Column; Op je handen zitten!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 06.09.2015 - Tijdens een wielerronde ving ik de deze uitdrukking op in een verslag van een van de reporters: op je handen zitten!

Dat wil zeggen: niks doen! Zo’n wielergroep heeft één ‘baas’ en een aantal ‘knechten’, zo heb ik begrepen. De knechten moeten hard werken om de baas te lanceren, telkens weer. Het gaat dus niet om hén, maar om hém! En als het met ‘hem’ goed gaat, dan moeten zij rustig blijven, niet voor eigen prestaties gaan racen, maar, dus, op hun handen zitten!

Het leek mij wel een goed moment om hier over te schrijven, na deze vakantietijd. Rust vinden, eens even op je handen zitten, uitrusten, even n i k s ! Wel eens gedaan, letterlijk even op je handen gaan zitten? Op die twee wonderlijke ‘stengels’ aan je lijf, met elk vijf van die flexibele ‘staafjes’, die altijd maar bezig zijn?

‘Rust’, zo las ik op de scheurkalender, ‘is niet iets wat wij doen, het is iets dat naar ons toekomt, als we ophouden te doen.’ De vakantie is een goed voorbeeld, tenminste, dat ligt er nog maar aan! Wat versta je onder rust zoeken, uitrusten, bijkomen, relaxen, bijtanken? Er is zo’n verscheidenheid, dat er een boek over te schrijven is! Wat voor de één een heerlijke ontspanning is, daar wordt een ander ‘doodmoe’ van! Er zijn vakantiegangers die vele kilometers rond jakkeren, van hot naar her, en naar een paar weken weer naar huis ‘racen’, heerlijk ‘uitgerust en voldaan’! anderen doen bijna geen stap en vinden rust in de achtertuin, waar ze wat wieden en schoffelen! Saai? Hoezo? Rusten, uitrusten, even op je handen zitten, dat is een kunst waar veel mensen de grootste moeite mee hebben, wist je dat?

Ook op ander terrein is er veel rusteloosheid! Velen, die niet meer mee mogen of kunnen doen in het arbeidsproces, vervelen zich en weten geen raad met hun tijd! Sikkeneurig slijten ze hun dagen, of kwijnen weg van onrust! Rust in je werk, op het werk, rustig je gang gaan, het is zo belangrijk voor jezelf! Rust, waar vind je het, hoe vind je het? In een slaappil, een kalmeringsmiddel?

Letterlijk een poosje op je handen zitten, dat hou je niet lang vol, maar een ander eens even ‘de kop laten nemen’, om in wielertermen te spreken, dan kan rust verschaffen, lichamelijk en geestelijk! Maar de beste weg om rust te vinden is de Weg die Jezus wijst! De Bijbel spreekt op meer dan 200 plaatsen over “rust”, zowel lichamelijk als geestelijk! Gods Zoon, die de Rust zelve was, tijdens Zijn verblijf op aarde, en onder álle omstandigheden, Hij zei tegen Zijn toehoorders toen, en vandaag tegen jou en mij en iedereen: “ Kom naar Mij toe, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie r u s t geven.”[Mat.11:28, NBV]

Als je in Hem wilt geloven, kunt geloven, gaat geloven, niet alleen met je verstand, maar met je ‘hárt’, dán is die rust beschikbaar! Hij geeft het je, niet alleen de enkeling, maar ieder die k o m t ! Jezus geeft het je, als je moe bent, als je ‘belast’ bent met zorg, verdriet, eenzaamheid, angst, rusteloosheid, schuldgevoelens, of welke last dan ook! Hij geeft rust, als je kómt!

Jezus alleen kan ons die geestelijke rust geven, omdat Hij aan het kruis alles heeft Volbracht! Hij zei het zelf, Hij riep het uit voor Hij stierf: “Het is volbracht.” [Joh.19:30] Op dat moment was Hij er helemaal klaar mee, met het verzoeningswerk dat Zijn Vader Hem had opgedragen! Velen menen dat dát niet waar is en zelf nog van alles moeten doen; zelf hun zaligheid verdienen door goede werken, zelf nog dingen volbrengen, zelf nog toevoegen!

Er zijn godsdiensten waar dat moet, prestaties leveren, vijf maal per dag bidden, verplicht een bedevaart maken, geld offeren, en wat niet al!

Jezus zegt: ‘Ga op je handen zitten, Ik héb ALLES VOLBRACHT!’ ‘Je hoeft alleen maar te kómen, en dan geef Ik je rust die tot in eeuwigheid duurt!’ Volgelingen van Jezus hoeven hun ‘Baas’ dus niet meer te ‘lanceren’, zij kunnen rust nemen, want álles werd al door God de Zoon in orde gemaakt, zoals God de Vader het wilde! En vanuit die Rust gaat God de Heilige Geest leiding geven aan ieder die tot Jezus is gekomen!

Het is zo simpel; je hoeft alleen maar te kómen, tot Jezus, en je aan Hem toevertrouwen! “Hij geeft het Zijn beminden in de slaap”, zo staat het in de Bijbel.[Ps.127:2] En “bemind” ben je al, God houdt van je, wie je ook bent! Hij gaf Zijn leven om jou te redden! Nou dan? Kóm je?

H. van den Berg

Tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl