Column; Plan B, is dát wat?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 30.01.2019 - Het jaar is alweer een maand oud, en wat is er alweer van alles gebeurd. Het meest heftige in de politieke wereld was wel het gesteggel

rond de Brexit, in Engeland. Op tv heb je de chaotische toestanden in het Lagerhuis mee kunnen maken; onvoorstelbaar voor onze overzeese buren, die toch bekend staan als flegmatisch, oftewel rustig en weinig emotioneel!

Voor premier May werd het een slijtageslag; haar plan om zo goed mogelijk de EU te verlaten werd, toen het er op aankwam, vernietigend weggestemd! Een daarna ingediende motie van wantrouwen tegen haar haalde het niet, maar men dwong haar regering wel met een nieuw plan te komen. En dat werd het al veel genoemde plan-B, van May! Het lag niet klaar, als een soort noodplan, maar moest snel nog samengesteld worden, na overleg in Europa.

Rotterdam maakt zich klaar voor de Brexit

Omdat de premier naar het schijnt maar kleine veranderingen aanbrengt in plan-A, verwacht men niet dat het nieuwe plan er doorheen komt, bij de stemming van vandaag. Maar misschien komt er een mogelijkheid voor uitstel van uittreding uit de EU! Uitstel geeft in ieder geval de mogelijkheid om alles nog een rustig te heroverwegen, en misschien wel tot de conclusie te komen dat een nieuw referendum misschien wel het beste is! Nu alle voor en tegens van een Brexit zijn besproken en uitgediept, is het de vraag of bij een nieuw referendum de uitslag niet totaal anders zal zijn!

Column: Nepnieuws?

En president Trump van de VS, zou hij een plan-B klaar hebben liggen, wanneer de muur van 5 miljard definitief niet doorgaat? Of zou hij écht de noodtoestand gaan uitroepen?

Even los hiervan, zou het voor ons allemaal niet een goed plan zijn om na te gaan of we in het jaar, wat zopas begonnen is, met een plan-B te gaan starten? We zijn wellicht in alles op de oude voet verder gegaan, 'omdat we dat áltijd al zo gedaan hebben'! Maar de weg die we gaan, is die in overeenstemming met het Plan dat Gód met jou heeft? 

Ruim 2000 jaar geleden kwam Jezus, de Zoon van God, naar de aarde, met een opdracht. Hij voerde die opdracht uit naar de wil van Zijn Vader, maar toen het er op aan kwam, in de Hof van Gethsémane, toen het onmenselijke lijden voor Hem zó dichtbij kwam, vroeg Hij zijn Vader of er niet een Plan-B was, zodat het lijden aan Hem voorbij zou gaan. Tot driemaal toe vroeg Hij het: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt." [Mat.26:39, 42 en 44] Er kwam geen antwoord, er wás geen Plan-B! Er was alleen het goddelijke Heilsplan voor de hele mensheid waarin Jezus voor kwam als " Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.[Joh.1:29] " Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe." [Joh.3:16] En Jezus heeft het gedaan, Hij is gehoorzaam geweest en heeft met Zijn offer aan het kruis de straf gedragen voor jou en mij! En als je je zonden belijdt en het Offer van Jezus met dankbaarheid aanvaardt, en Hem erkent als je Heiland en Verlosser, dan mag je zéker weten dat voor eeuwig bent gered, alléén door wat Jezus deed! 

Op tijd de bakens verzetten, de grenzen verleggen, renoveren; deze begrippen zijn niet weg te denken in het leven van alle dag, en in het bedrijfsleven. Maar zou het voor je geestelijk leven ook niet noodzakelijk kunnen zijn? Om aan de hand van de Bijbel, een Bijbelstudie en/of een Alpha-cursus na te gaan of je wel op de goede Weg zit? De Weg die God voor jou op het oog heeft in Zijn Plan voor jou? Hij weet als geen ander wat het Béste voor je is! In datzelfde Heilsplan dat Hij voor de wereld heeft, en waarin Jezus Christus de Hoofdrol speelde én speelt, daarin wil God jou ook een plek geven; Hij wil niet anders dan dat jij ook een medewerker wordt om dát Plan mee te helpen uitvoeren!

De uitvoering ervan is al een eind op weg, we leven in de slotfase en daarom zou je niet meer moeten wachten en uitstellen, maar plan-B in werking stellen! Als jouw plan niet in overeenstemming is met Gods Plan, dan loopt het uiteindelijk totaal mis! Daarom: kom er achter wat Gods Plan voor jouw leven inhoudt, en pas je eigen plan daarop aan!

Dan gaat het goed komen, want "Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven." [Joh.1`4:6] Je kunt het gerust wagen: Jézus heeft de leiding en Zijn Géést gaat in je wonen! Dan maakt je de Deal van je leven, een Deal met eeuwigheidswaarde!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl