Column; Nabeschouwing....................

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/04/2016 06:42 - Gewijzigd op 03/04/2016 07:59

's-Gravenzande 03.04.2016 - Johan Cruijff was een Nederlands profvoetballer en voetbalcoach. Hij wordt wereldwijd erkend als

een van de beste voetballers aller tijden. Zo zou ik deze nabeschouwing kunnen beginnen; vorige week is hij overleden aan een ernstige longziekte. Sindsdien wordt hij nog elke dag over de hele wereld herdacht, en in de media wordt zijn roem en glorie als voetbalicoon aanhoudend uitgemeten!

Álles passeert: de tv laat zijn fenomenale passes en dribbels zien, zijn beroemde Cruijffiaanse uitspraken worden voortdurend geciteerd en zijn levensloop is tot in de finesses te lezen in kranten en bladen. Kortom, deze oorspronkelijke godenzoon is niet zomaar even stil heengegaan! In zijn leven was hij al een legende en zo zal hij de geschiedenis in gaan. In Nederland is er al een drukke discussie gaande om het Arena-stadion naar hem te vernoemen. Volgens insiders heeft hij enorm veel bijgedragen aan het voetbalspel, en dat is dan zijn nalatenschap, naast het vermogen dat hij achterlaat bij zijn familie.

Voetbalicoon Johan Cruijff overleden

De Spaanse club FC Barcelona haalde hij uit het slop en bracht haar als speler en trainer tot grote hoogte; zij gaven hem de titel 'de verlosser'. Rijk getalenteerd als hij was werd en wordt hij vereerd als een god, typerend voor het voetbal dat in onze tijd wel gezien mag worden als een religie met miljoenen volgelingen! De kerken raakten leeg in onze tijd, en de voetbaltempels stromen vol, elke week weer. En Cruijff zelf? In de beginjaren negentig vroeg Henk Binnendijk hem eens of hij in God geloofde; zijn antwoord: 'Ja, ik geloof in God, maar dat ben ik.

'Wat een rotweek', schreef iemand, 'eerst Brussel en vandaag Cruijff.'

En toch was het de week van het Poerimfeest voor de Israëli's en Goede Vrijdag voor de christenen, én het voorspel voor Pasen! Zo zou ik deze nabeschouwing kunnen vervolgen.

Dit jaar vierden wij al vroeg in het jaar het paasfeest, in tegenstelling met het Pesach, dat in Israel pas eind April van dit jaar wordt gevierd, en wat terugwijst naar de Uittocht uit Egypte, ruim 3500 jaar geleden. Israel werd daar als een slavenvolk gebruikt en toen door hun God op wonderbare wijze bevrijd! Daar was al sprake van een Verlosser met een Hoofdletter, Die kwam bevrijden! Het Pesach dat het Joodse volk toen vierde was een voorafschaduwing van wat later zou gebeuren: de komst van dé Verlosser, de Here Jezus Christus! Hij kwam om Zijn volk Israel, waaruit Hij werd geboren, te verlossen van zonde en dood! Door Gods genade mogen wij als heidense volken ons daar bij voegen, en deel hebben aan het verlossingswerk van de Zoon van God!

Bijzonder is het dat in deze bijzondere week waarin door christenen werd stilgestaan bij het werk dat deze goddelijke Verlosser volbracht, het Joodse Poerimfeest ook plaats vond! Een prachtige samenloop omdat dit feest heen wijst naar een andere verlossing van het Joodse volk.  Het is het feest waarop de Joden hun redding uit een moorddadig complot van Haman vieren, een soort Hamasfiguur die een hoge plaats bekleedde aan het hof. Een spannend verhaal dat je kunt vinden en lezen in de Bijbel, in het boek Esther. (foto design42.com)

Koningin Esther, een jonge Joodse vrouw, riskeerde toen haar leven door te pleiten bij koning Ahasveros, dat haar volk zou worden gespaard, zonder dat ze officieel door hem was uitgenodigd, volgens het protocol. "Ik ga naar de koning, ook al is het tegen de wet. En als ik dan om kom, dan kom ik om," zei ze (Est. 4:16), en werd daarmee het middel voor de verlossing voor Gods uitverkoren volk. Ze was er klaar voor om, als het nodig zou zijn, haar leven op te offeren voor haar volk! Weer een prachtige voorafschaduwing van wat eens Jezus zou doen, 500 jaar later! Hij offerde Zich werkelijk op voor Zijn volk én voor de hele mensheid! Voor Hem was het geen vraag wat er zou gaan gebeuren en of Hij om zou komen. Jezus  wist dat Hij zou gaan sterven aan een kruis, dáár was Hij voor uit de hemel gekomen, om dát te ondergaan, voor jou en voor mij! Hij was Zijn vrije keuze én die van Zijn Vader! "God had de mensen zó lief, dat Hij zijn zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! [Joh.3:16 v.v.]

Ja, Jezus gáf Zijn leven en verzoende daarmee ál onze zonden bij Zijn Vader, en daarna, Goddank, na alles volbracht te hebben, nam Hij Zijn leven weer! Na drie dagen stond Hij op uit het graf, en Hij leeft voor eeuwig! " Want Hij is God, bekleedt met macht." En aan iedereen die in Hem gelooft én in een persoonlijke verlossing door Hem, die belooft Hij eenzelfde opstanding uit de dood, én een eeuwig leven! Dit laatste zou ik een voorbeschouwing kunnen noemen van wat je eens te wachten staat, als volgeling van Jezus! Want het blijft niet zoals het nu is, gelukkig niet!

Wat een zooi op deze planeet, en het wordt met de dag erger! Maar laat ik m'n voorbeschouwing afmaken; Zoals het begin op aarde paradijselijk was, zó zal het weer worden, dát belooft Hij Die zelfs Zijn Zoon afstond en bestemde als Verlosser voor deze wereld! Zo mooi als het was, dát wil God weer terug, en dat gaat gebeuren! Let op de lente die in aantocht is, het is een voorafschaduwing van wat gaat komen, blijvend!! God heeft Zijn Heilsplan voor deze aarde klaar en op een rijtje, en Hij voert het uit, onverkort! En bijna is er de voltooiing, al zou je het niet zeggen als je om je heenkijkt.

Maar met de Bijbel open gaat het duidelijk worden! Jezus heeft niet tevergeefs Zijn leven geofferd; " Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." [Heb.12:2] Wat een voldoening voor Hem nu Hij ziet dat door Zijn offer miljoenen mensen gered worden van de eeuwige Dood!

En nu? " Ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God." [Rom. 8:18-19] Is het geen prachtige voorbeschouwing voor een zoon of dochter van God in deze barre tijden? Jezus kijkt er naar uit dat ook jij voor Hem gaat kiezen, en Zijn kind wordt!            

 Gods Heilsplan

De wereld is met al haar nood,

voor straf, geketend aan den dood

en waar die duist're macht ook woedt,

daar dooft het licht en vloeit er bloed.

 

God, Die de wereld liefheeft, redt,

heeft er de kribbe neergezet.

Daarin legt Hij, heel klein en teer

Zijn lang beloofde Zoon teneer.

 

Heel arm komt deze Koningszoon.

Geen pracht of praal, geen gouden kroon.

Zijn majesteit en heerlijkheid

verbergt Hij door Zijn need'righeid.

 

De krib, naar menselijk begrip,

is hoogstens slechts een kleine stip.

Toch is het heilsgeheimenis,

de kern van de geschiedenis.

 

Gods doen en laten wordt veracht,

ja, zelfs de Zoon wordt omgebracht.

Maar zie, het Heilsplan gaat wel door;

Baant door de tijd een lichtend spoor.

 

De wereld, die dit licht bespiedt,

Zij ziet het wel, maar grijpt het niet.

Zodoende toeft de dageraad

Totdat de "Volle Zon"opgaat.

 

De schepping, hoe besmeurd, berooid,

blinkt als Gods Heilsplan is voltooid!

Gered, volmaakt baadt zij in 't licht

Van Zijn genadig aangezicht.          [ Doe van Zanten Ezn. ]

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl