Column; Kieskeurig!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.03.2018 - Deze week wordt er weer van ons verwacht dat we onze burgerplicht volbrengen: onze stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad.

Ook al was het voorgaande jaren maar ruim 50% van onze stemgerechtigde landgenoten, die hun stem uitbrachten, het is tóch een groot voorrecht om in alle vrijheid zélf te mogen kiezen voor het bestuur van je stad of dorp. Gaan we het pas écht beseffen wanneer het ons [weer] afgenomen wordt? Na ruim 70 jaar van vrede blijkt wel uit de matige deelname dat de waardering en dankbaarheid voor déze zegen sterk is afgenomen. Je stem uitbrengen, je vrije keuze maken is een recht dat alleen in een vrij land wordt ervaren!

Ook al gaat het om lokaal bestuur, het krijgt landelijke aandacht, dat heb je wel gemerkt! Fractieleiders en leden van de Tweede kamer helpen graag een handje mee om de partij op de kaart te zetten. Maar bij de gemeenteraadverkiezing dingen ook tal van lokale partijen mee naar de gunst van de dorpelingen of stedelingen. Zij staan vaak voor bepaalde belangen van de stad of het dorp en pikken daardoor meestal heel wat zetels in van de landelijke partijen.

28 politieke partijen doen mee aan 2e Kamerverkiezingen

Hoe dan ook, vandaag mag je weer even 'meeregeren' door je stem uit te brengen; trouwens, het gaat dubbel op, want je mag ook nog meebepalen of de 'sleepwet' er moet komen, of niet. Hoewel, de uitslag van het referendum dat er over gehouden wordt zal aan de plannen van de regering weinig of niets veranderen, zo is al bekendgemaakt!

Er valt dus weer wat te kiezen; trouwens gaat er wel eens een dag voorbij zonder dat we moeten kiezen? Keuzes maken beslaat een groot deel van ons leven, denk je niet?

Het begint al op jonge leeftijd; kiezen tussen snoep, speelgoed, leuk of niet leuk. Ouders kiezen voor hun kinderen: welke school, welk onderwijs, welke kleding, welke voeding en wat goed voor hen is!

Totdat kinderen dat weer overnemen: kiezen voor vervolgonderwijs, voor vrienden, een partner, kiezen voor trouwen of samenwonen, voor een huis, kopen of huren, kinderen of niet, of wanneer, kiezen voor leven of dood, abortus of niet, euthanasie of niet, kiezen voor begraven of cremeren. Het houdt ons tot het laatste toe bezig: kiezen! Een mens, élk mens kiest wat af in zijn of haar leven; je staat er niet bij stil totdat je het eens opschrijft en tot het besef komt dat het leven bestaat uit keuzes maken, steeds weer. Wat eten we vandaag, wat wil je drinken, ga ik vroeg naar bed, sta ik laat op? Waar kijken we vanavond naar? Ik stop er mee; ze ziet wel, elke dag is gevuld met grote en kleine, belangrijke en onbelangrijke, kieskeurige en willekeurige keuzes!

Kiezen kan moeilijk zijn, je weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af, maar je ontkomt er niet aan! Je kunt niet alles tegelijk en ook geen twee dingen, meestal, en dan probeer je voor het beste te kiezen!

In ons geestelijk leven is het niet anders; kiezen tussen God en andere 'goden'  is er ook zo een. Je kunt het niet allebei al denken miljoenen mensen van wel. Je moet kiezen, God vraagt dat van ons en van iedereen! Hij kan er niet tegen dat wij er andere 'goden ' op nahouden! God vraagt om onze liefde, om ons helemaal, Hij wil niet delen met iets of iemand!

In de Bijbel worden er steeds weer situaties beschreven waarin' het kiezen' centraal staat. De geschiedenis van Israel, het door God uitgekozen volk, de eeuwen door, laat zien dat als ze afdwaalden en andere goden achterna liepen het helemaal fout ging. Als ze er weer opnieuw voor kozen om God te gehoorzamen dan ging het weer een tijd goed.

Onze situatie is heel anders maar de uitkomst zal uiteindelijk dezelfde zijn! God belooft ons geen gemakkelijke reis wanneer wij voor Hem kiezen, maar wél een behouden aankomst!

Wat is het beste? Ook wat ons geestelijk leven betreft gaat het om de keuze met de beste uitkomst, uiteindelijk! De Bijbel wil ons daarbij helpen, in dát Boek vinden we de Waarheid, en, zegt Jezus: “de waarheid zal u vrijmaken.”[Joh.8:30] Als je je daarin gaat verdiepen dan kom je op een punt dat je een juiste keuze kunt maken! God komt niet met verplichtingen maar met voorlichting, omdat Hij als geen ander weet dat er in deze wereld zóveel keuzes zijn, die de eeuwige dood ten gevolge hebben! In Zijn liefde en genade wil Hij ons daar van weghouden, “omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan maar allen tot bekering komen.” [2 Pet.3:9] God gaf Zijn Woord, Jezus gaf Zijn leven en de Heilige Geest wil het je duidelijk maken, maar je keuzevrijheid respecteren Zij ten volle! Maar als je beseft dat God het béste weet hoe je in elkaar zit, en wát je werkelijk nodig hebt, omdat Hij je heeft ontworpen,dan is het toch ook het meest verstandig om naar Hém te luisteren en te doen wat Hij je adviseert?

Luister naar de discipelen van Jezus, toen Hij hen vroeg of ze ook niet liever weg wilden gaan, net als de andere mensen die vertrokken. “Jezus zei tegen hen: Wilt u ook niet weggaan?Petrus antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen we gaan?U hebt woorden van eeuwig leven.” [Joh. 6:67-68] Door hun omgang met Jezus waren ze er wel achter gekomen dát, wat Hij te bieden had, bij niemand anders te verkrijgen was, bij niemand! Wil je ook tot zo’n bewuste keuze komen? Jezus wil jou ook door Zijn Woord en Geest de Weg wijzen, hier en nu! Wees kieskeurig  nu je daar de tijd nog voor krijgt, en ga ook ontdekken dat Jezus woorden van eeuwig leven heeft, Hij alleen! 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl