Column; Klaar voor vertrek.......?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 30.07.2016 - Een passende titel zul je denken, nu we ons midden in de vakantietijd bevinden. En inderdaad,

velen van ons maken zich klaar voor vertrek voor een vakantieperiode in binnen- of buitenland. Een binnenlandse reis is goed te doen, maar als we de grens over willen, dan stuiten we al gauw op problemen. De ANWB waarschuwt de automobilisten al voor komend weekend dat Zwarte Zaterdag al op Vrijdag begint! Enorme files dus! Air France-KLM gaat deze week staken; de piloten in Frankrijk zijn ontevreden en stoppen ermee, voor een week, en het grondpersoneel van onze KLM gooit het bijltje er ook bij neer! Heel vervelend voor mensen die vliegend naar hun vakantiestek willen. Ook door de steeds toenemende veiligheidsmaatregelen treden er grote vertragingen op; de wachttijd voor de veerboot van Dover naar Calais liep daardoor vorig weekend op tot 14 uur!

Naast al die vakantiegangers zijn er nog honderdduizenden die zich klaar maken voor vertrek; velen van hen trekken naar Brazilië, voor de Olympische Spelen. Maar ook gaan er naar Krakau, waar de Wereldjongerendagen plaatsvinden en men 1,5 miljoen jongeren verwacht, uit alle continenten, die onder leiding van paus Franciscus zes dagen bijeen zijn en allerlei dingen kunnen meebeleven. De wereld is in beweging, de mensheid is op reis in deze dagen! Om nog niet te spreken over al die vluchtelingen waarvan het merendeel door de omstandigheden gedwongen werd om zich klaar te maken voor vertrek!

Of je nu naar het buitenland gaat of dat je in Nederland blijft, of je de Olympische Spelen bezoekt of de Wereldjongerendagen, ja, zelfs als je thuis blijft, op reis ben je tóch, en dát is belangrijk genoeg om even bij stil te staan, in deze vakantietijd. Bewust of onbewust, je bent op weg van de wieg naar het graf, dat zal niemand ontkennen. En of je nu jong bent of ouder of oud, de realiteit is dat niemand weet of men het hele jaar 2016 zal gaan beleven. Je kunt eraan voorbij leven, maar dat verandert de situatie niet!

Dat is altijd al zo geweest, maar toch, de wereld is gevaarlijker geworden, de onveiligheid toegenomen, dat kan niemand ontkennen. We zien het om ons heen gebeuren; ook in Europa verspreidt het terrorisme zich, aanslagen vinden plaats op plekken die normaal gesproken veilig zouden moeten zijn. De islamitische terreur verspreidt zich als een onzichtbaar virus over Europa, en we dienen er terdege rekening mee te houden, zeker ook als we op vakantie gaan naar het buitenland, zo worden we gewaarschuwd!

Het virus van de terreur wordt op meer plaatsen zichtbaar; of het nog meer toe zal nemen, ook in ons land, is helaas wel de verwachting. FBI-directeur Comey verwacht dat honderden geradicaliseerde terroristen naar westerse landen zullen vertrekken zodra het kalifaat van IS is opgedoekt, zo voorspelde hij tijdens een conferentie in New York. De recente aanslagen in Parijs en Brussel zijn volgens hem dan ook nog maar een begin van terreur in Europa! Ik weet het, je wordt daar niet vrolijk van, en ik noem het niet om angst te zaaien o.i.d.

Het is belangrijk dat we realistisch zijn en de kop niet in het zand steken! Vroeger zei men al: ' als men jong is dan kán men sterven, als men oud is dan moet men sterven.' Hoe ouder dus, hoe meer de noodzaak zich voor te bereiden op vertrek! Dat geldt nog altijd! Maar ik wil er op wijzen dat het in deze gevaarlijke wereld van het grootste belang is voor iedereen, oud én jong, om elke dag klaar te zijn voor vertrek uit dit leven!

Tientallen doden door terroristische aanslag met vrachtwagen in Nice

Oud én jong stonden vrolijk en blij naar een vuurwerkshow te kijken op de boulevard, tot ze plotsklaps door een vrachtwagen dood werden gereden! 84 mensen, zo van het ene moment o p het andere uit het leven weggerukt! Waren ze er klaar voor, was Jezus hun Heiland en Verlosser? Hadden ze op tijd hun keuze gemaakt?

In dit leven geeft God ons de tijd en gelegenheid om ons voor te bereiden op de eeuwigheid die er aankomt, voor iedereen! Hij geeft ons de mogelijkheid om te kiezen hoe wij de eeuwigheid gaan doorbrengen: mét God, in geweldige gelukzaligheid, of zónder God, in eeuwigdurende ellende! Hij gaf ons Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn Geest die ons tot de juiste keuze willen leiden, Woord en Geest, Geest en Woord! Daaruit wordt ons duidelijk dat wij zondaars zijn, niemand uitgezonderd, en dat we een Verlosser nodig hebben, een Middelaar die het voor ons op neemt!

Die Middelaar is gekomen in de Persoon van Jezus, de Zoon van God. Hij kwam om ons te verzoenen met Zijn Vader en droeg aan het kruis de straf voor al onze zonden! Jezus heeft het gedaan, en Hij riep het uit voor Hij stierf, vanaf het kruis: "Het is volbracht." Als bewijs en verzegeling van dat álles wás volbracht stond Hij na drie dagen op uit het graf! Dat is het eeuwige Evangelie dat al eeuwen lang wordt verkondigd, de Waarheid in optima forma!! Wie dit oprecht gelooft , en Jezus aanneemt als zijn of haar Heiland en Verlosser, die is voor eeuwig gered en altijd klaar voor vertrek, wát er ook gebeurt!

Dát wilde ik je meegeven als je op vakantie gaat in deze gevaarlijke wereld, of als je thuis blijft, waar óók van alles kan gebeuren!

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Nog is het tijd, de Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Gij kunt zelf de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht

Het is nu het uur der beslissing
Bij de grens begint het gericht.
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert U naar ’t eeuwige licht
[Joh. De Heer 890]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl