Column; De Koning......., Hij komt!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 05.05.2019 - Het is al weer voorbij, de koningsdag van dit jaar. Koning Willem-Alexander is gewoon, net als zijn moeder, zijn verjaardag mét zijn volk te vieren. 

Zaterdag was dat specifiek in Amersfoort! Daar werd hij met zijn gezin en andere familieleden onthaald op een mooi feest! Alle voorspellingen ten spijt viel er boven de straten van Amersfoort geen druppel regen gedurende het hele festijn! Wat een cadeau voor de koning van de Koning der koningen!En nu komt de volgende feestelijke dag er al weer aan: Bevrijdingsdag, voorafgegaan door een verdrietige herdenkingsdag van 4 mei: de Nationale Herdenking; we herdenken dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. De verhalen en de films laten ons horen en meebeleven hoe het was, in die vijf vreselijke jaren van bezetting. Geregeerd door een  wrede vijand die dagelijks de dienst uitmaakte, meedogenloos en harteloos

Elke dag kunnen we danken voor de vrede en de vrijheid waarin we mogen leven, en al zo lang! Op 2 mei gedenkt men in Israel de Holocaustslachtoffers, de miljoenen Joodse mannen, vrouwen en kinderen die in diezelfde periode op eenwrede, duivelse manier om het leven werden gebracht!80" />

En toch, 74 jaar na het einde van dat schrikbewind, vandaag, 3 mei 2019, lanceren de ChristenUnie, SGP en CIDI een petitie waarin ze de Europese Commissie oproepen om een speerpunt te maken van de bestrijding van antisemitisme in Europa. De initiatiefnemers schrijven: " en noemen in hun aankondiging de steden Amsterdam, Toulouse, Brussel, Parijs. Kopenhagen, Malmö en Berlijn: “Allemaal plaatsen waar in de afgelopen jaren Joden zijn aangevallen of zelfs vermoord. Synagogen moeten worden bewaakt en Joodse scholen zijn vestingen geworden. 

In Europa zijn Joden driekwart eeuw na de Holocaust nog steeds mikpunt van vooroordelen en haat. Wij kunnen hen nog steeds niet het veilige thuis bieden waar ze recht op hebben.”  Wij vieren onze vrijheid in Europa, terwijl velen van hen het niet wagen om met een keppeltje op over straat te gaan, waardoor ze hun Jood-zijn zouden kunnen verraden, en in moeilijkheden zouden kunnen komen! Onze scholen en kerken functioneren nog steeds zonder enige bewaking, terwijl  hun scholen en synagogen dag en nacht bewaking vereisen!

Menselijkerwijs is het allemaal niet te verklaren; of heb jij er wel een afdoend antwoord op, waarom zo'n minderheid in al die steden wéér in toenemende mate belaagd wordt, en speciaal beschermd moet worden? Ook in hun eigen land worden ze omringd door vijanden, ja, zelfs ónder hen leeft de vijand! En ja, ook In de hele wereld valt men over dit kleine landje én haar inwoners én haar hoofdstad Jeruzalem!

Ze hebben eigenlijk maar één ding mee: ze zijn Gods oogappel! [Zach.2:8] De God van hemel en aarde heeft al eeuwen geleden aan de stamouders van Israel eeuwige beloften gedaan. In Zijn soevereiniteit koos Hij dít volk uit, speciaal voor Zichzelf! Niet dat zij zelf zo geweldig waren, of zijn; in de Bijbel worden ze door God Zélf halstarrig genoemd, altijd mopperend en ontevreden, ondanks de gróte wonderen die Hij deed, toen ze op reis waren naar het beloofde land Kanaän, en ook toen ze daar kwamen te wonen. Maar JHWH bleef trouw aan Zijn verbond met hen, en aan Zijn liefde, ondanks alles!

Hun uitverkiezing was en is een heel belangrijk onderdeel van Gods plan met deze wereld; de Bijbel  is voortgekomen uit dít volk, geschreven door Joodse schrijvers, onfeilbaar geïnspireerd door Gods Geest! En dan het meest belangrijke: Gods Zoon Jezus is voortgekomen uit dít volk, "uit de maagd Maria." [Luc.1:28] Naar Gods plan hing Jezus aan het kruis als de Heiland der wereld en als Koning der Joden, de Koning van Israel! Als zodanig werd Hij begraven en stond Hij op, na drie dagen! En volgens Gods plan zal Jezus terugkeren in de door God geclaimde stad Jeruzalem, waar Hij ruim 2000 jaar geleden rondwandelde, leerde, wonderen deed, werd gekruisigd en begraven, én weer opstond!

Begrijp je waarom déze stad zó belangrijk is, waarom er zóveel strijd om is? Het is de Stad van de grote Koning JEZUS!  [Ps. 48] Deze meer dan 3500 jaar oude stad,  gebouwd op de "navel van de aarde"! Dit is werkelijk de navel van de aarde (Ezechiël 38:12), van deze plaats zegt God: “Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid” (Ezechiël 43:7)

De Koning......., Hij komt! Koning Jezus komt terug naar de plek waar eens het paradijs was, naar de plaats waar Hij leefde als Mens, waar Hij leed en stierf aan een kruis, én waar Hij weer opstond uit Zijn graf! [Hand. 1:11] Wát een dag zal dát zijn, wát een Koningsdag zal dát zijn!

Koning Willem Alexander kwam naar Amersfoort met zijn gevolg en kwam handen te kort om al die uitgestoken handen te drukken! Sommigen heel gelukkig, anderen teleurgesteld, wéér geen hand gekregen! En toen vertrok hij weer, met zijn gevolg. Wanneer Koning Jezus komt dan blijft Hij! En dán zal het volmaakte komen.

"Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn ,een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. [Jes. 11:6-8] Ik weet het, het klinkt sprookjesachtig, paradijselijk! En als het niet in de Bijbel zou staan, dan zou ik het niet opschrijven. Maar het is wáár, Gód belooft het! En álles wat Hij tot nu toe beloofde is gekomen en kómt!

De Koning........, Hij komt! Zorg dat je tot Zijn gevolg gaat behoren! Wórd Koningskind, prins of prinses! Jezus, Hij geeft je niet een hand, Hij omarmt je en geeft je eeuwig leven op een mooie nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal zijn, voor altijd! Wat een Bevrijdingsdag zal dat worden, wanneer Jezus het bestuur overneemt, vanuit JERUZALEM! Maar wil je er bij horen? Die keuze is aan JOU!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl