Column; Mét, of zonder?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 19.02.2021 - De vraag klinkt wel bekend; hij wordt gesteld bij de haringkar, of je er uitjes bij wilt, of bij de patatkraam,

of je er mayonaise op wilt, of bier, zonder of mét alcohol.

In de wereld waarin we leven is het niet anders, alles is mét of zonder, zo zat ik te denken. Er gebeuren elke dag zoveel dingen, meestal mét een bepaald doel; het is beslist niet saai, ook soms onverwacht en opmerkelijk! Ik bedoel: zó is er een strenge avondklok, en dan plotsklaps is er een rechter die een uitspraak doet, en dan zitten we zónder! En dan gebeurt er van alles, heel snel zelfs!

Want koste wat kost moet de avondklok blijven! Kunt u het nog volgen, al die dingen? Wat het beste is? Mét of zonder mondkapje, wél een injectie, of niét een injectie? Wat is wáár in alle berichtgeving, en wat is niét waar?  En dat gaat nog toenemen in de komende maand, nu de politieke partijen de kiezers gaan proberen te beïnvloeden in hun strijd om de zetels! De programma's beloven weer van alles, mét én zonder, met het doel om te groeien, groter te worden, met meer invloed in de volksvertegenwoordiging!

“Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen”, [Ex.23:2] gebood Mozes de Israëlieten in die tijd, en dat geldt ook voor nu! En dat betreft ook de besluiten die met de politiek te maken hebben, ons stemgedrag en ook elke andere zaak.

Ook al is het moeilijk om in deze wonderlijke, zorgelijke tijd plannen te maken en een doel voor ogen te hebben, toch zijn talloze mensen bezig met nadenken over de tijd, ná de coronapandemie! Als we alvast maar weer beginnen met het opheffen van al die beperkende maatregelen, toch? Dan kunnen we ons weer gaan richten op onze doelen, het bedrijf weer opstarten, de scholen weer normaal ópen! En ook de terrassen! Álles weer normaal, zoals het wás! Ja, denk je, zou dat het béste zijn?

Zouden we maar niet beter, nu we toch al zo ontwend zijn aan van álles, drastisch ons leven resetten? Ik bedoel, ons aanpassen aan Gods doel?

Dat we ons gaan afvragen, nee, dat we Hém gaan vragen wat Zijn bedoeling is met ons leven? Want dat heeft God écht wel, met ieder van ons! Lees maar in Zijn Boek: " De HERE heeft alles gemaakt voor Zijn doel." [Spr. 16:4] Dat is duidelijke taal, ALLES, daar vallen jij en ik dus ook onder, en iedereen! En Hij heeft ons niet zónder maar mét een bedoeling gemaakt, namelijk om te leven naar Zijn wil, om te leven tot Zijn eer! Dat is het énige doel dat God met ons heeft! Dat was Zijn plan al voor dat alles begon, en dát is nog steeds Zijn plan! Het doel van God met een mensenleven is, nadat Adam en Eva in de fout gingen, onveranderd gebleven. Dat Heilsplan, waarmee Hij het allerbeste met jou en mij en iedereen voorheeft, is Hij aan het uitvoeren! Dat Plan wordt door de hele Bijbel heen, omschreven. Als je van mening bent dat er nog weinig te zien is van de uitvoering ervan, dan concludeer ik dat je tot nog toe de Bijbel niet [goed] hebt gelezen!

Als wij voldoen aan Zijn doel met ons, - Hem dienen en eren - dan gaat Hij ook onze hulp inschakelen.

God wil met jou en door jou heen tot Zijn doel komen; Dat is toch wel heel bijzonder, dat Hij jou en mij gaat gebruiken voor zo iets groots! Niet dat God het niet zonder ons kan; als wij 'bedanken voor de eer', niet met maar zonder Hem ons eigen doel willen nastreven, dan gaat Hij toch gewoon door!

Maar Gods bedoeling was en is heel serieus;  Zijn eigen Zoon Jezus zette Hij in om een Enige manier te scheppen om jou en mij tóch, ondanks alles, in te kunnen schakelen! "  Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden." [Joh. 3:16 BB]

Mét, of zonder? Radicaal kiezen voor Jezusbetekent door Zijn Vader ingeschakeld worden in het grote Heilsplan dat Hij aan het uitvoeren is. Dát is fantastisch en dé Blijde Boodschap voor vandaag!

Zónder Hem en met alleen maar je eigen doel voor ogen blijft het aards en tijdelijk, en eindigt het tenslotte afschuwelijk! Dát is de droeve boodschap voor vandaag! Maar kiezen? Voor de Tweede Kamer kun je iemand machtigen, en daar geldt je keuze maar voor hooguit vier jaar. Kiezen voor een leven met of zonder God is belangrijker dan je misschien wel denkt. In feite maak je een keuze voor de tijd ná dit leven: waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen! Best wel ernstig! Best wel om over na te denken!

Zolang je hier nog bent kun je je keuze nog wijzigen, maar hoelang ben je er nog? Dát bepaal je zelf niet! Daarom, luister o mens, is je paspoort getekend door Hem?

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Gij kunt zelf  de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht

Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Het is nu het uur der beslissing
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert  U naar ’t eeuwige licht

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht
Tot het land waar de Heiland u wacht

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl