Column; [Kinder]vriend.

Hans van den Berg

's-Gravenzande 29.11.2017 - Het is zo goed als zeker dat iedereen weet dat Sinterklaas in deze dagen weer ‘in het land is’! Ook al heeft men geen enkele behoefte

iets aan dit feest te doen, we worden er wél mee geconfronteerd in deze dagen. Al zou het alleen al zijn om al het gedoe rondom Zwarte Piet! Wat jammer!

Het was altijd zo'n leuk kinderfeest waar ook ouders in meespeelden. Nu komt het bijna zover dat de haven, waar de Sint met zijn gevolg aankomt, het strijdtoneel wordt van partijen die voor écht zwart gaan, en zij die dat niet meer willen!

Klacht tegen Zwarte Piet door gerechtshof afgewezen

En dat te midden van kinderen vol verwachting! Maar het feest gaat door; de aanbiedingen en adviezen stromen dagelijks onze huizen binnen via tv, internet en radio. Met daarnaast de talrijke folders die achter onze voordeur neerploffen!Elk jaar weer wordt die oude sint uit Myra met schimmel en zwarte knechten van ‘stal’ gehaald en verschijnt hij aan duizenden kinderen en hun ouders.

De vooral door de middenstand verheven goed heiligman wordt afgeschilderd als kind- en grote mensenvriend. Als we maar lief zijn, want ánders……..! Hoewel, ik geloof dat Sint en zijn Pieten tegenwoordig een stuk toleranter zijn dan dat zij vroeger waren! In de zak of mee naar Spanje, dat hoor je toch niet meer zoveel.

Wat een vreemd uit de hand gelopen feest eigenlijk, vind je niet? Specifiek Nederlands, dit feest van de vriendelijkheid en de vriendschap, waaraan elk jaar weer miljoenen worden uitgegeven aan heel vaak overbodige ‘verrassingen’. Hoe het dit jaar zal gaan is nog niet te zeggen; de economische problemen lijken voorbij, er wordt weer geld verdiend dus wellicht zal Sint royaal in kunnen kopen! Hopelijk gaat nu ook onze nieuwe regering bewerkstelligen dat onze hulp aan ontwikkelingslanden royaler wordt, zodat de noodleidende bevolking meer mee gaat delen in onze welvaart en overvloed!

Het is toch niet de bedoeling dat wij alleen maar Sinterklaas zijn als het onder ‘ons’ blijft?

Mag ik dan bij jou............?

Bij dit onderwerp moet ik denken aan een andere Vriend, een Vriend van kinderen én volwassenen, een allemans Vriend! In de Bijbel kun je uitgebreid lezen over de vriendschap die God met ons wil sluiten. ‘God is Sinterklaas niet’, wordt er wel gezegd als het gaat over bidden. Met alle eerbied, God is veel meer dan Sinterklaas, niet te vergelijken! Hij, de Schepper van hemel en aarde, wil ons álles geven wat goed voor ons is! Én Hij gaf ons het kostbaarste wat Hij bezat: Zijn Zoon Jezus! Ken je déze Gift, dit Geschenk? Ken je de Gever? Als je werkelijk in Hem gaat geloven, écht, zoals een klein kind in Sinterklaas, dan zet Hij Zijn schatkamers voor je open en ontvang je álles wat goed voor je is. En wat goed is, dát weet Hij het beste! En met als mooiste geschenk: het eeuwige leven in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde!

Na deze dagen van verrassingen en gulheid wordt de sint vervangen door de kerstman, nog zo’n goeie gulle gever! We leven ons uit in van alles en spreiden ons welvaren uitbundig te toon, maar dat ene Kado, dat 2000 jaar geleden een keerpunt in de geschiedenis bracht, Dat wordt door velen terzijde geschoven als niet interessant en niet van deze tijd. En toch is dit het Enige Kado dat werkelijk van waarde is, en waardevast! Jezus, Hij werd ons gegeven door Zijn Vader om voor jou en mij en de gehele mensheid redding te brengen. En als Redder biedt Hij ons Zijn vriendschap aan; Hij zei tegen Zijn discipelen, en zegt het vandaag tegen ons: “Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.”[Joh.15:14] Zó eenvoudig is het om bevriend met God te worden! Doen wat Hij zegt, en dát wil Hij je graag leren, door Zijn Woord en Zijn Geest! Is het niet een geweldig aanbod, dat op deze chaotische aarde de almachtige God ons Zijn eeuwigdurende vriendschap aanbiedt? Ook aan JOU?

Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één.
Jezus alleen kan ons hart genezen
Hij alleen, Hij alleen.
Nooit is ons zoveel troost gegeven
zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één.

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
Nee niet één, nee niet één.
Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden,
Nee niet één, nee niet één.
Jezus kent onze strijd en zorgen
Leidt ons steeds door de dalen heen
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
Nee niet één, nee niet één.

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen
Nee niet één, nee niet één.
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen
Hij alleen, Hij alleen!
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl