Column; FALEN!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 09.09.2018 - Een woord dat bij 100% van Nederlanders en Belgen bekend is, las ik op internet. Het kwam bij mij binnen toen er op tv uitgebreid

verslag werd gedaan over het misbruik dat gemaakt wordt van WW-uitkeringen door Poolse werknemers, en het falende beleid van het UWV. Het meest schrijnende is wel dat het al jaren bekend was, en gemeld door medewerkers van het uitkeringsorgaan! Het 'royale' beleid steekt schril af tegen het nog maar nèt voorkomen plan om gehandicapte werknemers minder te gaan betalen dan het minimumloon!

Ook het falen van de ING-bank, dat deze week openbaar werd, was verbijsterend voor het Nederlandse publiek; een rechtszaak komt er nóg niet, omdat de bank akkoord ging met een schikking met het Openbaar Ministerie van Justitie van € 775.000.000.-- voor het witwassen van miljoenen euro's en dollars! Een blamage voor een zo gerenommeerde bank die een poortwachter dient te zijn voor de integriteit van het bankstelsel. Een afgang voor een bank die tien jaar geleden nog door de overheid geholpen werd met 10 miljard euro om de crisis te boven te komen!

F A L E N: er zijn genoeg voorbeelden van te geven, helaas. De R.K. kerk kwam weer negatief in de belangstelling door het bezoek van paus Franciscus aan Ierland. Het weerzinwekkende misbruik van kinderen, zoals hij dat zelf noemde, is een voortdurende aanklacht tegen het falende beleid van de leiders van de kerk, ook in Ierland! Hoewel er een zero-tolerancebeleid toegepast zou worden, zoals de paus had toegezegd, tegen de daders, faalt men ook daarin; misbruikers worden overgeplaatst of krijgen een andere functie, en wordt er zoveel mogelijk onder het Vaticaanse tapijt geveegd!


Foto Defense for Children

Het meest recent falende beleid van onze overheid kwam deze week in volle hevigheid in de publiciteit door de twee Armeense kinderen die per se niet in ons land konden blijven. Je hebt het uitgebreid kunnen volgen, en het zal nog wel een staartje krijgen!

Maar goed, ze mogen uiteindelijk toch blijven, tot veler verbazing! Dat mensen niet allemaal kunnen blijven zal iedereen duidelijk zijn, maar dat door steeds weer opnieuw procederen tien jaren verstrijken, waarin kinderen als deze opgroeien, naar school gaan, de taal leren en hun relaties opbouwen, is het toch onmenselijk ze uit te zetten naar een land waar ze nog nooit waren, en de taal en alle gebruiken hen totaal vreemd zijn! Het kinderpardon hanteren zou in zulke schrijnende gevallen zeker op zijn plaats zijn. En anders een beleid van veel minder procedures waardoor asielzoekers snel en definitief weten waar ze aan toe zijn!

F A L E N, het is ook: het doel dat men zich gesteld had niet bereiken. Herken je dat? Bij anderen, in de wereld, in ons land, maar ook bij jezelf? Al naar gelang hoe oud je bent kun je terugzien op een leven van successen en missers, van slagen of falen, het zal voor ieder weer anders zijn, maar zo is het in déze wereld. We zijn niet perfect, slaat de krant er maar op na! Als we niet zo faalden, steeds weer, dan zou de wereld er prachtig uitzien!

Weet je wat zo beroerd is? Wij kunnen er niets aan veranderen vanuit onszelf; God zegt in Zijn Woord: "Er is niemand die goed doet, zelfs niet een," [Ps. 14:1] Wij falen allemaal, onze Schepper zegt het, en Hij kent ons hélémáál! Nadat Adam en Eva, onze verre voorouders, het in het paradijs verknoeiden, faalden, is het nooit meer goed gekomen, de zonde kwam in de wereld, in de mens!

God schiep de mens en had daar een doel mee; Hij wilde men hen samenwerken in een juiste verhouding: God en mensen! Het was een geweldig plan, je kunt er van op aan dat Hij het helemaal zag zitten! Dat we Hem gehoorzaam zouden zijn en tot Zijn eer zouden leven, tot in eeuwigheid! Er was toen nog geen sprake van ziek worden of doodgaan! Maar de mens wist het beter; de mens van toen, maar nog steeds ook van nu, willen geen eer aan God geven, wij willen zélf geëerd worden, en glorie ontvangen! Dát was het begin van alle ellende waar we nu nog steeds mee te maken hebben, met een falende mensheid! Wij worden er dagelijks mee geconfronteerd in ons eigen leven, in het wereldje om ons heen en in de grote wereld.

Maar God legde Zich er niet bij neer; Hij wil het plan dat Hij had met deze wereld, met óns, tóch uitgevoerd hebben, Zijn Heilsplan! Daarom liet Hij Zijn Zoon als Méns geboren worden, nu meer dan 2000 jaar geleden. Jezus, de Enige niet falende Mens die ooit op deze duistere aarde geleefd heeft!

Om ons te kunnen redden van de eeuwige Dood benoemde God de Vader Zijn Zoon Jezus tot Middelaar, omdat alleen iemand zónder zonden, een feilloos mens, dat maar kon zijn! Jezus kwam op aarde en bereikte het doel dat Hij Zich gesteld had, Hij faalde niet, God zij dank! Hij volbracht het werk waarvoor Zijn Vader Hem had gezonden aan het kruis: Jezus stierf daar voor al onze zonden, Hij droeg de straf voor mijn falen, en dat van jou! Zo bracht Hij verzoening tot stand tussen Zijn Vader en mij, en jou! Een wonderlijk Goddelijk Reddingsplan, om tóch terug te krijgen die paradijselijke situatie, waarmee God eenmaal was begonnen: een eeuwige zalige verbondenheid tussen God en mensen! Het kan nu gaan gebeuren, dank zij de Mensenzoon Die Zichzelf er voor opofferde, voor jou en mij, en ieder die dit wil geloven en aanvaarden!

Tot ons sterven zullen we blijven falen op deze zondige duistere wereld, met al haar verleidingen. Maar je mag zéker weten dat Jezus de straf al heeft gedragen en verzoening heeft gebracht, aan het kruis van Golgotha! Gelóóf je dat? Het is ook voor JOU! Dán mag je uitkijken naar die eeuwige heerlijke situatie waarvan dat lied zingt:

 Dán zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan. [opw. 378]
en dan ga je meezingen: 
Prijst Hem, prijst Hem, Jezus,
de machtige Redder.
Om ons falen droeg Hij een doornenkroon.
Onze hoop, van wie wij
verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem,
Jezus, de Mensenzoon.
-----------------
Als een offerlam heeft Hij
de schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft.
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,
alles wat adem heeft. [opw. 442]
H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl