Column; Keti, Koti ......,

Hans van den Berg

's-Gravenzande 14.07.2019 - Het is een woord uit het Sranantongo en betekent: 'Ketenen Gebroken'. Het is ook de naam van een jaarlijks terugkerende feestdag voor de Surinamers,

ter viering van de afschaffing van de slavernij. In Suriname heet deze dag officieel  Dag der Vrijheden, een feest voor alle inwoners!

Op 1 Juli 1863 schafte Nederland, als een van de laatste in de wereld, de slavernij officieel af, nu dus 156 jaar geleden. Vandaar dan ook de herdenking in Amsterdam op 1 Juli j.l.

De nazaten van hen die tot slavernij werden gedwongen zoeken naar hun wortels en achterhalen soms in de musea de families waarvan zij afstammen, en die eens tot slaaf werden gemaakt.

Als kind las ik vroeger het wereldwijd bekende boek 'De negerhut van oom Tom', en maakte zo alvroeg kennis met het begrip slavernij, het uitgangspunt van deze column. Met de betekenis van het woord slavernij, 'de mens als eigendom van een ander', word je bepaald bij wat er vroeger gebeurde, dat mensen zoals wij, net als vogels, werden gevangen en [door]verkocht aan anderen, om uiteindelijk gedwongen te gaan werken als slaaf!

Als het over slavernij gaat denken wij als Nederlanders meestal direct aan zwarte mensen uit Afrika, omdat onze voorouders daar druk mee waren, en gouden tijden beleefden met deze handel! Echter, al lang daarvoor was er sprake van dit nu mensonterende bedrijf!

Slavische volken, de Slaven, werden massaal gevangen genomen door de Duitsers en in slavernij gebracht; zo is ook de betekenisovergang van Slaaf naar slaaf ontstaan. Ver daarvoor was het gewoon om een slaaf of slavin te hebben; in de Bijbel lezen we al dat de aartsvaders van het volk Israel slaven hadden. Hun God, JHWH, gaf zelfs voorschriften aan Zijn volk hoe ze met hen moesten omgaan, en menswaardig moesten behandelen.

In onze eeuw werd de slavernij formeel afgeschaft, hoewel dat soms met veel moeite gepaard ging! In de VS ontstond er zelfs een burgeroorlog door! Keizer Haile Selassie van Ethiopië zette pas in 1931 een punt achter deze mensenhandel!

Vormen van slavernij komen nog op veel plekken in de wereld voor, hoewel het in de hele wereld is verboden. Moderne slavernij is wijd verspreid en telt miljoenen slachtoffers, waaronder ook veel kinderen! Nóg worden mensen van hun vrijheid beroofd, en vaak onder bedreiging uitgebuit!

Stichting International Justice Mission [IJM] die dagelijks bezig is om mensen uit slavernij te bevrijden, schat het aantal slaven wereldwijd op 40 miljoen, erger dan ooit!! 

‘Leven is als een reis las ik ergens. ‘Voor sommigen is het doel van het leven financieel succes, of materiële bezittingen, of hoog op de sociale ladder te komen.’ ‘Anderen zoeken vrede en bevrediging in drugs of alcohol.’

Wat het ook is, het kan allemaal leiden tot verslaving. Want, ook al meen je er zelf niet bij betrokken te zijn, we leven in een wereld waar déze slavernij de boventoon voert. Ik bedoel de moderneonderworpenheid’, waar heel veel mensen onder gebukt gegaan, terwijl ze het vaak zelf niet beseffen!

Wel kent iedereen de ‘bekende’ verslavingen aan drugs en drank en gokken, een levensgroot probleem in de westerse wereld, en zeker ook in ons land! Maar ook de verslaving aan seks en porno komt in alle vormen in het openbaar; met regelmaat worden er netwerken opgerold van allerlei goorheid; het is nog maar een bovenlaag van een enorme beerput, samengesteld door verslaafden aan geld, en ten behoeve van verslaafden aan deze ziekelijke neigingen!

Slavernij, wat is het eigenlijk? Afgelopen jaren sprak ik veel met ex-verslaafden die kozen voor een ander leven, weg uit dat leven van onderworpen zijn aan ‘iets’ waar je de zeggenschap over bent kwijtgeraakt! Het begon met iets ‘softs’, onschuldig, zo als men zei, [en zegt] een ‘weetje’ of een ‘breeze-drankje’, maar het werd uiteindelijk het begin van een hardnekkige verslaving, waar men nog maar ternauwernood aan kon ontsnappen, dank zij de hulp die hen geboden werd. Gelukkig zijn er heel veel die, God zij dank, in de vrijheid zijn [terug] gekomen, mede dank zij de geweldige zorg van stichtingen als De Hoop en Victory Outreach, verlost uit de slavernij!

Deze vorm van onderworpenheid bestaat in feite al vanaf de zondeval; Adam en Eva hadden autoriteit en heerschappij van God gekregen, over alles wat Hij geschapen had. Maar zij werden ongehoorzaam en leverden zichzelf daardoor over aan Gods vijand: satan. En zo werden ze slaven, en ook hun nakomelingen, en nog steeds. De situatie is eigenlijk precies zoals die bij de negers, die wij uit Afrika haalden; als er een negerkindje werd geboren, was dit al direct een slaaf van de blanke baas. Zo zijn alle nakomelingen van het eerste mensenpaar in slavernij gekomen, tot op de dag van vandaag! Dat is het slechte nieuws!

Het goede nieuws is dat Jezus, de Zoon van God, ons vrij kwam kopen uit die slavernij; Hij kwam ons bevrijden uit satans macht, en ons in vrijheid stellen. Ieder die zijn of haar leven in Jezus’ handen legt, die bevrijdt Hij door de kettingen te breken,

waarmee we vast gekluisterd zijn aan de duivel die het alleen maar op onze ondergang heeft voorzien! Onzichtbare kettingen van zonde, verslaving, problemen, tegenslag, enzovoort, daar maakt Hij ons los van. “Jezus, heeft ons verlost uit de macht van de duisternis”, staat er in de Bijbel! [Col. 1:13] K E T I - K O T I !!

Dáár kwam Hij voor naar de aarde, om de mensheid te bevrijden uit deze vreselijke klauwen van satan, en ons de autoriteit terug te geven, die we kwijtgeraakt waren!

Talloos zijn de vormen van verslaving; het kan te maken hebben met eten, met geld, met drank, met drugs. Maar ook de tv kan je ‘meester’ zijn, of je computer, of je gezin, de sport of je hobby!

Vandaag vraag ik het aan jou: 

'Van wie ben jij een slaaf?' Misschien reageer je  wel verontwaardigd van 'ik ben nergens aan verslaafd, niet aan drugs niet aan drank, en ook niet aan tabak, seks of gokken, nergens aan!'  Oké, dat is dan mooi, maar dan ben je er nogniet. Jezus waarschuwt ons wanneer Hij zegt: "Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde." [Joh.8:34] Slaaf zijn van Jezus,  Zijn eigendom zijn, dát is de enige slavernij waar je goed mee zit, want Jezus zegt het Zelf: "Mijn juk is zacht en Mijn last is licht". [Mat. 11:30]

Door het juk der zonde        lang genoeg gebonden,

vlied de slavernij!                 Jezus in ontferming

biedt u Zijn bescherming,    kom....en u bent vrij!

Laat u vriendlijk raden          hoe met schuld beladen

uw verleden zij.                     Hoe g'ook hebt misdreven,

alles wordt vergeven;           kom....en u bent vrij!

Wilt u Hem vertrouwen?      't Zal u niet berouwen

in Zijn heerschappij.              Wie voor Hem wil buigen

zal 't met ons getuigen:        Jezus maakt mij vrij! [uit Blijde Boodschap van 1880]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl