Column; Knock on the roof!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 09.08.2020 - Een wat vreemde titel voor een Hollandse column, maar ik leg het uit. Het betekent in onze taal ' klop op het dak.'

Het is een uitdrukking die bij de Israëlische luchtmacht vandaan komt.

Zoals je wellicht weet wordt Israel regelmatig beschoten met raketten vanuit de Gazastrook. Dit eens zo welvarende en vruchtbare stuk land aan de kust van Israel werd in 2005 afgestaan aan de Arabieren, om, zodoende, vrede te verkrijgen.

Vanaf het jaar 2000 waren terroristen begonnen om joodse gemeenschappen aan te vallen; om hieraan een einde te maken werd de overeenkomst met de Arabische leiders gesloten: zij alle bezittingen en zaken van deze welvarende streek, en Israel vréde! Land voor vrede, dat was de opzet.

Maar er is niets van terecht gekomen; al het welvarende is verdwenen, het is een bolwerk van duistere machten geworden, waar de terroristische organisatie Hamas de scepter zwaait en een normaal sociaal leven voor de Arabieren onmogelijk maakt. Het ergste is dat in plaats van vréde Israel al jarenlang belaagd wordt met raketaanvallen, waardoor de bewoners van de Israëlische dorpen, zoals die van Sderot, voortdurend alert moeten zijn om op tijd te vluchten naar de schuilkelders!

Desondanks blijft Israel zeer tolerant; menige regering zou al lang besloten hebben zodanig op te treden, dat de hele strook gezuiverd zou worden van alle terroristen! Maar zo niet in Israel, het gaat zelfs nog verder, en nu kom ik tot de uitleg van de titel!

Als er een raket wordt afgeschoten door terroristen, vanuit Gaza, zoals ook weer zondagavond, dan vliegt de luchtmacht uit om terroristische bolwerken te bombarderen. Echter, voor zij er vol tegenaan gaan, werpen ze eerst op de plek waar het gaat gebeuren, een klein projectiel, om daarmee de mensen te waarschuwen dat ze op moeten krassen, vóór de échte bommen gaan vallen! Een klop op het dak! Welke regering zal zó omgaan met haar vijanden? Is het geen bijzonder volk, dat kleine Israel? Absoluut! Gods volk, Zijn oogappel, ondanks alles![Zach. 2:8]

Vandaag betrok ik dit bijzondere gebeuren in mijn gedachten over deze wereld, die zo ontredderd is door de coronapandemie en alles wat daarmee samenhangt.

De storm van de Coronapandemie raast over de aarde; we dachten dat het een beetje ging luwen en hadden hoop op terugkeer naar het normale. Maar het tegendeel blijkt; de toename van de besmettingen in ons land noopt de Tweede Kamerleden terug te keren van vakantie voor een Kamerdebat over de situatie en de te nemen maatregelen. In de VS is volgens de deskundigen het virus grootschaliger aanwezig dan in het voorjaar, toen men voor het eerst te maken kreeg met het virus. Ook in India, Zuid-Afrika en Brazilië zijn er nog steeds grote aantallen besmettingen!

Op welk punt zijn we nu gekomen? Is het de stilte vóór de storm, zitten we in het oog van de storm, waarin het altijd rustig en stil is, en moet de orkaan nog komen, of........., hebben we het bijna gehad, en keert het normale weer terug? Ik weet het niet, maar ik heb er wel mijn gedachten over, en die wil ik wel aan je kwijt.

Met álles wat er gebeurt én met een open Bijbel in m'n hand, geloof ik dat het normale, waar we zo mee vertrouwd waren, niet meer terugkomt! Gods Woord spreekt duidelijk over dit tijdperk, waarin wij leven; en ook dat het tijdelijk is, er komt een einde aan!

Velen menen van niet; wel dat er ups en downs zullen zijn, maar dat het alles wel stand zal houden! Dus ook dit virus een down is, maar straks wordt het weer normaal, en kunnen we verder met onze aardse zaken: verzamelen, genieten en consumeren! Op grond van de Bijbel, Gods Boek dat de absolúte Waarheid bevat, naar mijn stellige overtuiging, is dit een pertinente leugen!

"En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats … Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens; maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken” (2 Pet. 1:19-21).

Wanneer Jezus op aarde is voorzegt Hij de dingen die nú gebeuren, en Hij raadt ons aan er acht op te slaan, niet zomaar, terloops, nee, om waakzaam te zijn! " „Waakt daarom voortdurend, want gij weet noch de dag noch het uur.” [Mat.25:13] God zegt het, waarschuwt ons om ons bestwil! Hij weet het precies, en als Énige! " Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen (…) Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.”  [Jes. 46:9-10]

En nu zien we, en ondervinden het aan de lijve, een van de eindtijdtekenen  waar Jezus naar verwijst. Het is als een liefdevolle waarschuwing, als een Knock on the roof! Vóór de orkaan opsteekt, erger dan déze storm! God bedoelt het heel serieus, net zoals de Israëlische luchtmacht, die even een licht projectiel afwerpt om daarmee te zeggen: 'Zoek dekking vóór dat het bombardement écht los barst!'

En dekking is beschikbaar in de Here Jezus, , en voor eeuwig, voor de storm werkelijk los gaat! Mét Jezus aan boord kun je rustig verder, Hij heeft de controle, ook al doet Hij een dutje in het vooronder!Lees het maar, dát geldt ook voor deze stormachtige tijd! " Toen begon het hard te stormen, de golven sloegen over de boot en de boot begon vol water te lopen. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen maakten Hem wakker en riepen: "Meester, doet het U niets dat wij vergaan?" Jezus werd wakker en zei tegen de zee: "Rustig! Wees stil!" En de wind ging liggen en er kwam een serene stilte. [Mar. 4: 35-41)

Stilte in de storm, het is er ook voor jou, alleen bij Jezus, de opgestane Heer! Hém is gegeven álle macht, in de hemel én op de aarde! [Mat. 28:18]Hij komt spoedig weer, zoals beloofd, om Zijn volgers mee te nemen naar een geweldig feest! Hè jij, mis het niet!

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.
[Joh. de Heer 972]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl