Column; reisgeld!

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/08/2018 06:15 - Gewijzigd op 14/08/2018 08:23

's-Gravenzande 14.08.2018 - Reizen kost geld, en in vakantietijd ervaren we dat meer dan anders. Vanwege de hoge olieprijzen is het zeker wel een post om rekening mee te houden;

deze door de wereld zo gevraagde brandstof werkt overal in door, en zeker in het reisgeld! Want waar zouden we zijn zonder benzine, zonder dieselolie, zonder kerosine?

Het vliegtuig, de auto, de boot, de bus, de motor, ze kunnen niet buiten deze vloeistof als ze voortgedreven willen worden! En ook de trein, de metro en de tram vragen heel wat reisgeld, want elektriciteit wordt ook steeds duurder vanwege de energie die gebruikt wordt om het te maken! Met de fiets is het nog net als vroeger, het kost bijna niets, per kilometer, maar ja, hoe ver kom je dan?

Duidelijk is wel dat het geld dat we bestemmen voor onze vakantie, een substantieel deel aan reisgeld dient te bevatten. Trouwens, in het gewone dagelijkse leven zijn de reiskosten ook van een ‘hoog gehalte’, zeker in een gezin met opgroeiende kinderen die met het openbaar vervoer naar school moeten reizen!

Hoe je het ook bekijkt, er is reisgeld nodig naar álle bestemmingen, of het nu werk of vakantie is, studie of conferentie, een ‘uitje’ of een wereldreis! Ik hoop in ieder geval dat je rond komt met het vakantiegeld, en dat het leuk is, of leuk geweest!

In feite werd ik met dit woord reisgeld geconfronteerd door een oude mevrouw, die eens in een tv-programma werd geïnterviewd. Ik weet niet wat voor net het was of wat voor programma, maar bij het zappen ‘kwam ik haar tegen’! Ze was, want ze is overleden, rooms katholiek en had veel klachten over de gang van zaken in haar kerk! De vervlakking, de afschaffing van de biecht, de overgang van de Zondagse kerkdiensten naar de Zaterdagavonddienst en nog zoveel andere wijzigingen stemden haar niet tevreden. Maar, zei ze: ‘uiteindelijk heeft iedereen zijn of haar eigen reisgeld nodig, om in de eeuwigheid te komen'.Waarop de interviewer natuurlijk vroeg wat ze met het reisgeld bedoelde!

Tot mijn teleurstelling bedoelde ze slechts een goed leven leiden, goede werken doen en je kerkelijke plichten nakomen! Dat zou voldoende opleveren om die reis tot een goed einde te brengen en daar te komen, waar men graag wil zijn, na dit leven!

Van de wieg tot het graf zijn wij op reis; op deze aarde trekken we rond, de een in een klein besloten kringetje, de ander trekt wijd en zijd rond in de wereld, maar uiteindelijk eindigt het voor elk mens met het heengaan uit dit aardse leven. De een heeft veel reisgeld nodig gehad, de ander maar weinig!

Tegelijk maken we ook een geestelijke reis, welke niet eindigt bij het sterven. Het einddoel van die reis bevindt zich over het graf heen. Het lichaam waarmee we reisden blijft achter maar onze geest zet zijn reis voort, en komt op de plaats die bepaald wordt door het reisgeld dat wij ter beschikking hebben!

Als je, net als die mevrouw, meent dat je zelf voor het reisgeld voor die reis moet zorgen door je best te doen en vol te houden, dan zul je, eenmaal op de bestemming aangekomen, vreselijk teleurgesteld worden! Catastrofaal! Denk niet dat dit een gedachtespinsel van mijzelf is; je kunt het terugvinden in de Bijbel, het Woord van God, Dezelfde God Die ook onze Schepper is!

In deze chaotische wereld, waarin dingen gebeuren die nog nooit zijn gebeurd, waar het Midden-Oosten op springen staat en Israël aan alle zijden bedreigd wordt, waar de bijzondere weersomstandigheden in de wereld menig weerkundige met verbazing vervult, en waar de ene extreme de andere opvolgt, in een dergelijke wereld zou het goed zijn als je meer notie zou nemen over wat deze God te zeggen heeft over deze situatie! Stof je Bijbel af en slaat hem [weer] open, of koop er een! Het profetische woord, veracht het niet, zo waarschuwt de Bijbel! [1 Th. 5:20]

Wat eeuwen geleden voorzegd is, het gebeurt of het heeft al plaats gevonden! Laat de kostbare tijd die God je nog laat, niet zomaar voorbij gaan! Ga kennis nemen van het feit dat Jezus voorzien heeft in het Reisgeld dat je nodig hebt, om op de eeuwig juiste bestemming terecht te komen! Niets anders kan voldoen, absoluut niets! Waarom? Omdat God het Zelf zegt! Waarom liet Hij anders Zijn Zoon sterven aan een kruis? Toen Jezus daar hing voor mij, als een vervloekte, toen regelde Hij mijn reisgeld! Kun jij dat ook zeggen? Jezus heeft voor de gehele mensheid die heeft bestaan, en bestaat, het Reisgeld verzorgd dat onmisbaar is om deze geestelijke reis die wij allemaal maken, tot een GOED einde te brengen! Dat Reisgeld heet G E N A D E ! En genade kun je niet verdienen, dat krijg je! Helaas menen velen dat zij dat niet nodig hebben, en het zélf wel in orde kunnen maken met God! Helaas, ja, want het zal op een groot fiasco uitlopen, en dán is er geen weg meer terug!

Jezus zei tegen Thomas, en vandaag tegen jou en mij:" Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." [Joh. 14]

Weet je, als je met beide handen en met een dankbaar hart dit Reisgeld aanpakt, dan gaat Jezus de rest van je leven met je mee en wordt Hij je Reisgenoot! Hij, God de Zoon, brengt je persoonlijk in het Vaderhuis, bij Zijn Vader die zielsveel van je houdt!

De keuze moet je zelf maken; maar weet wél: een ander betaalmiddel is er niet!! JEZUS ALLEEN!!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl