Column; Opleuken?

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/01/2016 07:02 - Gewijzigd op 20/01/2016 07:12

's-Gravenzande 20.01.2016 - Het is al een oud woord maar wordt toch nog onregelmatig gebruikt. Het komt in feite van opleukeren

wat ook opwarmen betekent en opvrolijken. Maar je kunt ook een vuur opleukeren, helderder doen branden, laten opvlammen! Maar ons woordje 'leuk' kan ook lauw betekenen of traag of kalm, maar natuurlijk ook vrolijk of amusant! Leuk hè? Niet dat ik met al dit gedoe leuk wil zijn, maar wel wil ik, nu we het nieuwe jaar zijn ingestapt, kalmweg en doodleuk enkele dingen opmerken!

We zijn alweer drie weken op weg in 2016, en het gewone heeft zich weer meester gemaakt van ons wereldje: weer aan het werk, kinderen naar school, studie weer opgepakt, kerstbomen verbrand en de ‘piek en slingers en ballen’ weer in de doos, en naar de zolder! Het gaat voor de meeste mensen allemaal weer normaal, alleen het weer, dat deed wel abnormaal, met al die regen. (foto outcastradio.net)

En een paar dagen geleden was het blue Monday, [depri-maandag]de dag dat de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en Maandag de eerste dag van de werkweek. Aldus de 'deskundigen'! Dus er is wel reden om wat op te leuken!

Heb je verder al leuke dingen in het vooruitzicht? De eerste vakantie al geboekt op de vakantiebeurs, of via internet? Of een mooie promotie op het werk, mét salarisverbetering? Omdat de omstandigheden waarin we leven sterk wisselvallig kunnen zijn, en daarom regelmatig ook helemaal niet leuk, zoeken we massaal naar dingen, opkikkers, momenten, vooruitzichten en hoogtepunten die ons leven kunnen opleuken! IETS, waar we ons aan op kunnen trekken, naar uit kunnen kijken, dingen die onze gedachten kunnen afleiden. Zoals die roodkeelnachtegaal , die daar Zaterdag opeens was in Nederland, voor de eerste keer! Honderden vogelaars gingen uit hun dak en hadden de dag van hun leven!

Goed nieuws, het is er wel soms, maar altijd wordt het weer overheerst door nare berichten, gelukkig nog niet altijd direct bij onszelf, maar dan toch wel in de straat of in de familie, onder vrienden of kennissen. Verdriet, woede, angst en onzekerheid over persberichten in de krant of op tv, elke dag opnieuw! En, de media weet niet hoe snel ze het beroerde nieuws moeten brengen! 

Opleuken, helpt dat dan? Tijdelijk helpt het wel, zo is mijn ervaring, maar je moet altijd weer zorgen voor nieuwe opleukers, want daar blijft behoefte aan bestaan, in een wereld met zoveel ellende in zich! Uiteindelijk kom je er niet mee uit!

De Bijbel is daar duidelijk over; God weet hoe het er op de wereld naar toe gaat, hoe de mens is geworden, na de zondeval! Hij weet als geen ander dat de omstandigheden waarin wij soms verkeren, niet om te [ver]dragen zijn! Maar Hij komt niet met allerlei lapmiddelen om ons leven, hier, op te leuken!  In Zijn Boek staat: “De vreugde die de Here geeft, zal uw kracht zijn.” [Neh. 8:11]

Kent jij die vreugde al? Als je die gaat leren kennen, dan ga je ook de betekenis ervaren! Dan hoef je ook niet altijd meer gestrest bezig te zijn om je leven, en dat van je partner en gezin op te leuken!

God belooft aan Zijn kinderen iets nieuws, straks, na dit leven; er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een aarde waarop gerechtigheid woont, waar Recht gedaan wordt, waar geen oorlog meer is maar wérkelijk Vrede, overal! Waar niemand meer sterft, waar niemand meer huilt en verdriet heeft, en waar niemand meer ziek is! Dát belooft God, Degene die de aarde schiep en nog altijd regeert en in handen heeft! Hij belooft het aan iedereen die het Offer, dat Zijn Zoon Jezus aan het kruis heeft gebracht, met heel zijn of haar hart wil aanvaarden! Hier moet je soms door donkerheid en duisternis, maar het uitzicht op die nieuwewerkelijkheidhoudt je op de been, en helpt je er dóórheen! Dát uitzicht geeft een Vreugde die blijft, en een Vrede die alle verstand te boven gaat!

Begrijp me goed; uitgaan, naar leuke dingen uitkijken, vakantie, carrière, genoeg geld, al die dingen zijn fantastisch, een zegen van God! Maar als dat je enige vreugde is in dit leven, als dit álles is, dan is het snel voorbij, en dan heb je niets om naar uit te zien, wanneer hier het einde komt.

Er is veel meer; de Bijbel spreekt over een “onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar u het einddoel van het geloof bereikt, uw eeuwige redding.” [1 Pet. 1:8] Die vreugde wil God ook jou geven, niet als een opleukertje, maar als een grote kostbare, blijvende Schat! Of denk je dat geld en bezit meer zekerheid biedt, voor hier en nu, en voor de eeuwigheid?

Over geld las ik iets op de scheurkalender; een dominee kwam bij een zieke op bezoek, in het ziekenhuis, en vroeg: ‘Wat heb je?’ Twaalfhonderd euro, zei de man. ‘Nee, ik bedoel, waarvoor ligt u hier?’ ‘Voor tweeduizend,’ zei de zieke. ‘U begrijpt mij niet,’ zei de dominee, ‘wat mankeert u?’ ‘Achthonderd euro, dominee, dat scheelt er nog aan.’ Als God toch eens bij velen de plaats van het G E L D in zou gaan mogen nemen, wat zou Hij dáár blij mee zijn!

Want Hij wil zo graag iets beters geven, iets van eeuwigheidswaardeIets wat niet met geld is te verkrijgen, noch door ander opleuken, maar alleen door Jezus Christus, Zijn eigen Zoon! Ga je het aanpakken, dit geweldige KADO, dat LIEFDE heet?

H. van den Berg

Tel. 06-15062838