Column; Onder de pet!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 28.01.2016 - In 1999 schreef ik onder deze titel al eens over de Bijlmeraffaire; tijdens de Bijlmer-enquête, die zes weken duurde,

werd deze kreet nogal eens gebezigd. Er kwam ontzettend veel tevoorschijn tijdens deze 'verhoren', wat lang onder de pet was gehouden! In deze dagen worden we geconfronteerd met het begrip doofpot; Wat daar in gestopt wordt kan dus ook onder de pet gehouden worden!

Van oorsprong werd zo'n pot gebruikt in de houten huizen van onze voorouders; om brand te voorkomen werden de resten brandstof die nog niet opgebrand waren in de doofpot gedaan, en later opnieuw gebruikt. In onze tijd zijn het meestal antieke stukken die onze kamers sieren en vaak dienen als bloempot of rommelpot!

Misleidende informatie over financiële zaken gemeente Westland

Wat nu speelt is de zogenaamde Teevendeal, genoemd naar de voormalige staatssecretaris van Justitie: Teeven. De deal werd al in 2000 gesloten met een crimineel; pas veertien jaar later kwam er wat onder de pet vandaan en ging het daarna ook over het bewuste bonnetje dat zoek was, en toch nog werd gevonden! Die bonnetjesaffaire kostte de minister én zijn secretaris de politieke 'kop'. Daarna heeft de commissie Oosting nog eens grondig onder de pet gekeken wat in December j.l. een vernietigend rapport opleverde over deze deal! Hieruit vloeide ook nog eens voort dat de Tweede Kamer voorzitter mevrouw van Miltenburg moest aftreden. Hoewel iedereen verwachtte dat de doofpot nu wel leeg zou zijn kwam er deze week nóg een aap uit de mouw! Uit informatie bleek dat de zoektocht naar dat bewuste bonnetje gestaakt was in opdracht van hogerhand! En je begrijpt, nu zijn de rapen wel gaar! De commissie Oosting gaat weer aan het werk, om uit te zoeken wie die opdracht heeft gegeven, of met andere woorden: wie dát onder de pet heeft willen stoppen!

Ze zijn niet van de lucht, de doofpotaffaires; deze week gaat de film Spotlight in première, ze vertelt het verhaal van journalisten die het seksueel misbruikschandaal in het aartsbisdom Boston boven tafel brachten. Over de Wereldvoetbalbond FIFA hoef ik niet uit te weiden; ieder is intussen wel bekend met alles wat onder de pet is uitgekomen, en met haar bekende ex-voorzitter Blatter. En de beerput is nog niet leeg! Daarnaast kennen we het begrip matchfixing oftewel wedstrijdvervalsing; naast het voetbal is nu ook de tennissport onder de aandacht gekomen en gaat er een onderzoek komen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de sjoemelsoftware in de auto's; was het eerst het concern VW dat aan de schandpaal ging, nu volgt de ene na de andere autofabrikant als verdachte! De politiek, het bedrijfsleven, de kerk en de sport, allemaal betrokken bij doofpotaffaires! Kan het erger?

Wat een zooitje is het eigenlijk, op deze planeet; we zijn druk bezig om het klimaat te zuiveren en de aarde voor een ramp te behoeden, maar wordt het niet eens tijd om te gaan vergaderen over de zuiverheid en eerlijkheid van onszelf, om onszelf voor een ramp te behoeden? Wij mensen kunnen van alles verstoppen, opbergen, maar eens, of uiteindelijk, "zal ieders werk aan het licht komen", voorzegt de Bijbel ons. [1 Cor.3:13]

En we zien het om ons heen gebeuren, in ons land en in de wereld! 'Die in de hemel zetelt lacht" [Ps. 2:4]om ons 'verborgenheden', God stelt ze aan het licht op een moment dat wij het niet verwachten! Men denkt alles voor elkaar te hebben, alles onder de pet en dan blaast God alleen maar, en men staat al 'voor schut'! "God maakt de regeerders tot ijdelheid: nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek i n de aarde of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt hen op als stoppels." Jes. 40:24]

Dat alles heeft ook vandaag een boodschap voor jou en mij, een waarschuwing misschien. Bekeer je, stel je leven, je doen en laten in het licht van God, belijd je zonden, ook alles van wat je tot nu toe onder de pet hebt gehouden, aan Hem Die voor al onze fouten en gebreken aan het kruis is gegaan, vrijwillig en uit liefde: Jezus Christus, Gods Zoon!

 

God zegt in Zijn Woord: "Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één." [Ps.14:3] Uit ons zelf maken we er niets van in Gods ogen, dát staat er duidelijk! De voorbeelden die ik noemde zijn duidelijk en ook wij, gewone mensen hebben allemaal ons eigen doofpotje of ons petje waar we dingen onder verborgen houden, of hielden! Maar God wéét wat er in en onder zit, en daarom zegt hij ook dat we voor geen meter deugen! "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God." [Rom. 3:23]

Dat geldt voor Sepp Blatter, voor Teeven en van der Steur, voor de bisschop en de paus, voor de sjoemelaars in de auto-industrie, voor jou en voor mij! Maar dan komt er een blijde Boodschap voor die allen, die hun petje lichten of hun potje schoon willen maken: "Zij worden om niet [gratis] gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Hem [Jezus]Heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. [Rom. 3:24-25]

Verzoend met God de Vader, uit genade en alleen en uitsluitend door Jezus, het Middel tot verzoening! Dát geeft vrede, vreugde en vrijheid, en een eeuwig leven!

Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem, die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet, hoor naar Zijn roepstem, kom!

Wil toch bedenken, Hij is nabij, volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot u en tot mij, Komt tot Mij, zondaars, komt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl