Column; Instappen!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 12.01.2016 - Als ik dit schrijf is het jaar 2016 alweer elf dagen oud. De overstap naar het nieuwe jaar werd door iedereen

weer anders beleefd: verwachtingsvol, uitkijkend naar wat gaat komen,  met verdriet, somber gestemd, of met weemoed over wat men achterliet. Maar graag of niet, het leven gaat door en instappen is de enige optie.  Maar hoe moeilijk kan het zijn!

En zo zijn we,  ieder met onze eigen bagage, weer op weg gegaan, in een wereld die steeds meer onvoorspelbaar blijkt te zijn, evenals het weer in ons land! (foto NOS.nl)

Heel toepasselijk aan het begin van het jaar was er op tv een programma met de titel: 'Leiders over later.' Aan fractieleiders van politieke partijen werd gevraagd hoe men de toekomst zag, zo rond het jaar 2050. O.a. werd er gesproken over de planeet Mars als alternatief om te wonen, wanneer  het op  'dit kwetsbare bolletje', onze aarde, echt  mis zou gaan! Men fantaseerde daarover en met name meneer Pechtold van D66 wilde er t.z.t wel naar toe, enkele reis ook wel! 

De werkelijkheid is heel anders;  de aarde heeft met grote zorgen te kampen, en er zijn maar weinig landen waaraan ze voorbij gaan! Oorlogen, stammenstrijd, vluchtelingen, vervolging van christenen, natuurrampen, criminaliteit en terreur, honger, dorst, droogte, aids en andere ziekten, het is er allemaal op deze zieke aarde. De Malediven misschien niet; dat zijn eilanden met goudgele stranden, een blauwe zee en een heerlijke temperatuur, een ideaal vakantieoord! Dacht je? De media meldt dit niet, maar weet je dat christenen er geen leven hebben? Dat je als toerist je eigen Bijbel niet eens mee mag brengen? Zomaar even een voorbeeld van zorgen waar wij nauwelijks van afweten.

 

Vluchten kan nog wel, maar niet naar een andere planeet, en dat zie ik ook niet gebeuren, niet voor 2050 en ook niet erna!

Als christen kijk ik met grote belangstelling naar het wereldgebeuren, want ik ben in verwachting! Ik, en velen met mij verwachten de komst van Jezus, de Zoon van God, zoals Hij beloofd heeft! En niet rond  2050 of later, maar spoedig, binnenkort, binnen afzienbare tijd! De gebeurtenissen die nu  in de wereld plaatsvinden voorzeggen Zijn komst. Eeuwen geleden werden ze in de Bijbel al aangeduid als tekenen die zouden gaan plaatsvinden! God deelt het ons mee in Zijn Boek, zodat we niet verrast worden, maar klaar zullen zijn om in te stappen! Klaar voor vertrek, ben je dat?

Dieven houden huis in kerkgebouw

 

Misschien geloofde je eerst wel, ging je naar de kerk en ga je misschien nog wel, maar de twijfel is in je hart gekomen, andere dingen nemen al je tijd in beslag, en je merkt zo weinig van God en zo. Zou het allemaal wel waar zijn wat God beloofd heeft, is het maar niet beter om alles in eigen hand te nemen, zoals zovelen doen? De Bijbel vertelt over Abraham en Sara die al oud waren en geen kind, geen opvolger hadden. Maar God had ze wel een zoon beloofd, een stamhouder! Maar het duurde zo lang, de twijfel sloeg toe.

En na verloop van tijd handelden ze naar eigen inzicht, waardoor er grote, onherstelbare problemen ontstonden. Sara gaf haar slavin aan Abraham als bijvrouw om bij haar de langverwachte zoon te verwekken. Dat gebeurde, een zoon werd geboren, Ismaël. Maar dat was niet het kind dat God beloofd had, dát kwam pas 14 jaar later, op Gods tijd, Isaäk. Helaas, hun eigenwijsheid had grote gevolgen; de tegenstellingen tussen het nageslacht van Ismaël en van Isaäk zijn ook nu nog hoogst actueel!

Zo zijn er tal van voorbeelden te vinden in de Bijbel waarbij Gods woorden in twijfel worden getrokken, het begon al in het paradijs! God zei duidelijk tegen Adam en Eva: ' niet doen, anders gaat het fout! ' Maar de duivel  zei: ' doe maar gerust hoor, daar word je wijzer van.'  En dáár luisterden ze naar, en toen is de zonde in de wereld gekomen, en is er nog steeds!

God doet en heeft altijd al gedaan wat Hij beloofd en gezegd heeft, je kunt Hem op geen enkele leugen of onbetrouwbaarheid betrappen. Lees de Bijbel er maar op na, en leg je leven er maar naast!

Heel veel mensen hoorden wel, luisterden wel, maar op te duur gingen ze twijfelen, werden ze afgeleid door de duivel die het mooi wist te brengen, vaak door anderen, en nu zijn ze los van God!

Toen Jezus naar deze aarde kwam geloofde bijna niemand dat meer! Maar het gebeurde wel; God had het in het paradijs al beloofd! Nu gaat Jezus bijna terugkomen, misschien dit jaar wel, maar wie gelooft het nog? Toch gaat het gebeuren, zoals álles wat God voorzegd heeft! Het komt er op aan dat we weer gaan luisteren, gaan geloven en de twijfel verjagen! Zijn Woord is betrouwbaar, voor 100%!

Mét Jezus beginnen, dit jaar, dan kun je het rustig binnenstappen, ondanks alle onrust die er is! En dan ben je er klaar voor, wanneer Hij je roept of wanneer Hij Zijn Gemeente komt halen!

Ik eindig met een Bijbeltekst die van kracht is voor het hele jaar: " Vertrouw op de Here met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade."  [Spr. 3: 5-7]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl