kun je concluderen dat Westlanders in grote mate lak hebben aan nuance of respect. Als ik een half uurtje ga wandelen wordt ik drie keer beledigd.
Persoonlijk vind ik dat mensen best tegengas mogen geven aan wappies of godsdienst-
repressie. Daar zijn mijn mede Westlanders alleen maar mee geholpen. Of wordt er misschien nagedacht over de "waarheid" van anderen. Is mijn mening als geboren en getogen Westlandse. Met goed zicht op de mentaliteit hier.
Als je reageert, staat er: doe dat met behoud van respect en fatsoen!
Gezien de respectloze teksten en onfatsoenlijke reacties denk ik dat het filter van deze site het niet doet, maar dat ook het filter in het hoofd van de reageerders te vaak een defect vertoond.
Als een echte mede Westlander die heel goed weet hoe de vork in de steel zit, zijn mening mag verkondigen, zo erg wordt beschimpt door zijn mede bewoners dan vraag ik me af wat het Westland echt inhoud.

Ik zou dat willen nuanceren. Er is nooit bewijs geleverd dat Hij bestaat. De bijbel is ook maar door mensen bij elkaar gefantaseerd.
In alle geloven bestaat GOD niet.
Je kan wel in Goden geloven en Goden eren.
Dus je kan elk ding wel gaan eren.
Dus GODS lastering bestaat ook niet.
God bestaat niet , punt uit , einde verhaal anex sprookje
Teleurstellend. Staphorst staat hier kennelijk negatief bekend. Maken we er Urk van.
Als de mensen in Oekraïne vinden dat de Russen niet mogen komen moorden, waarom reageren zij dan? En in het stukje van Marinus kan Ik geen oordeel vinden.
Het is natuurlijk allemaal wél waar.
Nog steeds bennik onder de indruk van de liefde die Hij heeft gegeven aan de burgers van Nagasaki, Marioepol, Kabul, Grozny enz.
Tja eh... WELKE God? Is dat dezelfde als die van Vladimir?
En toch kriebelt het bij Marinus en Endas. Want als het niet waar is, waarom reageer je dan?
Mensen laat ieder in zijn waarde en marinus niet zo veroordelen dat doet god wel voor jou
Ik heb hier nog een paar boeken van de gebroeders Grimm staan. Mag dhr/ mw
van den Berg wel een keer lenen.
Hij verlost én bevrijdt. Bewijzen genoeg.
Stond ook op Instagram.
Ik had gehoopt dat deze verdwaalde Staphorster nog eens wat zelfreflectie kon opbrengen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.