Column: Exclusief

Hans van den Berg

's-Gravenzande 29.11.2015 - Dat wil zeggen, iets of iemand anders uitsluiten, of ook wel speciaal of uitgezonderd !

Je kunt lid zijn van een exclusieve club, of je kleding kopen in een exclusief chic warenhuis. Apart dus, onvergelijkbaar!

 Zwarte Piet wordt landelijke rel

Neem nou bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, dat zich weer luidkeels aankondigt;  de zwarte pieten zijn niet meer zo exclusief, maar voor het overige is het volgende week weer groot feest, en……….., het is uitsluitend in Nederland dat het gevierd wordt, echt ons feest! Goed, misschien zijn er nog een paar plekken op de wereld waar het nageaapt wordt, maar exclusief is het Hollands!

Dit door ons volk gemaakte populairste feest van het jaar, is nog een overblijfsel van de eeuwenlange verering van Nicolaas, de bisschop van Myra. Hij werd een vermaarde volksheilige, waarvan betrouwbare, historische gegevens ontbreken. Hij werd een saint, een heilige, doordat hij onder andere, zo vertelt ons de legende, drie jongens weer tot leven had gewekt, nadat ze door een gewetenloze waard, tijdens een hongersnood, waren vermoord, in stukken gesneden en in een vat ingepekeld! Door zijn gebed werden ze weer levend! En zo werd hij na zijn dood heilig verklaard en door de eeuwen heen vereerd in Europa, tot in de late middeleeuwen. Hij werd de patroon van scholieren, schippers, bakkers, kooplieden en vele anderen, en ook van de stad Amsterdam en van Rusland, nota bene!

Heel anders is het feest dat aan het einde van het jaar gevierd wordt, en ook door mensen werd ingesteld, het kerstfeest. In tegenstelling tot het Sinterklaasspektakel, wordt dit feest wereldwijd gevierd. Voor christenen gaat het bij dit feest om God de Zoon Die als mensenkind naar de aarde kwam, heel exclusief dus! Voor niet christenen speelt vaak de kerstman de hoofdrol, en daaromheen de cadeaus, de gezelligheid, de verlichting en de kerstboom, heel algemeen dus!

In tegenstelling tot wat ik hiervoor schreef,  zijn er uiterst betrouwbare en historische gegevens over de Hoofdpersoon van dit feest bekend! Dat er niet meer in geloofd wordt is een ander verhaal, maar dat doet aan de betrouwbaarheid niets af! ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken’, zo klinkt een heel oud gezang  dat we vroeger in de kerk al zongen. De feiten bewijzen het, de Bijbel heeft de eeuwen doorstaan en is actueler dan ooit! Als altijd bestseller nummer één! Speciaal en exclusief, een Boek, door de God van hemel en aarde aan mensen gegeven! En waarin Hij voorzegt, honderden jaren vooruit, door mensen heen, wat er eens zal gaan gebeuren, en daarna wordt er beschreven dát het gebeurt, op de tijd die Hij bepaald had! En zo zijn de meeste profetieën al in vervulling gegaan, en de laatste wachten daar nog op! (foto imgbuggy.com)

Velen die verschillende religies aanhangen willen toewerken naar één doelstelling: een spirituele wereldreligie! Alles onder één dak, en niks exclusief! Wel nog gewoon kerstfeest vieren, maar gewoon voor de gezelligheid, net als sinterklaas! De Bijbel vertelt ons ook al zo’n gebeuren, in de oudheid. Nebukadnezar, de koning van Babel, wilde ook dat alles en iedereen voor hem en z’n goden in het stof gingen. En toen hij het uit wilde proberen liet hij een gouden beeld maken, van 30 meter hoog en drie meter breed.

Toen het klaar was liet hij alle volksvertegenwoordigers komen, die voor dit beeld moesten buigen en het aanbidden. Niks exclusief, allemaal gelijk, dat is ook beter voor de eenheid en de vrede, zo vond hij. En zijn wil was wet! Wat er verder gebeurt, over de drie weigeraars, en hun straf, en hoe God tussenbeide komt, dat moet je maar lezen in die Bijbel, je vindt het in het boek Daniel, hoofdstuk 3.

En nu zien we het weer gebeuren, het toewerken naar één wereldreligie, één universele kerk! Het zal nog wel even duren, maar de bouwstenen voor dit Babel-bolwerk worden gemetseld! En christenen die hun Bijbel kennen zijn er niet verbaasd over, ook dat is voorzegd! [Openb. 13:15, 14:9, 14:11, 15:2, 19:20, 20:4.]

Maar je denkt toch niet dat God, de Schepper van hemel en aarde, gelijkgeschakeld wil worden met al die goden, duivelse creaties, door mensen nagelopen? Hij is een jaloerse God, zo zegt Hijzelf in Zijn Woord! Deze Drie-enige God: Vader, Zoon en heilige Geest, is exclusief, uniek en onvergelijkbaar! Toen mensen in de fout gingen en het voor eeuwig verknoeiden, toen kwam deze liefhebbende God met een geweldig reddingsplan! Hij offerde Zichzelf op en droeg de straf, de vloek, die wij mensen verdienen! Wie is een God als Hij? Kun je mij dat zeggen? Jezus ging dood om Zijn volgelingen het Leven te kunnen geven! Dát was de exclusieve Prijs die Hij voor ons betaalde, uit vrije wil! Exclusief, al het andere uitsluitend dus, wát het ook is!

Maar het ging nog verder; Jezus, de Zoon van God, stierf wel aan het kruis maar Hij stond weer op, na drie dagen! Exclusief, of niet? Écht gebeurd? Ja, wis en waarachtig! Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer? Onvergelijkbaar is Hij, UNIEK!

‘Jezus Christus, niet dood te krijgen!’ Las ik eens op een Vlaamse evangelisatie-flyer. ‘Wie is toch deze figuur, wiens naam zo vaak wordt gebruikt en misbruikt, en die na 2000 jaar nog steeds niet van het toneel is verdwenen?’ Ken je deze Jezus al, exclusief, maar toch overal  'verkrijgbaar'?

In een wereld vol leugens, misleiding en duisternis zegt Hij vandaag tegen jou en iedereen die het maar wil horen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”[Joh.14:6] Hoe zal ik dat uitleggen? Door het Offer dat Hij bracht, in opdracht van Zijn Vader, werd Jezus de Énige exclusieve Weg om toegang te krijgen tot een heerlijk en eeuwig Leven, in Zijn tegenwoordigheid, straks in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde! Dat is de Waarheid, énig en écht! Dit is het enige, exclusieve levenbrengende Evangelie voor elk mens, ook voor jou, duidelijk te onderscheiden van het overige, dat tot niets leidt! Kies dan voor het Leven, kies voor Jezus, nu het nog kan! Toen Jezus Zichzelf offerde had Hij exclusief JOU op het oog! Wie is een God als Hij?

 

“Wie is aan U gelijk

onder de goden, Heer?

Wie is aan u gelijk

Heerlijk in heiligheid

machtig in daden,

roemrijk in wond’ren.

Wie is aan U gelijk? [Opw. 210]

 

H. van den Berg, tel.06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl