Column; Ik blijf het toch zeggen hoor!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 31.08.2020 - Je kent die man vast wel die elk jaar weer terugkomt op de radio en tv, om te waarschuwen tegen inbrekers.

Dat we de deur op slot moeten doen, als we van huis gaan, en de ramen sluiten en dat soort dingen. En dat we het ze niet te makkelijk moeten maken, die rovers! Een steeds terugkerende waarschuwing van Rijkswege!

Ik werd hierbij bepaald toen ik dacht aan alle waarschuwingscodes waar we mee te maken hebben in onze wereld, waar je van alles kunt verwachten. 

We kennen natuurlijk wel het Nationale Hitteplan dat waarschuwt voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen.  Tevens is het een oproep om extra op elkaar te letten! Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid is alertheid geboden! Tijdens zulke hete dagen kan er smog ontstaan door ozon, wat klachten kan veroorzaken door de slechte luchtkwaliteit. De inmiddels welbekende RIVM geeft dan ook een smogwaarschuwing af  of, zo nodig, een smogalarm!

De waarschuwingen die het KNMI afgeeft zijn algemeen bekend; naast haar betrokkenheid bij het Hitteplan is zij vooral bekend van het afgeven van een kleurencode voor een bepaald weertype.

Zij gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. Het waarschuwen door middel van kleuren geeft het KNMI de mogelijkheid om waarschuwingen voor gevaarlijke weersituaties op te schalen. Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Die kleurcoderingen sluiten aan bij de internationale standaarden en hebben respectievelijk de betekenis van: wees alert, wees voorbereid, onderneem actie.

Deze kleuren, van groen tot rood, worden nu ook gebruikt bij het fenomeen van het Coronavirus, dat wereldwijd ook het toerisme grote parten speelt! Al naar gelang een land een code heeft van groen, geel, oranje of rood is het veilig of minder veilig of helemaal niet veilig! De risico's die men loopt als men een gekleurd land bezoekt zijn groot! Als de codekleur van het betreffende land  tijdens het verblijf verandert, dan bestaat de kans dat de grens wordt gesloten en men niet meer naar huis kan! Of men moet bij terugkeer eerst twee weken in quarantaine, of iets dergelijks! Kortom, een vakantie kiezen was nog nooit zo moeilijk als dit jaar!

Onbekende begrippen zoals Covid 19, RIVM, lockdown, immuunsysteem, I.C., mondkapjes en al die gekleurde codes beheersen elke dag al maanden lang het wereldbeeld en het leven van velen! Complottheorieën, discussies over waar en niet waar, de media smult er van en verrast ons er mee, of ze zwijgt het dood, als het haar niet aanstaat! Deskundigen, artsen en specialisten, wordt het zwijgen opgelegd, en hun adviezen en de door hen voorgeschreven goedwerkende medicijnen tegen het virus, worden van tafel geveegd! Het lijkt er op of er wereldwijd aangestuurd wordt op een [verplicht] vaccin voor iedereen! De inmiddels zeer bekende heer van Dissel van het RIVM is zelfs gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, door artsen die het met de werkwijze van dit instituut totaal oneens zijn!

Hoe moet dat nu? Welke codes moeten er nog méér ingevoerd worden voor onze échte veiligheid?


Foto news.uchicago.edu

De Doomsday Clock  is een symbolische klok die sinds 1947 wordt bijgehouden door de universiteit van Chicago. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden. De klok geeft het aantal minuten voor twaalf weer, waarbij middernacht een voor de menselijke beschaving fatale ramp voorstelt.

De klok werd dit jaar op 100 seconden voor 12 gezet, het dichtst bij middernacht tot op heden. Redenen zijn de toenemende nucleaire dreiging door het aflopen van het Intermediate-RangeNuclearForces-verdrag, de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de onmacht om klimaatverandering tegen te gaan. De Coronapandemie heeft de stand nog niet beïnvloed!

Naar aanleiding van álle gebeurtenissen die er plaatsvinden, kunnen we gerust stéllen dat voor de hele aarde code rood geldt! Zéker als we er de Bijbel bij halen! Gods Woord is voor 100% betrouwbaar te midden van alle onbetrouwbaarheid op de aarde! Het voorzegt tal van gebeurtenissen vóór Jezus' terugkomst naar de aarde, en die plaatsvinden! Voor die Hem verwachten alleen maar goeie berichten, code groen, we wachten al zó lang! Maar als je nog  geen keuze voor Jezus maakte, dan is een waarschuwing op z'n plaats!

Daarom, Ik blijf het toch zeggen hoor, wordt het de hoogste tijd om voor Jezus te kiezen! Code rood wil zeggen dat op geestelijk gebied de situatie levensbedreigend is, voor mensen die niet geloven!

Ik moet denken aan de Here Jezus Die aan het kruis hing, tussen twee mannen, misdadigers! Voor beiden was het op dat moment einde verhaal, code rood! Terwijl de ene man Jezus nog bespotte vroeg de ander om genade aan de gekruisigde Heer! Op het randje werd hij voor eeuwig gered door de Heiland der wereld, stervend aan het kruis voor diezelfde wereld!

Maar Jezus stond op uit de dood, Hij is de levende HEER, en je kunt op elk moment van nacht of dag bij hem terecht, zolang jouw tijd nog niet verstreken is! Code rood? Jezus heft het op als je voortaan met Hem op weg wilt gaan!

Ik blijf het toch zeggen hoor, totdat Hij komt!!

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
Het symbool van vervloeking en schuld;
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad.
Heeft een wond're bekoring en macht;
Want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
Om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
Straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
Voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.

Help mij Heer aan dat kruis,
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af;
't Werd de toegang voor mij tot Gods troon. [Joh. de Heer 836]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl