Column; Bezorgd?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 14.04.2018 - Er is alle reden voor, om bezorgd te zijn in deze chaotische wereld, vind je niet? Verontrustende berichten volgen elkaar op en melden

en waarschuwen ons voor van alles! Zelfs in ons land, dat toch in de top tien thuishoort, zijn er verontrustende berichten. Zo werden we eerst opgeschrikt over al die suikerklontjes die in ons eten en drinken worden verwerkt, en die een aanslag op onze gezondheid doen.

Deze week was er ook het onheilsbericht dat heel veel van onze bruggen niet veilig meer zijn! Doordat ze niet regelmatig zijn nagekeken en onderhouden is er nu veel achterstallig onderhoud ontstaan, waardoor gesproken kan worden van een onveilige situatie bij sommige bruggen! En in ons waterrijke landje zijn er nogal wat van die onmisbare verbindingsstukken!

En dan nog het bericht dat er asbest gevonden is in de make-up poeder van onze kinderen! Hoe ver kan het gaan! Het is fijn dat er over onze gezondheid en veiligheid gewaakt wordt, maar het geeft ook te denken als er steeds weer tekortkomingen ontdekt worden!

Slachtoffers voor 7 miljoen euro dupe van Microsoft-scam

De berichten die ons vanuit de grote wereld bereiken zijn van een heel andere grootte; wij worden steeds gewaarschuwd tegen cybercriminaliteit die in de computerwereld rondwaart, maar wat te denken van Facebook die al onze gegevens stiekem verkoopt aan bedrijven die deze informatie weer goed kunnen gebruiken voor de door hen beoogde doelen! Zo komt alles wat we deelden met goeie vrienden en relaties op straat te liggen! Toch echt wel zorgelijk, alle excuses van meneer Zuckerberg ten spijt!

En dan het Midden Oosten, écht het zorgenkind van dit moment! Boven een artikel over dit onderwerp stond als titel:  ' Wordt dit de laatste oorlog?' Ja, zo ernstig is het wel; Syrië is steeds meer het middelpunt van ellende geworden en een brandhaard van waaruit die 'laatste oorlog' zomaar kan ontstaan! De gifgasaanval van vorig weekend in de Syrische plaats Douma, waarbij tientallen doden en gewonden vielen, en die toegeschreven wordt aan het regime van president Assad, zou zomaar tot een botsing kunnen leiden tussen Amerika en Rusland. President Trump wil, eventueel met hulp van Frankrijk en Engeland, Assad 'straffen'  voor deze vreselijke gifgasaanval op zijn eigen bevolking! Maar president Putin houdt hem de handen boven het hoofd, en dan wordt het gevaarlijk manoeuvreren in Syrië, waar de Russen ruim vertegenwoordigd zijn, en waarin ook Iran en Turkije een rol willen spelen, naast alle rebellengroepen die er nog huizen.

En dan daarnaast, grenzend aan de Golanhoogte, Israel, een kruitvat omringd door vuurhaarden!  Een groot wonder dat het nóg bestaat, wéér bestaat, en volgende week haar 70-jarig bestaat viert! Een sterke welvarende democratie, waar vrijheid is voor iedereen, geliefd door tallozen, gehaat door miljoenen, een Godswonder!

Maar het ziet er wel zorgelijk uit; onlangs maakte Iran, een 'verre buur', plannen bekend om binnenkort een nieuw, groots festival te organiseren, het ‘International Hourglass Festival’, waar de aanstaande vernietiging van de staat Israël zal worden gevierd! Maar ook medebewoners, Arabieren die zich Palestijnen noemen, zorgen voor veel onrust, onder leiding van Hamas en andere terroristische groeperingen. In plaats van te genieten van welvaart en vreedzaamheid, wat hun deel zou kunnen zijn, rusten ze niet voordat elke Jood verdreven of dood is, en Jeruzalem hun hoofdstad!

Israel heeft veel tegenstanders, jou misschien ook wel, maar ze heeft één ding mee: de God van hemel en aarde, de Enige ware God, heeft haar voor eeuwig Zijn liefde verklaard! Nee, het zijn geen lieverdjes, net zomin als wij, maar die God zegt wel: "Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel." [Jesaja 46:3] Wij hoeven dus niet bezorgd te zijn om Israel, hun God overziet het alles en houdt de controle!

Diezelfde God leert ons om niet bezorgd te zijn, niet voor vandaag, en ook niet voor morgen!

Jezus onderwees het Zijn toehoorders en vandaag zegt Hij het ons middels de Bijbel. “Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten of drinken zult”,[..]maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.”[Mat. 6:25 en 33] Eerst zoeken naar de geestelijke zegeningen van Gods rijk! Als we dát doen, vervolgt Jezus: "dan zullen de andere [materiële] dingen u bovendien geschonken worden.” Hebben we dat al gedaan, en Zijn gerechtigheid, hebben we die al gevonden? Dát moet eerst, zegt de Koning van dat Rijk, de Heiland Die alle gerechtigheid vervuld heeft! Ga je doen wat Jezus je aanraadt? Wij draaien het zo vaak om; we zórgen en hebben zorg en maken ons bezorgd tot we er bij neervallen, voor en over onszelf en anderen.  Maar als we gaan doen wat Hij zegt, in de goeie volgorde, dan zal al dat andere ons “geschonken worden.” “Schuif al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorgt voor u,” schrijft Petrus. [1 Pet. 5:7, WV]

De wereld kent de zorgen van de wieg tót het graf, maar de zorg voor ná het graf laat heel veel mensen koud en onverschillig. Misschien jou ook wel. Toch is dát het meest belangrijke waarmee je je bezig zou moeten houden! In de war zitten over de situatie in de wereld, en al die andere aardse zorgen, is dát het wat je leven beheerst?

Zoek eerst het Koninkrijk van God! Als je daar serieus mee aan de slag wil gaan, dan zijn er in ons vrije land tal van mogelijkheden! Als je dát hebt gevonden, als je Jezus hebt gevonden als je Heiland en Verlosser, dan is je toekomst voor ná het graf zéker gesteld! En dan zegt Jezus Zélf, ook tegen christenen die zich in deze tijd zorgen maken: “ Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. [Luc. 12:32] En Paulus schrijft aan de christenen in Rome: “Maar wat voor lijden we ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid, die God ons zal laten zien.” [Rom. 8:18, het Boek]

Als christenen mogen we elkaar daarmee vertroosten, als de zorgen op ons afkomen en we ervaren dat dit hier écht het rijk van de duisternis is! Behoor je al werkelijk tot die “kleine kudde” van Jezus? Of [nog] tot die de massa die het een zorg zal zijn?

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. [opw.47]  

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl