Column; Noodtoestand?

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/03/2019 00:03 - Gewijzigd op 02/03/2019 08:39

's-Gravenzande 02.03.2019 - Tijdens een noodtoestand kan een overheid zeer slagvaardig handelen, zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren.

De Soedanese president Omar al-Bashir, die een zware volksopstand meemaakt, waarbij men zijn aftreden eist, riep vorige week voor een jaar de noodtoestand uit! Het land gaat gebukt onder een diepe crisis, sinds in 2011 het rijke Zuid-Soedan zich afsplitste.

Dat deed president Trump een paar weken geleden ook, om zo te kunnen doen wat hij zijn kiezers had beloofd, maar waar hij geen meerderheid voor kreeg in het Congres. Het is nog maar de vraag of deze in stand kan blijven, nu er een resolutie is aangenomen tégen deze ingreep van Trump. Maar, dat heeft hij al getwitterd: dan zal hij zijn vetorecht gebruiken!

Bij ons komt het gelukkig niet voor, maar we hebben wel een wet uit 1996, die het mogelijk maakt om een 'beperkte' of een ' algemene noodtoestand' uit te roepen.

Column; Méér..., of minder?
Foto marketwatch.com

In de VS hebben de presidenten sinds 1976 het recht om eenzijdig de noodtoestand uit te roepen, en daar hebben ze al veelvuldig gebruik van gemaakt: 59 keer, waarvan er nog 31 van kracht zijn! Maar nooit met een reden zoals Trump die nu heeft: om over geld te kunnen beschikken om zijn muur te bouwen!

Deze maand werd door Rusland de noodtoestand uitgeroepen op een eiland bij de Noordpool, vanwege de ijsberen! Dat heeft alles te maken met het smelten van het ijs, waardoor ze hun jachtgebied kwijtraken. 52 zijn er al neergestreken in de bewoonde wereld; op zoek naar eten worden ze steeds brutaler!

En zo belanden we bij de situatie zoals die in de wereld is; het klimaat wat heel veel zorgen baart, de oorlogen, de onderdrukking van minderheden, het terrorisme dat als een ongrijpbaar 'spook' door de wereld trekt, slavernij, criminaliteit, mensenhandel en kindermisbruik, christenvervolging, en nog zoveel meer misstanden! Wat een wereld! Wij verkeren in een toestand waarin op veel plaatsen in de wereld grote nood voor komt. Wij, in Nederland, mogen onze gelukkig prijzen dat we tot een van de meest gezegende landen van de wereld behoren! Maar ook wij hebben er een puinzooi van gemaakt, met onze eigengemaakte wetten die keihard tegen Gods normen en waarden ingaan!

Zou het niet hoog tijd worden dat God, de Schepper van het heelal, en ook van deze aarde, de noodtoestand gaat afkondigen? Dit kan toch zo niet langer!

Dat gaat Hij niet doen; God trekt Zijn eigen Plan, een scenario dat Hij al klaar had liggen voordat Hij alles schiep! God heeft ons Zijn Boek gegeven, de Bijbel, waarin Hij iets kenbaar maakt van dat Plan.

Daarin lees je ook dat God een tegenstander heeft, hier op aarde: satan en zijn demonen, die na de zondeval in het paradijs hier op aarde gingen samenspannen met de mensen, en tégen God! De hevigheid daarvan neemt nog steeds toe omdat de duivel weet dat zijn einde nadert! Hij zet alles op alles om God, met Zijn Heilsplan voor deze wereld, nog zoveel mogelijk dwars te zitten. Dát zien we om ons heen gebeuren; de boze wil álles wat mooi en goed is kapot maken, en zoveel mogelijk mensen naar de eeuwige verdoemenis helpen! Hij lacht als huwelijken kapot gaan, als mensen lijden aan ziekte of verongelukken, hij is altijd bezig om onenigheid onder mensen uit te lokken, waardoor familierelaties verstoord worden, waardoor ook oorlogen ontstaan. Hij, met zijn demonen, is hét Kwaad in de wereld, "een leugenaar, en de vader van de leugen", [Joh. 8:44] zoals de Bijbel zegt. En "hij gaat nog altijd rondalseenbriesendeleeuw, zoekende wie hij verslinden zal."[1 Pet. 5:8] Hij heeft het grootste plezier als we zondigen en God verdriet doen!

Maar God gaf ons Zijn Zoon Jezus om voor ons de zondeschuld te dragen, en toen Jezus dat gedaan had aan het kruis, stond Hij op uit de dood, en ging weer terug naar Zijn Vader. En Hij zei, bij Zijn vertrek: " Mij is gegeven alle macht, in de hemel én op de aarde." [Mat. 28:18]God Die Mens werd en als zodanig alles volbracht, aan Hém is nu álles onderworpen, ook al zou je er geregeld aan kunnen twijfelen, in deze chaotische wereld! Toen Jezus stierf aan het kruis, toen dacht de duivel dat het hij het helemaal voor elkaar had, maar toen Jezus verrees uit Zijn graf, en daarmee de Dood overwon, toen wist hij dat hij voor eeuwig verloren had! Maar tot zijn einde blijft hij chaos veroorzaken, waar hij maar kan! En daar zien en horen we elke dag wel wát van, om ons heen, in het journaal en op de radio.

Mocht je er geen of weinig geloof aan hechten, ga dan maar eens letten op Israel, en op haar hoofdstad, Jeruzalem. Wat dáár allemaal om te doen is! Bijna de hele wereld ageert tegen dit kleine pieplandje, een splintertje, op de wereldkaart! Maar de duivel brengt nu nog álles in stelling om tégen Gods plannen met dit land en stad in te gaan! Misschien heb jij ook wel heel negatieve gedachten over dit volk, maar vergeet één ding niet: Bij God heeft het een bijzondere plaats, ook al is dit volk niets bespaard gebleven!

 

In Zijn Boek waarschuwt JHWH, Israëls God: " Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel!" [Zach. 2:8] Hij wil dat Zijn volk daar blijft wonen en dat Jeruzalem de hoofdstad is én blijft! Want weet je, Zijn Zoon Jezus gaar dáár terugkomen, en van dááruit de wereld regeren! En hoeveel het satan er aan gelegen is om dát te verkomen kun je wel zien aan het feit dat hij bijna de hele wereld inschakelt om dát tegen te gaan! Er speelt zich hier vooral een geestelijke strijd af, waar al bij voorbaat vaststaat dat de boze zal verliezen!   

Jezus heeft álles volbracht én Hij heeft álle macht, ook over de duivel! Wanneer God zegt, en waar miljoenen christenen naar uitkijken: "en is het afgelopen" dán is het gebeurd met hem, en komt er een einde aan zijn heerschappij op aarde, en wordt hij voor eeuwig verbannen, eerst opgesloten en na duizend jaar in de hel geworpen!

Jezus komt terug om vrede en gerechtigheid te brengen, spoedig! Hij is betrouwbaar, je kunt er van op aan! Het komt nu aan op geloof, totdat Hij komt en je het zult zien!

Dus mocht je denken over een noodtoestand in deze wereld, of in je eigen leven, of in dat van je gezin, één ding is zeker: JEZUS hééft overwonnen en Hij lééft, voor eeuwig! Koning Jezus, Die ook vandaag tot JOU zegt: "Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld! [Mat.28:20]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl