Column; Boek[en]wijzer.

Hans van den Berg

's-Gravenzande 10.03.2018 - Al vanaf 1932 wordt er elk jaar een ‘Boekenweek’ georganiseerd, en zo ook nu weer, komende week. Het thema is dit keer ‘Natuur;

die staat dan ook centraal tijdens deze 83ste Boekenweek.

Zoals altijd wordt er ook nu weer extra aandacht gegeven aan het boek in het algemeen, en aan sommige bestsellers in het bijzonder. Vanavond begint het met het boekenbal, en daarna gaat het festijn van start met een boekengeschenk als je wat koopt!

In deze eeuw, nu het zo vertrouwde boek steeds meer moet wijken voor de cd de dvd, het e-book en alle digitale mogelijkheden, is het meer dan 1200 jaar geleden dat er al sprake was van boekdrukkunst. Dat was in China, omstreeks 770 jaar na Christus! Vroeger leerde ik op school dat Laurens Janszoon Coster deze kunst had uitgevonden, maar dit is zeer omstreden!

Bekend is dat Johann Gutenberg uit Duitsland de beroemde Biblia Latina drukte, de Bijbel met 42 regels op één bladzijde! [+/-1452] Vóór 1500 drukte men al Bijbels, misboeken, getijdenboeken, volksverhalen, leerboekjes, pamfletten en aflaatbrieven! Langzamerhand heeft het drukken zich ontwikkeld tot een kunst waarbij álles mogelijk schijnt te zijn!


Foto Paul Gilbert

En zo heeft de wereld zich gevuld met boeken, eindeloos in getal! De bibliotheken kwamen en nog altijd lenen mensen boeken, voor een week of een paar weken, en als ze zich verrijkt hebben, dan mag een volgende gaan genieten! Wist je trouwens dat bibliotheken altijd weer last hebben van lezers die de door hen gelezen boeken censureren? Ze schrappen woorden of zinnen waar ze het niet mee eens zijn, of ze schrijven hun commentaar langs de kantlijn! Zo gebeurt dat ook vaak met de Bijbel, het Boek der boeken, van alle tijden! Velen hebben vaak kritiek en commentaar op dit Boek, ook al zullen ze er niet zo gauw in strepen of krassen! Veel mensen, ook ‘kerkmensen’ vinden dat er wel wat ópgeruimd kan worden, het liefst een herdruk met de nodige weglatingen!

Dit boek, Gods Woord, wordt vaak door mensen beoordeeld al was het een gewoon ‘mensenboek’! Maar zó is het niet! Heb je je er wel eens in verdiept hoe uniek de Bijbel is, hoe bijzonder? Een boek, vele eeuwen oud en nog altijd actueel en waanzinnig populair! Elk jaar weer nummer één van de bestsellers, een oplage van honderden miljoenen per jaar, tot nu toe verschenen in meer dan 2500 talen! Geef dat niet te denken? Dat dikke Boek heeft al heel wat stof doen opwaaien, door de eeuwen heen! Wordt het niet eens tijd voor jou om dit Boek, dat al zolang onaangeroerd op de boekenplank staat of ligt, van het stof te ontdoen en er serieus [weer] mee aan de slag te gaan?

Het heeft nog steeds dezelfde eeuwigheidswaarde als toen je het kocht, of kreeg, misschien wel bij je huwelijk! Deze Boekenweek zou een mooi beginpunt kunnen zijn!

Een vader gaf zijn zoon op een dag een bijbel, en hij schreef er in: ‘Mijn zoon, óf dit boek zal je verre houden van de zonde, óf de zonde zal je verre houden van dit boek.’ Om deze reden is dit Boek van God geliefd én gehaat als geen ander! Dit enige Boek op aarde dat van God afstamt, las ik ergens, vervult het doel dat het nastreeft volledig! Het doel is om mensen zoals jij en ik, bekend te maken met God en met Zijn liefde voor mensen, die Hij laat zien door Zijn Zoon Jezus de straf te laten dragen, die voor mij én jou bestemd was, vanwege onze zonden! Niet in een boek van Harry Mulisch of  Maarten ‘t Hart , maar in dit Boek ga je de hemel ontdekken, en ook de hel! Je gaat de Waarheid verstaan, en “de waarheid zal je vrijmaken”, belooft Jezus Zelf! [Joh. 8: 2]

Iemand schreef: ‘de meeste mensen zouden geholpen kunnen worden wanneer ze ernst met dit Boek gingen maken.’ Dat geloof ik absoluut; wat zou het een grote zegen geven voor ons land en volk als politieke partijen in de crisissituatie van vandaag, de Bijbel als Leidraad zouden gaan hanteren voor hun beleid. Maar zij niet alleen; ook vele kerken zouden weer opbloeien en ‘missers’ voorkomen, als zij Gods Boek in eer zouden herstellen als dé Waarheid! Bij dit Boek te rade gaan zou een wijs besluit zijn voor iedereen; dit Boek alleen leert ons “de enige waarachtige God kennen, en Jezus Christus die Gij gezonden heeft.”[Joh. 17:3] En dáár heb je, en krijg je mee te maken, gewild of ongewild!

"De tijd is nabij", zegt Jezus, Ik kom spoedig! “Wordt daarom nuchter en waakzaam,” schrijft Petrus ons, in datzelfde Boek. [1 Pet.5:8]

Dat Boek, deze verzameling van 66 boeken, waarvan sommige delen al 3500 jaar oud zijn, kun je niet negeren en terzijde leggen als een interessant oud boek. Dan zal het eens tégen je getuigen! God gaf het als een Leidraad voor ons leven, Als een Kompas, opdat we niet uit de koers zouden raken, op weg naar de eeuwigheid!

De allerbeste leefregels die onze Schepper voor ons samenstelde, vind je er in terug! Maak er ernst mee, dán ga je échte blijdschap beleven! Ga lezen, neem dagelijks de tijd om je voor te bereiden op de eeuwigheid! Lees, geloof en …leef er naar! Heb je twijfels over dat Boek, spreek het uit, ga op zoek naar wie er gelijk heeft, jij of de Bijbel. Volg een Bijbelstudie of een Alfacursus, doe iets en maak er ernst mee! “U die geen geld hebt, kom, koopt en eet”.[Jes:55:1]

Gratis geestelijk ‘eten en drinken’, voor onderweg naar de Eeuwigheid! De uitnodiging ligt er, hij komt rechtstreeks van de Auteur van dat Boek der boeken! De Auteur ook van genade, de énige God die dát begrip hanteert! Maar waar wacht je dan nog op? De tijd dringt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl