Column; Maakbaarheid

Hans van den Berg

's-Gravenzande 13.09.2020 - Het is de mate waarin iets gerealiseerd kan worden, zowel fysiek als psychisch. En dat is nogal een dingetje!

Het voortschrijdend inzicht, de wetenschap die steeds meer ontdekt, de technologie die schijnbaar geen grenzen kent, de toekomst lacht ons toe, met haar schijnbaar onbegrensde mogelijkheden! Álles is maakbaar, we zetten alles naar onze hand! Dát dachten we toen alles nog normaal was, en we denken het misschien nu nóg wel. Als er eenmaal een vaccin is en de hele wereldbevolking haar prik heeft gekregen, dan kunnen de mondkapjes af, kunnen we weer knus bij elkaar, op minder dan een meter, en dan gaan we er weer tegenaan!

En ondertussen verbeteren we de wereld; we corrigeren onze voorouders die het helemaal niet goed deden; we doen de gouden koets in het museum, want de protserige aanblik ervan, en de mensonterende afbeeldingen er op vervullen ons met afschuw als ze rondrijdt op Prinsjesdag! En zwarte Piet, en de standbeelden, en de afrikaantjes en de negerzoenen en de zigeunerschnitzels dan? Ook allemaal in het museum natuurlijk, weg ermee, vér van ónze wereld waarin zoiets helemaal niet meer past, met alle discriminerende herinneringen!

Wij verbéteren de wereld, we passen het klimaat aan en besteden daarvoor miljarden aan subsidies en leningen om elektrisch te gaan autorijden, voor zonnepanelen op ons dak, voor duizenden flathoge windmolens en natuurlijk de warmtepompen, want we moeten van het gas af! We máken het hélemaal naar ons zin op deze planeet! We hebben natuurlijk ook al, vanwege de stijgende zeespiegel, het Deltaplan, dat vooruitblikt tot het jaar 2200, dus dat geeft ook een veilig gevoel.

En ondertussen besteden we miljarden aan onderzoek van andere planeten, om daarop uit te kunnen breiden, als onze aarde te vol wordt!

Wie maakt ons wat?

O ja, en deze week heeft onze regering ook nog het ingrijpende besluit genomen 100 vluchtelingen op te nemen in ons land, om ze daarna zorgvuldig te verspreiden onder de 17.000.000 landgenoten! Ze komen uit Griekenland waar ze onder mensonterende omstandigheden op verschillende eilanden verblijven. Vanwege de coronacrisis was het alleen nog maar erger geworden op het eiland Lesbos; onhoudbaar, volgens sommige vluchtelingen, die daarom het hele zooitje van het kamp Moria maar in brand hebben gestoken! En nu slapen ze op straat, en tussen de olijfbomen, totdat ze een nieuw plekje krijgen, of naar Nederland mogen, 100 hulpbehoevenden! Is het niet een beschamend, armzalig aanbod van Nederland? Ja, en ze mogen dan wel komen, maar die 100 mensen komen dan wel in mindering op de 500 die jaarlijks mogen komen! Dus in feite doen we n i k s !

Maakbaarheid? We hebben wat te makken met z'n allen en denken dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Zolang de geldpersen draaien kunnen banken bedrijven en particulieren staande gehouden worden door miljarden aan leningen en subsidies, maar gaat het nog goed komen? Een volgende lockdown dreigt, misschien niet landelijk maar wel gevoelig voor velen! Het ongewone, ongezonde omgaan met elkaar brengt velen tot wanhoop; wat kunnen we nog in stelling brengen om dit ongewisse af te wenden, om weer grip te krijgen op het hele gebeuren?

Laat het duidelijk zijn, of anders van nu af aan wórden: wij maken niets, en wij maken niets klaar. Het zegenrijke is dat de Bijbel het werkwoord ‘maken’ met Gód verbindt.

"Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Israëls HEER op ieder, die Hem vreest;

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest." [ps. 103:7]

Wij zijn ‘Zijn maaksel’, of je het wilt, of niet! Hij is de Maker – en daarin ligt de troost voor degenen die Hem door het geloof toebehoren. "Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: "Wees niet bevreesd." [Jes. 44:2]

Als je dat gaat toegeven, je gaat overgeven aan Hém, Die dat zegt en belooft, dan vind je rust in deze zorgelijke tijd, waarin zoveel onrust is. God is de Maker, Hij schiep de hemel en de aarde, en nadien houdt Hij álles in Zijn hand, ook klinkt dat ongelofelijk!

Wat nu kwaad heet en wat verdriet geeft, dát gaat God rechtzetten, absoluut! Hij wil een aarde terug zoals Hij hem eens maakte, zónder kwaad en onrecht, zónder verdriet en pijn! En dát gaat gebeuren, en de bewoners zullen zondaren zijn, die vergeving hebben gevonden in het lijden en sterven van de Here Jezus aan het kruis! Jezus heeft het goedgemaakt voor ons, bij Zijn Vader! Iedereen die dat gelóóft en Hem er hártelijk voor bedankt wordt uitgenodigd om daar straks intrek te nemen, voor een eeuwigdurend ongelofelijk heerlijk verblijf! Als je het toegangsbewijs nog niet hebt, vraag het hem dan maar met onderstaand gebed!

Jezus laat geen bidder staan!!

U bent de Maker en ik ben de klei
Ik leg mijzelf in Uw hand
Neem mij, kneed mij
Vorm mij naar Uw plan

U bent de Schepper en U maakt mij nieuw
Heer, ik vertrouw op Uw woord
En ik verlang naar Uw leven in mij
U bent de Maker
En ik ben de klei 

Neem mij, kneed mij
In Uw koninkrijk
Vorm mij naar Uw beeld, Heer
Dat ik op U lijk 

Neem mij, kneed mij
En geef mij geduld
Tot ik als een vat ben
door Uzelf gevuld
[E. Zuiderveld] 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl