Column; H O O P !

Hans van den Berg

's-Gravenzande 15.07.2018 - Een woord waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet dat het ons zelf betreft, dan is het wel voor een ander of iets anders!

Op een bepaald moment hoopt je iets van harte, op een ander moment hoopt je iets van harte van niet! Hoop, zegt het woordenboek, ' is de wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.'

Als voorbeeld noem ik die jongens in Thailand, die met hun leider dagenlang zaten opgesloten in een grot. Het voetbalteam kwam daar twee weken geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval deels onder water liep. Nadat ze na een lange zoektocht eindelijk gelokaliseerd waren begon het wachten en hopen dat ze allemaal gered zouden worden! Niet alleen de families en landgenoten, op den duur werd het wereldnieuws en leefden miljoenen mee, en werd er gehoopt en gebeden en uitgekeken naar meer hoopvol nieuws! Gelukkig is deze spannende gebeurtenis goed afgelopen, het had ook heel anders uit kunnen pakken!

Als ander voorbeeld wil ik noemen het Wereldkampioenschap voetbal, dat momenteel plaatsvindt in Rusland. Nederland deed niet mee, dus daar hoefden we onze hoop niet op te vestigen! Dus ik hoopte dat de Belgen zich in de finale zouden spelen, als naaste buur! En uiteindelijke hoopte ik dat ook voor Kroatië, en dat is wel gelukt! Zo zal ieder gehoopt en gedacht hebben, en daarom zal het ook niet voor iedereen de  droomfinale worden die men had gehoopt

Zo zijn er talloze momenten in ons leven waarbij "hopen" het werkwoord is; hopen op een goeie uitslag van het examen, hopen op een baan naar je zin, nu je je studie hebt afgerond, hopen op een goeie uitslag na het onderzoek in het ziekenhuis, hopen op een voorspoedig herstel na de operatie.

"Hoop doet leven", zegt het aloude spreekwoord naar waarheid. We kunnen er niet buiten tijdens dit aardse leven! Als we hoopvol kunnen zijn dan geeft ons dat moed, wanneer het er hopeloos uitziet, dan laten we de moed zakken. Het is genoeg bewezen dat hopen positief kan uitpakken, maar ook negatief. "We zullen er het beste maar van hopen" is ook een bekende uitdrukking die onze onzekerheid aangeeft. We weten het ook niet, we h o p  e n !

Toch wil ik het nog over een andere Hoop hebben:  een Hoop die zeker is! Het is ook de titel van het lied dat ik hieronder zal plaatsen.

 

 

Ik begin even met het begin van de Bijbel; daar lees je over het begin van alles, dat God alles schiep, ook het eerste mensenpaar. Alles was perfect, er mankeerde niets, het werkwoord "hopen" kenden ze niet! Maar toen ging het mis; Adam en Eva hielden zich niet aan de richtlijnen en verknoeiden alles door hun eigenwijsheid! Gods plan mislukte en het zag er hopeloos uit! Maar God liet het er niet bij zitten; Hij gaf Zijn plan niet op maar stelde het uit, zou je kunnen zeggen.

De zonde was in de wereld gekomen  maar God beloofde dat er eens een Verlosser zou komen Die de relatie tussen God en mensen weer voorgoed zou herstellen. 4000 jaar later is Hij gekomen, Gods Zoon Jezus. Het zag er hopeloos uit maar Jezus deed het werk dat Zijn Vader Hem had opgedragen.

Hij gaf opnieuw de normen en waarden door van Zijn vader, Hij deed wonderen voor de ogen van de mensen, hij genas de zieken en bracht weer hoop in een duistere wereld! Uiteindelijk stierf Hij aan een kruis om zo de straf voor de hele mensheid te dragen, ook voor jou en mij. Daarmee leek het nog hopelozer geworden voor deze wereld: Jezus, dood in een graf! Gods plan , weer mislukt? Nee, echt niet! Na 3 dagen stond Jezus op uit het graf, bleef nog 40 dagen op aarde en vertrok weer naar Zijn Vader in de hemel. Aan het kruis had Hij het uitgeroepen: "Het is volbracht."  Het was klaar, God voerde Zijn plan uit, en door dit hele gebeuren bracht Hij weer Hoop in een wereld die ten dode was opgeschreven!

" Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God." [Joh. 3:17-18]

Nu is er weer Hoop voor ieder die gelooft! Hoop die zeker is! Ieder die gelooft dat Jezus stierf voor zijn of haar zonden, en gelooft dat hij uit de dood is opgestaan, die zal eeuwig leven met Hem, Die gezegd heeft tegen zijn volgelingen: "Ik leef, en u zult leven." [Joh. 14:19b] Dan kunnen we rustig verder leven in een wereld die er hopeloos uitzien, en aan vervanging toe is!

Op grond van wat de Bijbel zegt mogen we uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods beloften zijn betrouwbaar, we kunnen onze hoop er op vestigen!

“Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de Here, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”[Jer.29:11] Geweldig wanneer de God van hemel en aarde zulke toezeggingen doet!

Ook voor ons gelden deze beloften als we Israëls Messias tot de onze maken! Hij kwam voor Zijn volk maar ook voor de heidenvolken, waar jij en ik toe behoren. Jezus offerde Zich op voor de gehele mensheid en liet Zich kruisingen, om zodoende verzoening te brengen voor jou en mij! Die Messias, uit God geboren, wil ook jouw Verlosser zijn! In Zijn oneindige liefde roept Hij jou, ook vandaag! Als je Jezus blijft afwijzen, dan ga je Gods genade voor eeuwig missen! Wéét wat je doet! Door Christus alleen is er een hoopvolle toekomst, zónder Hem ziet het er hopeloos uit!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

 

Een hoop die zeker is
een groot geheimenis
beloofd door God
is nu aan ons onthuld
Als een volmaakte schat
die heel Gods plan omvat
Christus in ons
hoop op Gods heerlijkheid

En het leven dat ik leef
is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
Elke dag dat ik besta
leef ik niet meer, maar Hij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

Liefde die zuiver is
Vaders getuigenis
zijn eigen Zoon
die onze zonde droeg
Hij heeft zichzelf omhuld
met onze zondeschuld
Daar aan het kruis riep Hij:
'Het is volbracht!'

En het leven dat ik leef
is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
Elke dag dat ik besta
leef ik niet meer, maar Hij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

Leven dat sterker is
dan dood en duisternis
en onverslaanbaar
voor de macht der hel
Met Jezus doodgegaan
en met Hem opgestaan
zullen wij delen in zijn heerlijkheid

En het leven dat ik leef
is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
Elke dag dat ik besta
leef ik niet meer, maar Hij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

En het leven dat ik leef
is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
Elke dag dat ik besta
leef ik niet meer, maar Hij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
[opw. 628]