Column: Gedenken of Herdenken

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/05/2018 06:51 - Gewijzigd op 10/05/2018 08:56

's-Gravenzande 10.05.2018 - Als je dit leest zijn er al een paar van die dagen achter de rug: herdenkingsdagen! We herdachten de gevallenen op 4 mei en de dag

erna het moment dat we bevrijd werden van de Duitse overheersing. We herdenken, dat is 'het zich opnieuw in gedachten brengen'. Gedenken is iets anders; het is ' het voortdurend in gedachtenis houden'.

Een heel verschil dus, gedenken of herdenken. Ik denk dat bepaalde gebeurtenissen heel lang je gedachten kunnen beheersen, zodat je er voortdurend aan denkt, gedenkt, totdat het overgaat in herdenken! 4 en 5 Mei zijn zulke dagen; er wordt herdacht dat we bevrijd werden en door wie. De gevallenen worden herdacht en daarna.........., gaat het leven weer verder. Tenminste , voor velen van ons, maar voor hen die het meemaakten is het nog vaak een dagelijks gedenken!

In Israel kent men ook van die dagen; treurige dagen waarop men het vreselijke lijden van de Holocaust herdenkt, Jom HaShoa, en daarna een herdenkingsdag ter herinnering aan de gevallen soldaten van Israel en de slachtoffers van het Arabisch terrorisme,Jom HaZikaron. En op 20 April jl. herdacht men een bijzondere dag: Jom Haatsmaoet (Onafhankelijkheidsdag), de viering van de geboorte van de staat Israël. Jom Haatsmaoet is de dag [5 Ijar 5708 ofwel 14/15 mei 1948) waarop op de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd afgekondigd en de staat werd gesticht, een feestelijke herdenkingsdag! Dit jaar is het 70 jaar geleden en dat gaat niet ongemerkt voorbij.

Na alle oorlogen en onnoemelijk veel lijden bestaat Israel nog steeds en doet het er toe! De enige democratische natie in het Midden Oosten waar godsdienstvrijheid is, waar het leven goed is, ondanks alle dreiging van de omringende landen en inwonende Palestijnen! In die zeventig jaar is zij uitgegroeid tot een zegening voor de wereld in velerlei opzicht! De bevolking nam in die zeventig jaar toe van bijna een miljoen tot bijna negen miljoen, voor het merendeel Joodse mensen die vanuit de gehele wereld terugkeerden naar het land dat God eens toezegde aan hun voorvaderen!

Op 14 Mei 1948, de vijfde dag van de joodse maand iar van het joodse jaar 5708 werd door David Ben Gurion in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen, waarmee de staat Israël werd opgericht. Voor de wereld maar zeker voor Israel zal dit keer 14 Mei een extra bijzondere dag worden, nu de V.S. haar ambassade, zoals het hoort, van Tel Aviv naar de hoofdstad Jeruzalem verplaatst! Een gedenkwaardige gebeurtenis die naast veel blijdschap ook veel boosheid en agressie zal veroorzaken, helaas. Maar dit is wel zoals God het bedoelt; Jeruzalem is de hoofdstad van Israel, en in de toekomst zal het een bijzondere functie hebben! Het is goed om dat nu alvast te bedenken!

Het zal de hoofdstad van de wereld worden van waaruit Jezus Christus de aarde zal gaan regeren! In de Bijbel wordt deze stad, waarover al zoveel te doen is geweest, de Stad van de Grote Koning genoemd, de Stad van de Zoon van God! [Ps. 48]

In de Bijbel wordt er tientallen keren over gedenken gesproken. Het voortdurend in gedachtenis houden is dan ook uitermate belangrijk voor Gods Woord! Bovendien, God Zelf doet niet anders dan jou en mij in gedachten houden, onafgebroken kun je wel stellen! Hij 'gedenkt' ons voortdurend, óók al is Hij voor óns nog slechts een 'herinnering'! Ondanks ons gedrag denkt Hij elke dag aan ons, zegent Hij ons en laat Hij de zon over ons schijnen en geeft Hij de regen, telkens weer.

"Zijn gunstbewijzen zijn elke morgen nieuw", [Klaagl.3:22] schrijft de profeet Jeremia. Elke morgen en de hele dag door gedenkt Hij ons, 't is bijna niet te geloven! Die geweldige grote God, Die de hemel en aarde schiep en in stand houdt, Hij denkt elke dag aan mij; niet dat Hij mij af en toe herinnert, nee, elke dag zorgt Hij voor mij, en ook voor jou, óók al geloof je het niet!

Deze week denken we ook terug aan Jezus' terugkeer naar de hemel. Maar veel belangrijker is te bedenken dat Hij daar nu is en een plaats bereidt voor ieder die Hem aanneemt als Verlosser, als Heiland! Hij kwam om te lijden en te sterven, vooropgezet, om zo de straf te ondergaan die ik en jij verdienden! Maar dat was niet het einde; Jezus stond op uit Zijn graf en na 40 dagen vertrok Hij weer hemelwaarts! "Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt", schrijft Timotheus aan de christenen van toen en nu! [2 Tim.2:8] Herdenk Zijn hemelvaart maar gedenk Zijn lijden en sterven en opstanding, Zijn oneindig grote liefde! Hou het voortdurend in gedachtenis!

Jezus, Hij deed het ook voor jou, zodat je met blijdschap je hemelvaart tegemoet zou kunnen zien!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl