Column; Schaars?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 07.12.2018 - Wat zullen we nou krijgen zal je misschien denken, in deze maand van licht en warmte en gezelligheid en cadeaus en overdaad!

De winkelwagentjes verlaten, kreunend onder hun vracht, de supermarkten, op weg naar de auto’s op de parkeerplaats! Sinterklaas is nog maar net vertrokken; miljoenen landgenoten winkelden op internet en bezorgdiensten als KPN brachten het thuis: elke dag miljoenen pakjes! En het gaat door, ook de Kerstman moet geholpen worden en opnieuw rukken de bezorgers uit om de miljoenen te bedienen! Wát  s c h a a r s ?

Niet in Nederland, ook al zijn er in ons land nog velen die niet of nauwelijks rond kunnen komen! Maar als je de rapporten van de Wereldbank leest dan is op veel plaatsen in de wereld de nood groot! In Zweden wordt deze week onderhandeld over vrede in Jemen, een land dat geteisterd wordt door oorlog en honger en de hongerdood! Ook in Afrika lijden miljoenen mensen honger en is er grote behoefte aan van alles!    

Column; Generaal Pardon!

Mede vanwege de komende kerstdagen, wil ik toch nog even terug naar eigen land en volk. Want hoewel velen van ons zich [heel] veel kunnen permitteren op materieel gebied, wordt er op geestelijk gebied heel veel ‘gebrek’ geleden, waar bewust of onbewust voor is gekozen! Velen behelpen zich met ‘surrogaten’ en hebben zichzelf op ‘rantsoen’ gesteld! Want hoewel God door het zenden van zijn Zoon naar deze aarde, ruim 2000 jaar geleden, een begin maakte met Zijn rijkdom aan genade over de mensheid uit te storten, zijn er tallozen in ons land die in de romantische sfeer van kindje en kribje en stal zijn blijven hangen. Maar de rijkdom van dat goddelijke Geschenk ontgaat hen volkomen! In feite is er geen Kerst zonder Kruis! Dan blijft het bij het in stand houden van een traditie van een uit de hand gelopen ‘kraamvisite’, al tweeduizend jaar lang! Te gek voor woorden, om voor één zo’n kindje zóveel uit de kast te halen, en al zó lang!

S c h a a r s: gering, vrij zeldzaam, zelden, zo zou je het woord kunnen herleiden. In de Bijbel komt het woord maar twee keer voor, maar het bracht me wel tot deze overweging.

In de tijd van Samuël “was het woord des HEREN schaars”, [1 Sam. 3:1] wat betekent dat God maar zelden sprak door een profetie of visioen, omdat het een tijd was waarin het volk van Israël heel druk met zichzelf bezig was, en weinig of geen tijd voor God had.

In de tijd dat Jezus werd geboren was er eenzelfde situatie; het volk zat in geestelijke duisternis; de profeet Jesaja had het al voorzegd: “ Hen, die in een land van dichte [geestelijke] duisternis wonen. ” [Jes. 9:1, Mat. 4:16, het Boek] Vierhonderd jaar lang had God al niet meer gesproken, er was geen belangstelling meer voor Hem en zijn Woord. Maar hoe zij zich ook gedroegen, hoe wij ons ook gedragen, God voert Zijn plan uit, onverkort en stipt! De profeet Micha had het voorzegd: “En gij, Bethlehem in Efratha, je bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zal je de geboorteplaats zijn van de Koning. [Micha 5:1, het Boek]

Exact volgens Gods agenda kwam Zijn Zoon in die donkere tijd op aarde. Niet ‘Het verhaal gaat’, van dominee ter Linden, maar Het geschiedde toen zij [Jozef en Maria] daar waren.”[Luc.2:6]

De Bijbel, bij monde van Paulus, zegt ook al iets over valse leeraars en hun luisteraars, die in een tijd als de onze steeds meer voor komen: “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer zullen verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten”[2 Tim.4:3]

David ondervindt ook dat er in zijn tijd geen ‘vromen’ meer zijn, “ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen.”[ Ps.12:2]

Foto http://elevatedsightng.com

Eerder schreef ik al over de tijd waarin Noach leefde, ook een periode van goddeloosheid en duisternis. 120 jaar lang bouwde hij aan de ark en getuigde hij met zijn scheepsbouw in de woestijn van het naderende onheil, maar niemand luisterde! Ik denk dat hij voor gek en dwaas werd uitgemaakt!

Die kans loop ik ook, dat weet ik maar al te goed! Maar intussen tikt Gods klok door; Zijn plan nadert de voltooiing, en ik wil je waarschuwen, als je gewoon maar verder leeft, zonder je ergens aan te storen! Want dan word je eens op een afschuwelijke manier ‘verrast’, zoals de streekgenoten van Noach toen, toen het water kwam!

God is niet schaars met Zijn zegeningen over ons land; overvloedig kunnen we leven, terwijl 2/3 van de wereldbevolking op allerlei gebied tekort komt!

Daarnaast, nee, bovenál heeft Hij ons overladen met een geweldige rijkdom in zijn Zoon Jezus Christus, die, na een leven van 33 jaar, aan het kruis verzoening deed van jouw en mijn zonden! Het is geen verhaal, het is geschied, het is een onderdeel van Gods Reddingsplan voor jou en mij en voor ieder die oprecht gelooft! Rijk kun je zijn, als Jezus je Redder wordt, geestelijk schatrijk! De schaarste voorbij! Léven in overvloed, hier, en tot in eeuwigheid! Uit genade alleen! Het is er ook voor JOU!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl