Column; Op losse schroeven?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 18.12.2018 - Wat nu weer denk je misschien wel. Dat is toch geen onderwerp voor een maand als deze? Al die gezelligheid en lichtjes en romantiek,

en die sfeeeeeerrrrrrrrrrr! Laten we het zo houden, denk je misschien wel.

Ik wil daar wel in mee gaan, maar er moet toch iets van m'n hart, iets wat me bezig houdt! Want ja, nog twee weken en dan beginnen we aan weer aan een nieuwe jaarmoot, 2019. En ik wil daar alvast iets op vooruit lopen, zeker nu we eerst nog op weg zijn naar het kerstfeest van 2018.

Het wordt vandaag dus een soort eindejaarsbeschouwing/toekomstbeschouwing/visie. Als je oplet en niet alles zomaar aan je laat voorbijgaan, dan moet je er, net als ik, bij bepaald worden dát alles hier op losse schroeven staat, wat betekent dat er heel veel onzeker is, ongewis!

Zijn Westlanders voor of tegen een Nexit?

Over de Brexit hoef ik niet veel te schrijven, denk ik. Wat zal het nu worden: een harde, een zachte, of helemaal niet? Of gaat er toch nog weer een referendum komen en blijft Engeland dan gewoon bij de EU? En wat, als er helemaal geen deal komt? Of gaat de regering vallen? Wat betekent dát voor Europa en voor ons land? Zie je dat het allemaal onzeker is! En zou dát dan het beste zijn, dat de Engelsen in de EU blijven? Heel Europa staat toch ook op losse schroeven? Of dacht je van niet?

Kijk eens naar Frankrijk; al die gele hesjes zullen je niet ontgaan zijn! En wat een bende; de rustige demonstranten daar gelaten, maar wat een vernielzucht! Hoe snel is het een chaos! President Macron heeft er zijn handen vol aan, en moest al een stapje terug met zijn plannen! Hoe wankel is de troon wanneer het volk gaat morren!

Bij onze buren, de Belgen, staat het regeren momenteel ook op losse schroeven. Er is een minderheidsregering ontstaan nadat er grote onenigheid ontstond over het verdrag van Marrakesh, Een migratiepact met internationale niet-bindende afspraken over het in goede banen leiden van de migratie in de wereld. De Vlaams-nationalistische partij N-VA kon zich niet vinden in het akkoord gaan van de regering, en daarom stapten ze op, of werden de drie ministers eruit gezet!

Italië heeft ook haar zorgen; de regering wilde royaal uitpakken naar de bevolking, maar daardoor kwam er een begroting op tafel die volstrekt onacceptabel was voor de Europese Commissie en deze tot twee keer toe afkeurde! Nu probeert men het opnieuw met een begrotingstekort van 2,04%.

Kortom, welk Europees land heeft niet haar zorgen? Men vergaderde, samen met de Verenigde Naties, tot en met 14 december 2018 over een van de grootste zorgen van de wereld: de opwarming van de aarde! Vorig jaar in Bonn en nu in Katowice besprak men de uitwerking van het Akkoord van Parijs, wat in 2020 in werking moet treden. Vanwege de grote verdeeldheid die er is was het resultaat 'onbevredigend', mede door de politieke verdeeldheid van Europa.

Ook bij ons moeten nog de nodige plooien gladgestreken worden, ook binnen de coalitie, wil men tot een klimaatakkoord komen, eind van deze week. En dan las ik nog een dreigende kop in de krant die luidde: "Is de bitcoin op weg naar de nul?"

Moet ik nog schrijven over het eveneens levensgrote probleem van de vluchtelingen/asielzoekers in de wereld, de honger, de oorlogen, christenvervolging en al die andere problemen?

Natuurlijk, het wordt kerst en met de jaarwisseling stappen we feestelijk 2019 binnen, begeleid door tientallen miljoenen euro's kostend vervuilend vuurwerk, want ja, het moet allemaal wél doorgaan!

Reactie premier Rutte n.a.v. aanslagen in Brussel

Op losse schroeven; vandaag krijg ik bijval van onze premier! Hij waarschuwt ons ook; dat we voorzichtig moeten omgaan met ons tere bezit: ons ontzettend mooie land dat we samen hebben opgebouwd! Nederland, hij ziet het als een vaasje dat we met z'n allen vasthouden! Met andere woorden, hij ziet ook wel in dat álles heel wankel is, en op losse schroeven staat, dat het zo állemaal in kan storten, in ons land, in Europa, in de wereld!

Daarom deze Boodschap in deze laatste dagen van 2018. Ik wil je natuurlijk helemaal niet somber stemmen in deze 'vrolijke dagen', maar wel op de feiten wijzen. Buiten Jezus is álles klatergoud, los zand en allemaal héél tijdelijk! En daar tegenover valt er een eeuwigheid te verkrijgen, gratis! En dát is vást en zéker, gefundeerd op Gods beloften!

Ondanks wat de mensen doen of niet doen gaat God Zijn weg. In de Bijbel kun je er over lezen, een oud Boek maar nog o zo actueel! Dáár naar gaan luisteren is het begin van een leven met zékerheid!

Nadat de zonde in de wereld was gekomen beloofde God dat Hij eens Zijn Zoon zou sturen om voor alle mensen de straf op Zich te nemen die zij verdienden. Dát heeft Hij gedaan; Jezus kwam als een Baby, en dat gedenken we binnenkort weer. Hij bracht het Goede Nieuws op aarde, vertelde over Zijn Vader in de hemel. Hij ging Zijn weg van lijden en ondertussen onderwees en genas en bevrijdde Hij mensen. Maar uiteindelijk riep men: "Kruisig Hem, Kruisig Hem." [Joh.19:15 ] En dat gebeurde, het was Gods bedoeling en Jezus koos er vrijwillig voor en gehoorzaamde! Daar stierf Hij voor de hele mensheid! Maar dat was het einde niet, ook al had iedereen dat wél gedacht! Jezus stond op uit het graf, en na 40 dagen ging Hij terug naar de hemel, Zijn Thuis!

Jezus gaat dóór met Zijn werk; de stal is léég, het kruis is léég, het graf is léég, want het is zoals Hij uitriep: "Het is volbracht." [Joh.19:30 ] Maar de hemel is vól van Zijn heerlijkheid, en daar maakt Hij Zich klaar voor Zijn terugkomst naar de aarde!

Sprookjes uit lang vervlogen tijden? Nee, dit is dé Waarheid! Dit is het énige houwvast wat er in deze wereld te vinden is; voor het overige staat álles op losse schroeven!

Daarom geef ik het aan je door; ga de Bijbel lezen, ga een Bijbelcursus volgen en ga ontdekken dat Jezus ook voor jou gekomen is, en van je houdt! En kom tot geloof in Hem Die terug gaat komen, niet als een kerstkind maar als de Koning van hemel en aarde! Wat een dag zal dát zijn!! En....., het duurt niet lang meer!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl