Column; Erkenning!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 10.12.2017 - Je kunt op een gegeven moment tot het juiste inzicht komen van iets of iemand en erkennen dat je er naast zat.

Je kunt in een ander geval iets hérkennen en dan als écht en juist érkennen! Een erkenning is dus een bevestiging van de juistheid of geldigheid van iets. Het lijkt een beetje ingewikkeld maar zoiets kan heel belangrijk zijn voor mensen en dingen die op erkenning wachten!

Zo aan het einde van een jaar speelt dit een belangrijke rol als in het bedrijf functionering- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. Heel belangrijk is dan dat de 'baas' de inzet van zijn werknemer voor het bedrijf onderkent, en hem die erkenning dan ook geeft! Ook in gezinnen is het van het grootste belang dat kinderen bij het opgroeien die erkenning krijgen, steeds weer, en zo bevestigd worden dat ze het goed doen!

Trouwens, je vrouw of vriendin verrassen met bloemen of een etentje voor al haar trouwe zorgen In het jaar dat voorbij ging, ook dat is een vorm van erkenning waar ze misschien wel naar uitkijkt! Kortom, als je er over na gaat denken kom je tot de ontdekking dat het woord heel veel inhoud heeft!

En dan was daar vorige week ongekend en abnormaal breaking news dat heel de wereld schokte: de Verenigde Staten van Amerika erkenden, bij monde van hun president Donald Trump, dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel is! 6 december 2017 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop wereldleider Trump de waarheid bevestigde die al eeuwen daarvoor door de God van Israel was verkondigd!

3000 jaar geleden werd het dit al, hoofdstad, en in al die eeuwen is het nooit de hoofdstad van een ander land geweest, en het zal het ook nooit worden! De Bijbel, Gods Boek, is daar heel duidelijk over: Israel is Zijn land en Jeruzalem Zijn geliefde stad. De Joden mogen er voor altijd wonen; zij zijn in feite de huurders of pachters van God, zonder dat ze iets voor moeten betalen!

Zoals te verwachten was er wereldwijd heel veel commentaar op deze daad van Trump, veelal negatief. "Kus des doods voor het vredesproces,' ' Olie op het vuur', 'de deuren van de hel geopend', en zo nog veel meer reacties. Zelfs de paus was er niet blij mee en riep op om de rechten van alle volken in het Heilige land te erkennen!

Onze minister van buitenlandse zaken sprak van 'onverstandig en contraproductief handelen'. Deze uitspraak kwam dezelfde morgen als stelling in het radioprogramma stand.nl; luisteraars konden stemmen: eens of oneens. In tegenstelling tot alle uitspraken van onze leiders was meer dan 80% het oneens met de uitspraak van Zijlstra!

Column; Méér..., of minder?

Trump heeft gedaan wat zijn voorgangers al jarenlang beloofden, maar steeds uitstelden. Waarom?

Om de lieve vrede? Of uit angst? Speelt dat ook een rol bij al die leiders die nu de uitspraak van Trump veroordelen? Ik kan je zeggen: ik ben heel blij dat de kogel door de kerk is! Eindelijk duidelijkheid! Moeten we dan maar blijven pappen en nathouden?

Eerlijk beschouwd was er toch geen enkel perspectief meer voor een voortduren van een vredesproces? De leiders van de Palestijnen, de Hamas, Hezbollah, Iran en alle andere handlangers willen maar één ding: de totale ondergang van het Jodendom en het land en de stad van God in beslag nemen! Moet je met zo iemand onderhandelen, die je niet wil erkennen, die zijn kleuters op school al bijbrengt hoe ze Joden moeten doden, die de moordenaars van Joden, die in de Joodse gevangenis zijn beland, elke maand hun royale salaris uitbetalen?

Wanneer gaan eindelijk jullie ogen open, blinde leiders van Europa, die elk jaar heel royale donaties doen, zodat de moordenaars betaald kunnen worden en Hamas op sterkte kan blijven en hun aanvalstunnels kunnen bouwen? Wat een blindheid, wat een dwaasheid!

Ik schaam me om lid te zijn van zo'n gemeenschap! Wees eerlijk en erken gewoon dat het trekken aan een dood paard is en was! Of er dan geen oplossing is voor dit probleem? Nee, mensen kunnen dit niet oplossen. Hier is sprake van een geestelijke strijd. God Die zijn Heilsplan met deze wereld uitwerkt, heeft voor Israel en Jeruzalem een bijzondere plaats in dan plan opgenomen.

Jezus, Zijn Zoon werd daar 2000 jaar geleden geboren; Hij leefde daar en stierf daar aan het kruis en stond weer op en ging naar de hemel terug. Met de belofte dat Hij dáár, in Jeruzalem, weer terug zal komen, en dat Hij van daaruit de wereld zal gaan regeren. Dat staat vast, zo zal het gaan! Maar Gods tegenstander, de duivel, weet dat en wil dat voorkomen.

En de Winnaar is............,

Al eeuwenlang dwarsboomt hij Gods Heilsplan maar het lukt hem niet om iets van het Heil dat in dat plan voor mensen besloten ligt, te schrappen! Deze ' vader der leugen' gebruikt mensen op de meest afschuwelijke manier om toch zijn zin te krijgen, maar hij is een loser! Hij heeft al voorgoed verloren toen Jezus opstond uit de dood! Maar we hebben er wel mee te maken en we zien hoe hij woedt en de vreselijkste dingen met mensen doet, duivels!

"Maar God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkenning van de Waarheid komen." [1Tim. 2:4]Dat geldt voor jou en voor mij maar ook voor alle Israëli en Palestijnen en andere Arabieren. Dat geldt trouwens ook voor onze leiders, en niet dat ze maar doen, en geen rekening met Gods Plan houden, dat Hij heeft, ook met Israel! " Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden." [Rom.1:18-20]

God is liefde en die liefde is oneindig groot, voor iedereen! Dat zegt Zijn woord en dat heeft de tijd en Zijn genade bewezen! Maar als we niet tot erkenning van de Waarheid komen, maar die Waarheid geweld aandoen, ten onder houden, dan zal eens Gods toorn ons overvallen, iedereen!

Daarom is dit een wake up call in deze bijzondere tijd, voor iedereen, ook voor jou! De terugkomst van Jezus is dichterbij dan ooit, en de erkenning van de wereld dat Israel een hoofdstad heeft, notabene, brengt het weer een stukje dichterbij. Het is "de stad van de grote Koning", [Mat 5:35] en van daaruit zal hij gaan regeren, Jezus, Die als een Baby naar de aarde kwam en als Overwinnaar terugkeerde naar de hemel, om van daaruit naar Jeruzalem terug te keren als de grote Koning!

Heb je Hem al als zodanig erkend? Als jouw Verlosser en Heiland? Hij is het zó waard! En Hij kijkt er naar uit, naar jouw erkenning!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl