Column; rampgebied!

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/07/2021 04:44 - Gewijzigd op 18/07/2021 08:24

's-Gravenzande 18.07.2021 - Onze demissionaire regering heeft bij monde van de minister-president het Limburg van nu tot rampgebied verklaard.

En daar zal niemand moeite mee hebben, gezien de afschuwelijke beelden uit dat gebied. Niet dat dát de situatie verandert, maar nu is wel de Wet 'tegemoetkoming schade bij rampen' van toepassing. Gedupeerden kunnen nu aanspraak maken op vergoeding van schade die niet wordt gedekt door de verzekering. 

Al dagen duurt het nu; Limburg, maar ook daar omheen, in België en Duitsland, ondervinden de zwaarste overstromingen in tientallen jaren. Door het almaar stijgende water, afkomstig van extreme regenval én rivierwater van de buren moeten duizenden mensen worden geëvacueerd, zelfs een ziekenhuis moest worden ontruimd!


Foto Lammy Gruisinga via twitter

Bij het zien van al dat water en wat het geweld van water kan veroorzaken word je stil. Alles wat op haar weg komt wordt meegesleurd: auto's, huizen, caravans, en wat niet al, het vindt haar einde in schroot of wrakhout! Vreselijk!  De veroorzaakte schade is dan ook enorm; ook aan wegen, straten, bedrijven en winkels; hopelijk zal de volksvertegenwoordiging deze ramp classificeren als een nationale ramp, zodat ook horeca- en andere ondernemers, die toch al zo getroffen waren door de aanhoudende coronacrisis, royaal geholpen worden bij de wederopbouw!

Het meest erge is het omkomen van zoveel mensen in Duitsland en België, door deze natuurramp. Het materiële, hoe erg ook, kan allemaal hersteld worden op den duur, maar het verlies van een mensenleven is onomkeerbaar, definitief!

Niet alleen deze ramp schokte ons volk, ook de gewelddadige dood van de bekende misdaad-verslaggever de Vries bracht ontsteltenis, woede en verdriet teweeg! Het zoveelste slachtoffer van de misdaadwereld die deze man niet meer kon verdragen, vanwege zijn bemoeienis met de kroongetuige in het Marengo-proces, een strafzaak tegen 17 verdachten!

Met al de zorgen die er al waren rondom het nog altijd heersende coronavirus, en waarvan de besmettingen dagelijks weer toenemen, en daardoor onze vakantiereisplannen in de war brengen, brengt het veel onrust, zorg, angst en spanning. En dat alles betreft alleen nog maar ons land!

Al deze dingen vragen onze aandacht, maar er is nog zóveel meer nood en ellende in de wereld! Onbeschrijfelijk! In 1995 schreef ik er al over en stelde dat de wéreld een groot rampgebied is! Vandaag, 26 jaar later, concludeer ik dat het alleen nog maar erger is geworden! Hoe kwetsbaar is de mensheid, hoe snel kan er een verandering optreden in het leven van een mens!

Ik hoop niet dat je over al deze berichten geïrriteerd raakt, of dat je mij als een doemdenker gaat zien. Ik kan er ook over zwijgen, maar dit alles zou toch ook een diepere boodschap in zich kunnen hebben? Zeker als je het wereldgebeuren van dit moment er bij optelt. Er is een wereldwijde viruspandemie aanwezig die zich steeds weer voortzet in een nieuwe variant, en waarvan het einde nog lang niet in zicht is! De vele natuurrampen in de wereld, de altijd aanwezige nucleaire dreiging, de duistere criminele wereld met de toenemende cyberaanvallen en daarnaast nog zoveel meer 'kwaad'. Dat alles doet de vraag rijzen of we echt op rampkoers liggen, met een desastreus einde.

Je kunt er natuurlijk je ogen voor sluiten, zoals je misschien steeds al hebt gedaan, en normaal je gewone 'navigatie' blijven gebruiken, in plaats van het Kompas wat God je aanreikt, maar eens zal je dan moeten erkennen, dat het écht een rampkoers bleek te zijn, jouw manier van leven!

In deze tijd zijn we gewend aan de zomerfeesten, vakanties, braderieën, wielerrondes, festivals en dat soort dingen. En ondanks de beperkingen kan er toch weer gefeest, gegeten en gedronken, de vrijheid gevierd en het leven ingevuld zoals wij het graag willen!

En het gaat net als in de tijd van Noach, zegt Jezus, als Hij het heeft over de eindtijd waarin wij leven! ‘Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mat.24:38-39). Ze leefden en feesten en trouwden en deden hun ‘ding’, ze vergaten de tijd en ze hadden niets in de gaten, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam! Zó zal het gaan, voorzegt Jezus, de Zoon van God. Wil je bij die mensen [blijven] horen, die als blinde paarden voortjakkeren in een koers die uiteindelijk op een eeuwige verschrikkelijke ramp uitloopt?

In het laatste Bijbelboek Openbaring wordt veel voorzegd over déze tijd en de naaste toekomst. We naderen de wederkomst van de Koning der koningen, maar daaraan voorafgaande zullen “de gerichten van God openbaar worden”, staat er in hoofdstuk 15.

Het boek heeft het over zeven zegels die verbroken worden, over zeven bazuinen die zullen klinken en zeven schalen die uitgegoten zullen worden over de aarde, en bij al deze handelingen zal de gramschap van God zichtbaar worden, en Zijn gerichten openbaar! De liefdevolle God, Die er álles voor over had om ons te redden van Zijn komende toorn, ][1 Thes.1:10] Hij offerde daar zelfs Zijn eigen Zoon voor op, die God waarschuwt nog steeds, ook door alle gebeurtenissen heen, die nu plaatsvinden! Hij wil dat wij onze koers verleggen, omdat Hij als geen ander weet dat het anders een rampkoers wordt! Hij wil ons met Zijn Woord en Geest de juiste ‘voeding’ meegeven, zodat wij behouden aankomen!


Foto wikipedia

Een vogel, de goudplevier, wordt in Alaska geboren, maar in de winter wordt het voor haar daar te koud, en daarom trekt ze naar Hawaï, 4500 km verderop! Het is een non-stopkoers want er is onderweg geen eiland om te rusten. Ze neemt een volle ‘brandstoftank’ mee, gevuld met 70 gram vet, inclusief 7,8 gram reservevet voor eventuele tegenwind!  3,5 dag en nacht vliegt ze constant op een perfect werkende 'navigatie', scherp koersend op het eiland af, want als ze het mist en voorbij vliegt, dan gaat ze een zekere dood tegemoet, want er zijn geen andere landingsmogelijkheden! Maar, perfect toegerust door haar Schepper, komt ze behouden aan!

Zo wil onze Schepper ook óns toerusten, zodat we behouden aankomen, óók al ervaren we dat déze aarde een rampgebied is!  Denk niet dat het al een gelopen koers is, denk er niet makkelijk over! Voordat Jezus terugkomt, zullen Gods gerichten over de aarde gaan, en dat is bezig te gebeuren! Ernstig genoeg om serieus over na te denken. Laat het Kompas dat God ons aanreikt niet op de boekenplank staan, maar gaat er in lezen en laat je er door en uit onderwijzen, en wees niet eigenwijs! Wie als een kind bij God kan schuilen is veilig geborgen, wanneer de rampen over de aarde worden uitgegoten.

En die plaats bij Hem is voor iedereen die Jezus als Heiland en Verlosser in zijn of haar hart heeft gesloten! Laat jouw levenskoers niet op een ramp uitlopen,  maak er ernst mee en volg Jezus!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl