Column; Schuldig zonder straf?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 07.07.2017 - Vorige week waren er twee belangrijke strafprocessen die mijn aandacht opeisten, en mogelijk ook die van jou.

In ons land kwam er een einde aan het tienjarig moordproces wat door de jaren heen bekend is geworden als het Passageproces dat in het begin, vanwege de veiligheid, in een bunker werd gevoerd. Daarna in een zwaarbeveiligde accommodatie op Schiphol! Het ging in het proces om zeven liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Er waren elf verdachten die terecht stonden en waartegen levenslang of jarenlange gevangenis straf was geëist. Elk van hen was in hoger beroep gegaan tegen de strafeis, en vorige week heeft het gerechtshof uitspraak gedaan en zijn de straffen definitief geworden. De vier hoofdverdachten gaan levenslang de cel in, de anderen een aantal jaren, waarvan er een paar al zo lang vastzaten dat ze nu direct in vrijheid zijn gesteld!

Het unieke van dit proces was dat er van de criminelen twee waren die als kroongetuige wilden fungeren. In dit geval een getuige die zelf een verdachte is, maar die bereid is om in ruil voor een beloning een verklaring tegen één of meer andere verdachten af wilt leggen. Dat was voor de rechtbank natuurlijk een buitenkansje! De beloning bestond in dit proces uit 50% strafvermindering! Een van hen, Fred Ros, kreeg 30 jaar opgelegd, maar dank zij de nuttige informatie die hij verstrekte werd dat nu 15 jaar! In de toekomst wil men bij Justitie nog verder gaan met strafvermindering als beloning voor informatie, tot wel 100%, aldus een woordvoerder. Voor zo'n kroongetuige wordt de uitspraak dan: schuldig zonder straf.

In dat andere proces kwam vorige week ook vooruitgang; het speelt in Suriname en de aangeklaagden staan terecht voor de Decembermoorden in 1982. De president is hoofdverdachte in dit proces, en vorige week werd 20 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist! Desi Bouterse zal er niet blij mee zijn; jarenlang heeft hij geprobeerd om het proces te stoppen, maar het is de Krijgsraad nu toch gelukt om tot deze strafeis te komen. Hoe dit zal aflopen? Bedenkt de president nog iets om eronderuit te komen?

Dat hij de uitspraak van zijn eigen rechtelijke macht geringschat blijkt wel uit de opmerking die hij deze week uitte tegenover zijn aanhangers. ' Als God mij hier geplaatst heeft, welke rechter zal mij hier dan weghalen?' Een soort opruiende taal als dit doet wel verwachten dat het nog niet klaar is. Trouwens, ook de grote aanhang die hij heeft onder de bevolking zal de nodige sores opleveren wanneer de politie wérkelijk de president van zijn bed gaat lichten! Een heel groot probleem voor Suriname, waar men bang is voor een volksopstand! Er waren al suggesties om de president schuldig te verklaren en hem te veroordelen, maar om hem daarna direct gratie te verlenen! Opnieuw dus: schuldig zonder straf.

Gratie

Gratie is eigenlijk een mooi woord voor genade, een woord waar we als mens moeite mee hebben! In de Bijbel komt het woord veelvuldig voor; wat het echt betekent laat de Engelse taal mooi zien.

Daar kent men twee woorden voor genade: mercy en grace. Mercy betekent: iets niet krijgen wat je wél verdient, grace betekent: iets krijgen wat je niet verdient. Als je hier over nadenkt dan wordt de dubbele betekenis van gratie en genade je wel duidelijk!

Bij de gratie van God zijn wij wie we zijn, net zoals de koning bij de gratie van God koning is! Want door Zijn gratie, Zijn genade, leven wij elke dag, daarom alleen! Uit genade laat Hij het regenen of de zon schijnen, ten behoeve van ieder mens, gelovig of niet! [Mat.5:45] Dat is de algemene genade/gratie die iedereen ten deel valt! Het lijkt gewoon en normaal, maar in feite verdienen we het niet! God is onze Schepper en Hij verlangt van ons dat wij leven naar Zijn normen en waarden, zoals beschreven in de Bijbel, Zijn boek. Maar vanuit ons zelf brengen we er weinig van terecht; we zijn zondig en doen elke dag dingen die God tegenstaan! De straf die ons daarvoor wacht is de eeuwige dood, een straf zonder Gods algemene genade en onder helse omstandigheden. De Bijbel bevestigt dit met: “Allen hebben gezondigd en lopen de heerlijkheid van God mis.”[Rom.3:23]

Maar toch, Die bijzondere liefdevolle God wil ondanks alles toch de eeuwigheid met mensen doorbrengen, in volmaakte harmonie en vrede! Daarom biedt Hij ons Zijn bijzondere genade aan in Zijn Zoon Jezus! In opdracht van Zijn vader droeg Hij voor ons de straf die wij verdienden. Jezus knapte het voor ons op! Voor Hem geen gratie, geen genade! Aan het kruis heeft Hij alles volbracht wat nodig was om ons gratie te kunnen verlenen. En ieder die dat van harte gelooft en aanneemt mag voor 100% delen in Gods genade! Wil je van de genade leven die Jezus verworven heeft aan het kruis? God zou ons kunnen verwijzen naar de dodencel, om daar ons vonnis af te wachten, maar Hij roept ons, net zoals Hij Adam en Eva riep, nadat ze gezondigd hadden. “Mens, waar ben je? [Gen. 3:9] Niet om ons voor eeuwig te veroordelen maar om ons Heil en Zegen aan te bieden, genade, gratie! Zelf nog iets bijdragen? Verzachtende omstandigheden?

Vergeet het maar! De Bijbel zegt het heel duidelijk: “Vestigt uw hoop volkomen [geheel]op de genade.”[1Pet.1:13] Als je dat gaat doen dan verzekert Jezus jouw aanspraak op genade met Zijn eigen woorden: “Wie in Mij gelooft wordt niet veroordeeld.”[Joh.3:18] Dus weer: Schuldig zonder straf. Jézus heeft door Zijn offer aan het kruis de straf daarvoor gedragen! En ieder die dit gelooft en Jezus aanneemt als Redder, die mag uitzien naar een eeuwig zalig leven, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde! Dus niet alleen gratie, maar een eeuwig zalig leven als zoon of dochter van de grote Koning! Jezus heeft genade bewerkt en álles volbracht! Hoe lang wacht je nog om Hem te bedanken en je aan Hem toe te vertrouwen?

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl