Column: Een brug te ver !

Hans van den Berg

's-Gravenzande 16.11.2017 - Ik wil eigenlijk wel even m'n hart luchten in deze column. Over van alles wat er in de wereld gebeurt, alle ellende, smerigheid

en oneerlijkheid die over ons uitgestort wordt via tv en radio en news-papers.  In vervolg op de Panama-Papers , een grote verzameling vertrouwelijke documenten van de Panamese juridische en zakelijke dienstverlenerMossack Fonseca die in 2015 naar de internationale pers gelekt werden, kregen we nu kort geleden inzage in de Paradise-Papers , een verzameling van ongeveer 15 miljoen berichten aangaande internationale belastingontduiking e.d., die ook weer gelekt werden! Het onderzoek betreffende de eerste papers leverde ondermeer een inkijkje  in het gedrag van vooraanstaanden, die in feite toch aan ons het goede voorbeeld zouden moeten geven.

Genoemd bedrijf richtte in 24 belastingparadijzen meer dan 200.000 zogenaamde brievenbusfirma's op voor klanten die hun financiële situatie willen verhullen en belasting willen ontduiken! Notabene worden er 140 politici uit meer dan 50 landen genoemd, en daarnaast hun familieleden en daarnaast tal van miljardairs en bedrijven. Uit de documenten blijkt dat ook honderden banken betrokken zijn bij dit schandaal! Binnenkort zullen we wel gaan horen wie en wat er allemaal uit de Paradise-Papers tevoorschijn komt! Dank zij de media, die al dat 'lekken' geweldig vindt, worden we ruimschoots bediend! Open en transparant zijn, dat is toch wat we graag willen?


Foto CBC.ca

Nu, we worden er op getrakteerd; sinds een maand is de inmiddels beruchte Me Too discussie losgebarsten! Deze wereldwijde beerput ging open nadat de succesvolle filmproducent Harvey Weinstein door een aantal vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. Dit heeft tot grote gevolgen geleid; radio, tv en kranten berichten al wekenlang uitgebreid over de verhalen die loskomen van meestal vrouwen die tegen hun wil zijn geschoffeerd en/of misbruikt!  Praatprogramma's op tv kunnen er niet genoeg van krijgen; telkens weer is er een gast die haar/zijn verhaal mag doen. Werkelijk, als ik het hoor of lees schaam ik me als man over zoveel goorheid en machtsmisbruik. Wat maken we er een zooitje van, wat is deze samenleving verdorven en verloederd!

Een brug te ver; in het leven van elke dag kunnen we ons zelf ook vergalopperen, en over de schreef gaan! Als we onze eigen normen en waarden vaststellen, en als we voorbijgaan aan de ‘huisregels’ die God ons wil leren en meegeven voor het leven, hier, dan passeren we ook een grens! En dan zijn er vast een heleboel mensen die het eens zijn met de ‘eigen inbreng’, maar God waarschuwt ons telkens weer in zijn Woord, de Bijbel, om ons daarvan af te keren, en die brug niet over te gaan! Hij wijst ons de enig juiste Weg voor dit leven, omdat het Zijn grootste wens is dat we G O E D uitkomen, én aankomen, bij Hem!

Als je in de Bijbel leest over Gods leiding met betrekking tot het volk van Israël, dan is het prachtig om te zien hoe geweldig het ging als ze luisterden naar Hem! Dan voorzag Hij in alles; Hij baande een weg door de zee, Hij creëerde een pad door de Jordaan, Hij deed het manna uit de hemel regenen, het water uit een rots komen, en vlees werd op de wind meegevoerd, in de vorm van vogels! Als ze op Gods weg gingen, d.w.z. als ze Zijn voorschriften in acht namen, dan ging het perfect! Maar als ze hun eigen weg gingen, en Gods normen en waarden veronachtzaamden, dan ging het goed mis! Via hun leiders had God hen heel duidelijk verteld over zegen en vloek; zegen bij gehoorzaamheid, vloek als ze niet zouden luisteren, en een brug te ver zouden gaan! Lees het maar in het Bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 28.

Voor ons geldt precies hetzelfde, God is niet veranderd! Hij is onze Schepper en Hij wil dat we luisteren naar zijn Woord, en doen wat Hij daarin voorschrijft! Want dát is het beste voor ons! Hij wijst ons zijn Zoon Jezus aan, als de Weg, want alleen via Hem kunnen wij, als het leven hier afloopt, onze intrek bij God de Vader nemen! Door onze zonden en tekortkomingen raakten we los van God, er was een enorme kloof gekomen, tussen Hem en de mensen, geen brugverbinding meer! Maar God die zóveel van mensen houdt, heeft iets geweldigs gedaan om die kloof voor ons te overbruggen! God zond zijn Zoon naar de aarde, om die brugfunctie te vervullen, om weer een verbinding te leggen tussen God en mensen, van welk volk of ras ook!

Jezus wil ook voor jou die Brug zijn, zodat je bij Zijn Vader kunt komen! Hij stierf aan een kruis voor jou en mij en alle andere mensen, vanwege al onze zonden en tekortkomingen! Na drie dagen verrees Hij weer uit Zijn graf! Met Zijn dood en opstanding legde Hij een eeuwig fundament voor een Brug die leidt naar de eeuwige heerlijkheid, bij God! Als je het Boek van God bestudeert, dan wordt één ding heel duidelijk: niemand kan buiten die Brug, die Jezus is! Tenminste, als je er voor kiest om de eeuwigheid als een blijde hemel- en wereldburger mee te gaan maken! Maar let dan op de juiste Brug, ga geen brug te ver!  JÉZUS moet je hebben!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl