Column; Bellen Blazen.

Hans van den Berg

's-Gravenzande 15.05.2022 - Het lijkt een lenteverhaaltje te worden; zie het voor je: kinderen, bellenblazend in de zonneschijn. Maar nee, dit is ernstiger, voor volwassenen, en geen verhaaltje!


Wel eens gedaan in je leven, bellen geblazen? Van die grote en kleine mooi gekleurde zeepbelletjes laten opstijgen en mee laten drijven op de wind, totdat ze uit elkaar spatten?

Ik herinner me van vroeger dat ik het ook deed, met de steel van een stenen pijp. Als kleuter wist je niet altijd goed hoe je moest blazen, en dan haalde je soms in, waardoor het zeepsop naar binnen kwam en het huilen was ‘geblazen’! Maar op zich een altijd weer boeiend spel, maar wel aan leeftijd gebonden! Tenminste, ik ben er al lang mee gestopt!

Maar ergens las ik dat ‘geluk zoeken’ is als ‘bellen blazen’! En dan wordt het heel anders, en zijn er nog heel veel bellenblazers in álle leeftijdscategorieën! Op zoek naar geluk, op zoek naar een manier om zo lang mogelijk gelukkig te worden en te blijven! Ja, wie wil dat niet, zoeken wij dat niet allemaal, zijn we dan allemaal misschien wel bellenblazers?

Iedereen kan voor zichzelf bepalen of dat zo is, heel simpel. Als het ‘geluk’ dat je vond na korte of langere tijd uiteen spatte als een zeepbel, en er niets van overbleef, als ‘iets’ het einde leek te zijn, en het toch niet was, dan ben je, denk ik, aan het bellen blazen geweest!

Talloos kunnen de zeepbellen zijn waar we aan werken, in de mooist denkbare kleuren. Het bedrijf, je baan, geld verdienen, eer en roem, je hobby, de sport, uitgaan, muziek, geloof, en nog vele andere bellen kunnen ons leven beheersen en vullen.

Ook geloven kan zo’n ‘bel’ zijn, als het geen inhoud heeft. Als geloof geen werkelijk houvast geeft, als je leven er niet écht door verandert, als geloof niet écht blij en gelukkig maakt, als je levensstijl er niet door verandert, als geloof geen steun geeft in moeilijke dagen, als het alleen maar mooie woorden zijn, dan zou ook geloof een zeepbel kunnen zijn, die eens uiteen spat! Zo’n periode heb ik ook gekend; ik was volop aan het bellen blazen, en m’n geloof was een schijnvertoning, een gekleurde ‘zeepbel’! Goddank, ik weet nu beter, en kan ik er over vertellen en schrijven.

Onlangs sprak ik een man, hij was 84 jaar, en nog op de fiets! Maar toch had hij zorgen, over de toekomst én over de dood, die onvermijdelijk is! Zeepbellen waren er niet meer, maar ook geen geloof voor de toekomst. Ja, hij was wel rooms katholiek, maar hij deed er niet veel meer aan, niet Bijbel lezen, niet bidden, geen blijde hoop, maar wel grote zorg over de dood! Ik mocht hem op Jezus wijzen, Die zijn zorg graag over wil nemen, en hem blijde hoop voor een heerlijke toekomst wil geven! Uiteindelijk stapte hij weer op z’n fiets, met een boekje waarin staat wat Jezus ook voor hém aan het kruis heeft volbracht!

We kunnen ons leven lang bezig zijn om alles op een rijtje te krijgen, maar uiteindelijk blijkt dat het door ons verworven geld en goed en geluk geen enkele eeuwigheidswaarde bezit! Als we voor de poort van de dood komen te staan blijkt alles gedevalueerd tot 0! Uiteengespatte zeepbellen, door ons nog wel met zoveel overtuiging geblazen!

Ben jij ook een gelukzoeker, dorst je ook naar geluk? Als je écht geluk wilt, dat houdbaar blijft en niet uiteenspat, dan moet je bij Jezus zijn. Je hoop, je dromen, je zorgen, je angsten, je relaties en je familie, je kunt het allemaal in Zijn handen leggen, en dán kan Hij je helpen! Overgeven aan Hem, tot overgave komen met alles wat je bezig houdt, dan wordt écht Geluk [weer] heel gewoon! Loslaten wat ons zo enorm in beslag kan nemen, wat ons tot wanhoop kan drijven, wat ons leven tot een hel kan maken. Ermee naar Jezus gaan, dat is de enige manier om er af te komen, om bevrijd te worden, want dan alleen komt er ruimte voor écht geluk!

Weet je wat loslaten is? Weet je hoe ze apen vangen, in het oerwoud? Mensen hangen een uitgeholde kokosnoot op, met iets lekkers erin; door een smalle opening kan hij er bij, en het pakken. Maar dan, als hij het lekkers in z’n vuist geklemd heeft, en z’n arm wil terugtrekken door die opening, dan lukt dat niet, en zit hij gevangen! De enige manier om z’n vrijheid te behouden is: z’n buit loslaten! Een eenvoudige maar doeltreffende les voor ons, mensen! Loslaten, álles wat ons leven beheerst, en het in Gods handen leggen, dan kunnen we van een bevrijding gaan genieten, die werkelijk geluk bewerkt!

Een aap dénkt er niet over om los te laten, en zo wordt hij gevangen! Maar wij stammen toch niet van de apen af, of geloof je dat nog steeds?

Gods Zoon heeft aan het kruis álles volbracht; wat Hij kwam doen op aarde heeft Hij hartgrondig gedaan, alle registers weer opengetrokken die door de zondeval van de mens niet meer werkten. De Weg naar Zijn Vader heeft Hij voor jou en mij en de gehele mensheid weer geopend, er is weer vrije toegang voor ieder die gelooft in Die Jezus en in het offer dat Hij bracht, voor ieder mens persoonlijk! Dus bellen blazen helpt niet écht, het werkt hooguit voor een poosje wat surrogaatgeluk uit! Als je dorst hebt naar het echte geluk, dan biedt Jezus je het levende Water aan, en Hij zegt: “Wie dorst heeft kome, en die wil neme het water des Levends om niet. [gratis] [Op.22] Geloof me, dáár zal je écht van opknappen!

Luister naar de blijde Boodschap
Van Gods liefde en genâ!
Van ontferming en bevrijding,
door het kruis van Golgotha!
Allen zijn wij afgeweken van het doel,
door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
derven Godes heerlijkheid.

God, rechtvaardig doch vol liefde,
zond Zijn Zoon op aarde neer
om de straf voor ons te dragen.
Hij werd aller heren Heer.

Want Zijn sterven bracht verzoening.
Aan het kruis heeft Hij voldaan.
Allen die in Hem geloven
mogen vrij tot God nu gaan.

Hoor de woorden van de Heiland
gij die leeft in vrees en strijd.
“Komt tot Mij, belast beladen
k’ Geef u rust en zaligheid.

O, bedenk toch eens te sterven,
zonder dat gij zijt verlost.
Waarom zoudt gij ook niet komen?
’t Heeft des Heilands bloed gekost.

Gods bazuin zal weldra klinken.
Jezus komt in majesteit.
Allen, die in Hem geloven,
neemt Hij op in heerlijkheid.

Hoor, Gods kind'ren bidden smekend:
"Kom, Heer Jezus, spoedig weer."
Geef, mijn vriend, uw hart aan Jezus
en verwacht Hem als uw Heer. [Joh. De Heer 893]

H. van den Berg,

Tel.06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (7 reacties geplaatst)

Na lenteverhaaltje sliep ik al
Inderdaad Westlanders.nu, wat moet zo'n bericht nou op een nieuwssite?
Goed verhaal, lekker kort ook!
Het beste nieuws is eigenlijk dus de dood.
Het geluk is bijzaak.
Fijne dag.
Dit hoort niet op een nieuws site. Verkondig je geloof lekker in een kerk of zo.
God's bazuin en jouw echte geluk heeft meestal rampzalige gevolgen.
Nu zie ik het ook! Er is dood na dit leven!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.