Column; Enthousiast?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 29.06.2016 - Ook al weer zo'n on-Hollands woord; het komt van het Griekse entheos wat zoveel betekent

als 'van God vervuld'. Bij ons moet het woord enthousiasme 'een gemoedstoestand uitdrukken waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of iemand vertoont.'

Ben jij nog ergens enthousiast over, in deze tijd? Of voert somberheid de boventoon? Ja, dat kan zo z'n redenen hebben; dat we het oranje-gevoel missen in dezen dagen van het Europees voetbaltoernooi, en er niets te juichen valt!

Zijn Westlanders voor of tegen een Nexit?

Of de uitslag van het referendum bij onze buren, vorige week. Dat de Engelsen nu tóch uit de EU stappen, met alle gevolgen van dien voor Engeland, maar ook voor ons! Het vervolg op dit referendum laat zien hoe onbevredigend zo'n democratisch lijkend instrument kan werken. Schotland wil zich helemaal distantiëren van de Brexit, en miljoenen Engelsen willen een nieuw referendum!

Trouwens, de uitslag van het Oekraine-referendum bij ons was nog meer onbevredigend! De opkomst was maar 31%, en daar moest minimaal 30% voor 'nee' stemmen! Is de uitkomst dan wat het vólk wil? Persoonlijk vind ik een referendum o.a. daarom een onding! Je moet leken niet laten beslissen over zulke belangrijke zaken! Maar, zoals een Engelsman zei, het is een mooi middel om politiek te scoren! Je merkt wel dat ik totaal niet enthousiast ben!

En ja, er is nog zoveel meer in de wereld wat ons enthousiasme kan temperen, we zijn er elke dag getuigen van. Het enorme vluchtelingenvraagstuk voor Europa, de oorlog in het Midden Oosten, de toenemende onveiligheid in de wereld, de angst en frustraties die dat veroorzaken, de nood in Afrika, en nog zoveel meer! Kortom, wat valt er eigenlijk nog te juichen en waar kun je nog enthousiast over worden?

Toch zijn er gelukkig nog wel van die momenten, zeker in onze vrije westerse samenleving. Als voorbeeld vertel ik je graag over wat ik vorig weekend beleefde, en waar ik wild enthousiast over ben!

Het was Zaterdagavond dat we met vrienden naar de Doelen gingen, om te luisteren naar het Groot Nederlands Johannes de Heer koor, dat daar haar slotconcert gaf. Dit koor werd dit jaar opgericht vanwege het feit dat 150 jaar geleden Johannes de heer werd geboren. Wellicht nooit van gehoord maar onder christenen is hij heel bekend geworden als Nederlandse evangelist, die ook aan de wieg stond van de radio-omroep NCRV.

Ook startte hij de Nederlandse Tentzending; met een tent met tweeduizend zitplaatsen trok hij door het land en vertelde het Evangelie van Jezus Christus, voor het eerst in 1906, met ook koningin Wilhelmina onder zijn gehoor. Hij werd bijna 100 jaar en heeft heel veel betekend voor christelijk Nederland. Hij zong en speelde orgel, componeerde en verzamelde liederen; heel bekend is dan ook de liedbundel van Johannes de Heer, waaruit nog altijd veel gezongen wordt.

Het was dan ook de opzet om met dit koor die liederen ten gehore te brengen, op verschillende avonden in diverse steden. Vanuit het hele land hadden zich zangers en zangeressen aangemeld, en zo was er een subliem koor van 600 personen samengesteld, onder leiding van twee begaafde dirigenten.

Het werd een avond om nooit te vergeten; naast genoemd koor was er ook nog het Chr. Sliedrechts Mannenkoor met 170 zangers, twee trompettisten, een dwarsfluitiste en een sublieme begeleiding op orgel en piano door een van de dirigenten.

Met groot enthousiasme werden de liederen uit de bundel van Johannes uitgezongen! Liederen met een geweldige inhoud van hoop en verwachting, van troost en verlangen,

vol bemoediging en toekomstverwachting! Kortom, het werd een zingend gebracht Evangelie, begeleid door prachtige muziek! Dát is wat we nodig hebben in deze duistere chaotische wereld, waar alles naar het einde beweegt! Voor volgelingen van Jezus wacht er een geweldige toekomst, écht, om enthousiast van te worden, ondanks alles wat er gebeurt!

Maar het weekend was nog niet om; op Zondag kwam er eigenlijk een mooi vervolg op die avond, in de kerk. Daar sprak de prediker over leven en dood, over heden en toekomst, over het paradijs en het dodenrijk, over de hemel en de hel! Hij raadde ons aan om de Bijbel te gebruiken als Reisgids naar de eeuwigheid. Dat is weer dat Evangelie, maar nu niet gezongen! Maar wel om enthousiast van te worden, wanneer je gelooft in die Blijde Boodschap! Ben jij al zover, van God vervuld, uitgelaten en met een grote geestdrift voor Iemand?

Dan hoef je niet bij de pakken neer te zitten op deze wereld; je mag weten dat het Béste nog komt! Die Reisgids, Gods Woord, laat prachtige vergezichten zien van hoe het zal zijn in Gods eeuwige heerlijkheid!

Dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven; de Bijbel zegt dan ook: "Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben."[ 1Kor.2:9]

Maar er worden wel concrete dingen genoemd die er absoluut niet meer zullen zijn, en waar je direct al enthousiast over kan worden! Geen onrecht zal er meer zijn, ook geen verdriet:

" En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn." [Op.21:4] Ook geen oorlog meer, geen rampen meer, geen honger of dorst, en geen dood meer, niets gaat er daar meer dood!

Maak ik je al een beetje enthousiast? Van God vervuld? Het is er ook voor JOU!

 Jezus is wachtend, o zondaar op u

roept u zo vriend’lijk: “Kom tot Mij nu”

biedt u verlossing en troost in uw smart

Kom nu, verdwaald’en geef Hem nu uw hart

 

Vlied tot Hem nu, Hij wacht reeds op u

ga zo niet verder, maar kom tot Hem nu

Jezus is wachtend, wachtend op u;

stel het niet langer uit, kom doe het nu.

 

Zondaar, uw weg lijkt wel vrolijk en breed,

Somber het pad dat de christen betreedt;

Maar gij vergist u, want zonnig is't pad,

Dat voert ten leven naar d' eeuwige stad. 

 

Kom dan tot Jezus, zijn liefde geldt u;

kom tot de Heiland, want Hij roept u nu;

haast u tot Hem, Hij verlost en maakt vrij.

Wellicht mijn vriend, is uw einde nabij.

 

Vlied tot Hem nu, Hij wacht reeds op u

ga zo niet verder, maar kom tot Hem nu

Jezus is wachtend, wachtend op u;

stel het niet langer uit, kom doe het nu. [Joh. de Heer 261]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl