Column; De wereld draait door……..,

Hans van den Berg

's-Gravenzande 05.07.2020 - Wát er ook gebeurt, zo lijkt het. Dat valt mij altijd weer op bij de nieuwslezer van het journaal;

hij of zij kan zojuist nog zo’n vreselijk bericht aan ons verteld hebben, onbewogen geeft men daarna door dat Albert Heijn z’n prijzen heeft verlaagd! Om maar een voorbeeld te noemen. De gebeurtenissen volgen elkaar op met een sneltreinvaart en met een variatie waar ik soms niet goed tegen kan. Soms hoor of zie of lees ik dingen waarna ik zou willen dat het eens even stil zou worden en een pauze! Maar het gaat maar door, en het lijkt vaak of er geen verband in zit. Herken je dit ook op het toneelpodium van deze wereld, uniek in het immens grote universum?

We leven in een bijzondere tijd die ons echt wel tot nadenken moet stemmen! Eerst was het de stikstofcrisis, het pfas en al dat andere gedoe rondom de vergoddelijking van de natuur. Toen kwam het Coronavirus dat de boventoon nu voert, wereldwijd, en dat écht de aftocht nog niet blaast, met daarnaast de antiracisme-betogingen en rellen, naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS., en dat nu weer aansluiting vond bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Voor de Surinamers de Dag der Vrijheden, een feestdag voor alle inwoners!

Plaatsvervangende excusesmakenaan de nabestaanden van onze gekleurde medemensen lijkt mij geen probleem, maar daar wordt niet toe overgegaan, mede omdat vorig jaar al spijt is betuigd! De misstanden van die tijd, meer dan 250 jaar geleden, waren verschrikkelijk, maar is het nu beter in de wereld? Ook nu zijn er vreselijke, onmenselijke situaties en lijden mensen aan wat anderen hen aandoen! Laten we dáár tegen opstaan, dit aan de kaak stellen! En laten we, ieder voor zich, gaan handelen naar Jezus' opdracht: " God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf." [Mat.22:36-40]

De wereld draait door, maar hoe lang nog? Op dit moment dat ik dit schrijf zijn de boeren weer in actie gekomen en trekken op hun tractoren door de nacht, om te protesteren tegen een nieuwe milieumaatregel die voorschrijft dat het veevoer anders moet! Zou je niet gestoord worden, als boer zijnde? Willen we de boeren gaan voorschrijven wat ze hun dieren dienen te geven, ten bate van de bevordering van de woningbouw, vanwege het stikstofprobleem?

Er was ook een opsteker, vorige week, voor Nederland; het spaarrekeningensaldo van alle huishoudens bereikte het gigabedrag van 384 miljard euro, € 384.000.000.000! Op onze spaarbankboekjes! Mede door de Coronacrisis werd er in de maand mei extra gespaard: 9,4 miljard!

Nu we het toch over grote getallen hebben, in Florida [VS] waren er gisteren wéér tien duizend besmettingen, en in Israel wordt de versoepeling weer teruggedraaid omdat daar ook de besmettingen weer toenemen! Trouwens Israel is weer volop in de belangstelling; premier Nethajahu heeft te kennen gegeven, opgrond van de ' Deal van den Eeuw', dat door president Trump onlangs werd gepresenteerd, dat hij delen op de Westelijke Jordaanoever gaat 'annexeren'.

Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat! Maar daar is natuurlijk geen sprake van!

Zeker vijf keer in het Oude Testament wordt er van dit land gezegd, dat het in het bijzonder het land van God is ( zie Jes. 14:25 en Joël 3:2,3 waar God het volk "Mijn volk" en het land "Mijn land" noemt!

De Eigenaar geeft ook duidelijke regels aan de gebruiker[Israel] In Leviticus 25:23 spreekt God: "Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U[ Israel] bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij." Maar niet alleen op Bijbelse gronden mag alleen Israel er over beslissen. De San Remo Resolutie van 1920, welke door de Volkenbond in 1922 werd geratificeerd is ook duidelijk; daarin wordt de historische verbinding van het Joodse volk met Palestina erkend, en was men het eens over de redenen waarom herstel van een nationaal thuis voor de Joden in dit land nood­zakelijk was. Maar talloze wijsneuzen weten het beter en blijven God voor de voeten lopen bij de uitvoering van Zijn plannen! En daarom draait de wereld dóór!

En bij jou? Gaat alles z’n gangetje? Of praat je er liever niet over? Zijn je gevoelens van vreugde verdwenen en voel je je leeg en bezorgd, of verdrietig, of afgewezen? En de wereld draait maar door, en laat je er mooi mee zitten!

Maar God zegt, ook vandaag: “ Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.”[Jes. 44: 22, NBV] En die God, die dit zegt, heeft recht van spreken. ‘He have the hole world in His hand’, zong Amelia Jackson vroeger al, en dat is nog steeds zo, Hij heeft de hele wereld in Zijn handen, ook al lijkt ze wel doorgedraaid! Hij heeft een plan met deze wereld, en Hij is dat aan het uitvoeren, en het einde is in zicht! En voor jou en iedereen die daar voor kiest, heeft Hij een Heilsplan klaarliggen, dat Hij maar al te graag wil gaan uitvoeren!

Wij leven in een vreselijke wereld, dat wordt wel duidelijk als je met open ogen rondkijkt.  Deze planeet is het rijk der duisternis, nog wel, nog steeds! En "de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zal verslinden." [ 1 Pet.5:8] Dat zegt de Bijbel, dat zegt God zélf! Wat dát betekent? Dat hij het allerliefst jou en mij en iedereen voor eeuwig naar de verdoemenis wil helpen! Ik hoef het niet mooier te maken dan het is, het lijkt een doorgedraaide wereld, over z’n toeren, hopeloos en reddeloos!

Somber, ik? Nee, helemaal niet! Ik gelóóf; ik geloof in God Die belooft dat het zal gaan veranderen, totaal! Daarom kan ik toch blij zijn, de toekomst ziet er geweldig uit! Ik mag genieten van wat God geeft, elke dag. Maar ik heb ook verdriet om wat er om mij heen gebeurt, en in de wereld. En daarom verlang ik naar het moment dat God satan gaat stoppen, en de Vredevorst op aarde zal verschijnen, Jezus Christus, de Zoon van God!

De wereld draait door......., totdat Hij weer komt! Jezus waarschuwt om wakker te worden, én te blijven, waakzaam te zijn, te letten op de tekenen van de tijd! En dat is hoogst actueel geworden, de weeën waar Jezus over spreekt gebeuren nu en gaan toenemen! De Bijbel vertelt geen sprookjes! "Wees ook jij daarom bereid, want op een uur waarop je het niet zou denken, zal de Zoon des mensen [Jezus] komen." [Mat.24:44] laat het hét Rustpunt in je leven zijn of worden, in deze chaotische wereld!

Dát wens ik je van harte toe met de woorden van de apostel Paulus: "De God nu van de hoop moge je vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.[Rom.15:13]

Er breekt een lang beloofde toekomst aan:
de eerste hemel is voorbijgegaan,
ook zijn de aarde en de zee verdwenen.
Er daalt een stad, gemaakt van edelstenen,
vanuit de hemel neer in gouden pracht,
mooi als een bruid die op haar liefste wacht.

Vanaf de troon weerklinkt een luide stem:
‘God slaat zijn tent op in Jeruzalem.
Voortaan zal Hij onder de mensen wonen
om hun zijn liefdevolle hart te tonen.
Hij wist de laatste traan weg die Hij ziet.
Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet.’

Wat er geweest is, zal er niet meer zijn:
geen bange nachten meer, geen strijd en pijn.
De dood is dood, hij is geheel verslagen.
Er resten nu alleen nog hoogtijdagen.
Na alles wat gezien is en gehoord
heeft God, en God alleen, het laatste woord.

Hij zegt: ‘Er komt een fonkelnieuw begin.
Daar staan mijn liefde en mijn macht voor in.
Wie dorstig is zal Ik te drinken geven.
Kom, laaf je aan de bron van eeuwig leven.
Dit zal je deel zijn als je overwint:
Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind! [opw.793]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl