Column; Gered?

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/06/2018 17:01 - Gewijzigd op 03/06/2018 18:33

's-Gravenzande 03.06.2018 - Het zal je niet ontgaan zijn, dat vierjarig jongetje in Parijs, hangend aan de verkeerde kant van het balkon! Hoe hij daar was komen

te hangen is onduidelijk, maar het zag er angstig uit. Mensen in de straat keken met verbijstering omhoog, riepen en schreeuwden en wezen omhoog, belden misschien naar 112 maar verder stonden ze daar, machteloos!

Maar die ene, een man uit Mali, illegaal weliswaar, twijfelde geen seconde toen hij een kindje aan een balkon zag hangen op de vijfde verdieping van een appartementencomplex. De heldhaftige man, Mamoudou Gassama, klom via de buitenkant van het gebouw naar het kereltje toe en bracht het weer aan de veilige kant van het balkon!


Bron NOS via You Tube

De omstanders op straat gaven hem een groot applaus en miljoenen mensen zagen inmiddels het filmpje dat van deze Spiderman gemaakt werd! En nu is hij wereldberoemd, voor even; hij mocht op bezoek bij de Franse president, stond reporters uit allerlei landen te woord, en, het mooiste van al, voor hém: hij kreeg het Franse staatsburgerschap aangeboden én een baan bij de brandweer! 'Zo zie je maar', zo las ik ergens: 'wat het kan opleveren als je je eigen leven op het spel zet om iemand te redden.'  

Toen ik dit las moest ik direct aan Jezus, de Zoon van God denken. Al heel lang van te voren was Zijn komst als Redder al aangekondigd, maar slechts een enkeling verwachtte Hem. Hij groeide op tussen het Joodse volk maar toen Hij van Zich deed spreken lieten velen Hem links liggen. Maar Jezus zette door; uit vrije wil ging Hij de weg naar het kruis om daar jou en mij te redden van de eeuwige straf! En Hij heeft het volbracht! Zoals die Spiderman daar in Parijs naar boven klom met maar één doel, dat kind redden, zo kwam Jezus vanuit Zijn hemelse heerlijkheid naar beneden met maar één doel voor ogen: u en jou en mij redden van de eeuwige dood, dat wil zeggen: voorkomen dat wij een vreselijk eeuwigdurend leven tegemoet zouden gaan, zonder Gods zorg en nabijheid!

Jezus zette álles op het spel! Hij gaf Zijn heerlijkheid op en kwam naar deze vervloekte aarde als een Baby, notabene de Zoon van God! Hij riskeerde het om verworpen te worden, en Hij werd het ook! Ondanks alle woorden die Hij sprak en alle wonderen die Hij deed schreeuwde men uiteindelijk: "Weg met Hem, kruisig Hem." [Joh. 19:15] En Jezus, vol liefde, liet hen begaan; Hij beschikte over álle macht om het te voorkomen, miljoenen engelen stonden Hem ter beschikking, maar Hij wilde de wil van Zijn Vader volbrengen en Redder zijn van deze wereld! God Zélf ging dood aan het kruis in mijn plaats, in jouw plaats, om zó ons te redden! Wie is een God als Hij?

Goddank was Jezus sterker dan de dood; Hij stond na drie dagen op uit Zijn graf en bewees daarmee dat Hij álle macht heeft, óók over de Dood! Vanwege dit goddelijke gebeuren is er nu redding voor ieder die gelooft in Jezus als Redder! Hij deed het "om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen," staat er in de Bijbel. [Heb. 2:10]

Dát wil Hij ook JOU doen, tot heerlijkheid brengen, dat wil zeggen: je in een situatie brengen waar je na dit leven voor eeuwig een gelukzalig leven kan leiden in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en geen énkele ellende meer aanwezig zal zijn! En bovenal: in de onmiddellijke nabijheid van God "Die de mensen zo lief had, en heeft, dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."  Wat denk je van jezelf, voel je je [al] gered door Jezus Christus, op deze eerste dag van juni 2018? Wacht niet langer, geef je over aan Hem die zielsveel van je houdt, en laat je r e d d e n nu het nog kan!                                        

'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl