Column: Leven

Geplaatst door Westlanders.nu op 26-03-2023 00:15 - Gewijzigd op 26-03-2023 08:45

's-Gravenzande 26.03.2023 - Heftige dagen hebben we meegemaakt; de verkiezing voor de Provinciale Staten bracht in figuurlijke zin een aardverschuiving te weeg, in ons land.


Wat niemand verwachtte, wat niet één opiniesite voorspelde, dát gebeurde! Een eenling in de Tweede Kamer nam het voortouw, en zette alles op z'n kop, en bracht de regeringscoalitie tot wanhoop! Óf het nu BBBeter zal worden, voor Boer en Burger, voor land en volk, we zullen er niet op vooruit lopen. Één ding is wél zeker, en wat ik ook met heel m'n hart geloof: de Heer regeert, en Hij gebruikt álles op tot Zijn doel te komen! En Zijn doel?

Dat Zijn eeuwig Koninkrijk gevestigd gaat worden, hier, op aarde! En dat Zijn wil zal geschieden, zoals het nú al gebeurt in de hemel, zo óók straks op aarde! En de tekenen in de tijd wijzen ons er op dat het naderbij komt. Het wordt gekker en gekker met de mensheid, en ons land wil daarbij altijd weer 'de eerste viool spelen'! In de voorbije week vroegen de dubbele achternaam en de 'week van de lentekriebels' onze aandacht. Te gek om er ook maar één woord aan te verspillen!

Één machtig teken, elk jaar terugkerend, is de natuur, dáár wil ik het over hebben! Het Léven, dat niet dood te krijgen is! Je zult het met me eens zijn dat we opnieuw bijzonder weer beleven; een superzachte winter en nu een voorjaar dat verrassend zacht is. De natuur barst uit z’n knoppen, en bloesems waren er vandaag plotsklaps overal!

Ja, en hoe zal het nu verder gaan? We zullen het moeten afwachten, maar hoe dan ook, de natuur doet van zich spreken en kondigt aan dat er verandering op komst is! Bomen, planten, bollen en struiken die ten dode leken opgeschreven laten nieuw leven zien! Ook de dagen worden langer, elke dag wint het licht het een stukje van het donker! Na een wintertijd met veel regen en grauwheid ontwaakt het léven, en jij misschien ook wel! Als je oplet en om je heen kijkt, dan zie je in de natuur steeds weer veranderingen die er op wijzen dat het léven het wint van de dood, dat het mooie het wint van het lelijke, het goede het wint van het kwade! Het hele jaar door wel, maar in het voorjaar het nadrukkelijkst!

Let op, beste lezer, en geniet er van, de komende dagen en weken, let op het nieuwe leven dat zich openbaart in je omgeving, in je tuin. Let op, ‘de dood’ wordt je tuin uitgejaagd door ‘het leven’! God, de Ontwerper en Schepper van dat alles, legt een hoopvolle Boodschap in de natuur!

Ondanks alle zorg en oorlog en lijden en ellende, toont Hij aan dat het leven het wint van de dood, elk jaar opnieuw! Hij laat iedereen zien, - in de natuur, in de jaargetijden, in het lengen van de dagen, - dat het leven wint, dat de duisternis moet wijken voor het licht! Ook al lees je geen Bijbel [meer], ook al ‘doe je er niet [meer] aan’, de natuur vertelt het je wel dat God er is, dat Hij goed is en dat Hij van het leven houdt, en dat God het leven geeft, Hij alleen!

Wij mensen, met alle kennis en wetenschap, wij kunnen van alles ontwikkelen, dank zij Gods goedheid en genade, maar ‘het leven’ blijft een mysterie, een geheim dat God alleen heeft, en geeft, en neemt! Al dat leven dat we zien in de natuur, dat wil ons wijzen naar het Leven dat God de mensen wil geven, eeuwig leven! Als ik er over nadenk, over al die dingen, dat zie ik iets bijzonders voor mensen zoals jij en ik. Bomen, planten, bollen, dieren, je ziet het leven opbloeien in hun zijn, ook in deze tijd, ze worden [weer] mooi! Maar op een keer sterven ze, voorgoed. Mensen worden er niet mooier op, door de jaren heen, dat zie je aan ‘alle kanten’! Maar God heeft voor hen iets mooiers: eeuwig leven! Hij doet ons geweldige beloftes; als wij ons door Hem nú, in deze tijd, mooi laten maken aan de binnenkant, dan belooft Hij ons voor straks in de eeuwigheid een volmaakt en verheerlijkt lichaam, dat zelfs ontheven zal zijn aan de zwaartekracht! Een lichaam zoals Jezus nu al heeft!

Van onszelf zijn we dood, zit er geen leven in ons, geen blijvend leven. Als we niet opletten dan gaan we voor eeuwig dood, en dát houdt in dat we de eeuwigheid zonder God moeten doorbrengen, het ergste dat een mens kan overkomen! Maar God wil ons de Weg wijzen, middels de natuur maar vooral door Zijn Woord en Geest. Vanuit de Bijbel leert Hij ons hoe wij blijvend leven kunnen verkrijgen. Hij wijst zijn Zoon aan, de Here Jezus. Hij heeft het voor elkaar gebracht door te sterven…………, en weer op te staan! Hij stierf aan het kruis, maar had het leven in Zich! Zoals een zaadje sterft in de aarde om een nieuwe plant voort te brengen, zo stierf Gods Zoon aan het kruis opdat de dood niet het einde zou zijn van alles, maar het begin!

Let op de natuur, maar kijk vooral naar Jezus! Hij stierf, Hij ging dood, Hij betaalde met Zijn leven. Met zijn lichaam en bloed kocht Hij de Dood af, waarvoor wij bestemd waren. Als je dát gelooft, als je met heel je hart daar ‘Dank U wel’ op kunt zeggen, dan heb je ‘leven’ in je! Dan sterf je niet, straks, maar dan stap je over naar het eeuwige leven. Want: “Wie de Zoon heeft, heeft het Leven.”[1 Joh.5:12]

Het is lente, de dagen lengen; het wordt ‘eeuwige lente’, het wordt eeuwig leven voor ieder die persoonlijk voor “het Leven” kiest, die voor JEZUS kiest! Daar kunt u en jij zéker van zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ‘Arabische lente’, die ondanks alle verwachtingen veranderde in alleen maar ellende!

Nee, ook in deze bijzondere tijd is er één ding zéker, en dat is wat Jezus belooft aan allen die Hem willen volgen: “Ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan.”[Joh. 10:28] Deze zekerheid is er ook voor jou, ook al staat de wereld bijna in brand vanwege oorlog, dreigende situaties en natuurrampen. Tóch, Jezus regeert; na Zijn dood aan het kruis en Zijn opstaan uit de dood is Hem “alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.” Over een paar weken gedenken weer dat alles veranderende gebeuren, toen Hij alles volbracht en daarna opstond uit het graf!

Jezus is Heer, wat er ook gebeurt, Hij is de Levensvorst; en dat wil Hij ook voor jou zijn! Écht iedere dag BBBeter? En tot in eeuwigheid? Álleen mét Jezus, anders is het een illusie!

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen
Klinkt een loflied u gewijd
Sterren, eng'len, allen eren U,
de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
Stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen, en fonteinen,
't werk dat van Uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader hem,
die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

[ J. de Heer 286]

H. van den Berg,

Tel.06-15062838/
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Reacties (5 reacties geplaatst)

Spaugziek van die Pvv. Met de haren overal bijgesleept.
Nu ook nog dag rutte dag kaag voor goed
Prijs God voor zijn genade, Halleluja!!!
De heer heeft bbb gestuurd .
Dag Shell,dag Unilever,dag hoogovens.welkom kippen welkom bloemen. bbb moet van boven zijn gekomen .eindelijk .💃💪
Kennen jullie het verhaal van….. de bladblazer…

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.