Column: Slechts één!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 11.02.2024 - In het leven kan succes of tegenslag soms afhangen van een énkel punt, een énkel iets! Herken je dat ook meteen?


‘Je hebt er maar één nodig’, zei iemand mij, toen ik hem 13 jaar geleden vertelde dat wij ons huis binnen drie dagen verkochten, zonder de hulp van een makelaar! Dat vonden wij dan ook wel héél bijzonder, en keken toen uit naar ons volgende plekje, we hadden er slechts één nodig!

Dat vonden we uiteindelijk en woonden er tot nu toe. Maar nu werd het wat te groot voor ons, en zochten wij iets, passend bij senioren! En jawel, binnen heel korte tijd kwam er iets op onze weg: klein en knus! Heel bijzonder, zó snel in déze tijd!

Zo kun je ook op zoek zijn naar iets of iemand; je kijkt misschien al jaren uit naar een partner, waar je het leven mee wilt delen, maar je vindt hem, of haar, maar niet! Maar het kan ook zijn dat je postzegels verzamelt, of antieke koffiemolens; je stroopt alle beursen af, checkt alle aanbiedingen, maar die éne zegel, die éne molen, die jouw collectie kompleet moet maken, je vindt hem maar niet!

Talloos zijn de mensen die wereldwijd op zoek zijn naar de diepere zin van het leven; waarom ben ik hier, wat is de zin van mijn bestaan, wat is het doel van dit alles? Velen zoeken het in de godsdiensten en religies, en vinden in alles wel ‘iets’ van hun gading, en maken er dan voor zichzelf een soort cocktail van, waarbij de god die daarbij een rol speelt, uiteindelijk ‘dezelfde’ is, en waar ieder mee te maken heeft en een ‘vonk’ van hem [of haar] in zich meedraagt!

“Martha, Martha,” maant Jezus haar, als Hij in het huis bij vrienden is, “je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één.” [Luc.10:41-42] Het gaat hier om twee zussen, Martha en Maria; de één maakte zich druk om het eten en bedienen en wat daar allemaal bij komt kijken, de ander zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn onderwijs! Het belangrijkste wat je kunt doen, toen én nu, luisteren! Wie zegt dat? Jezus zélf, God de Zoon, die naar de aarde was gekomen om Israël én de rest van de wereld te vertellen over zijn Vader, Die de Israëlieten al kenden vanuit de geschiedenis van dit volk, de machtige daden die JAHWEH, de God van Israël, gedaan had en die aan hen doorverteld waren, de geslachten door! “Hoor Israël: de Here is onze God; de Here is één! “ [Deut.6:4] Deze geloofsbelijdenis van zes Hebreeuwse woorden, ook wel het Sjema genoemd, werd en wordt de eeuwen door nog altijd aan de kinderen geleerd, zodra ze kunnen spreken! En nog altijd wordt het tweemaal daags, ’s morgens en ’s avonds, geciteerd door gelovige Joden: de Here is één!

Maar Jezus leerde hen en ons méér; over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Drie-énige God! Het is de moeite meer dan waard om ook te gaan luisteren naar Hem, zoals Maria toen! Dan kom je er achter dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is! En dan kun je het onderzoeken van allerlei godsdiensten achterwege gaan laten! Slechts één ding is nodig!

Luisteren naar Jezus, horen naar het Woord van God; dan wordt het je duidelijk dat Jezus kwam om uiteindelijk voor u en jou en mij, aan het kruis, de straf te dragen die wij in feite verdienen! Jezus Christus, de ultieme Uitkomst voor de mensheid, wil je dat geloven?

Zonder Jezus kunnen wij niet bij de Vader terecht; Hij wil onze Middelaar zijn, onze Verlosser! En Hij is de énige Echte, naast de velen die zich aanbieden als verlosser of messias in deze wereld! Verlaat de dwaalwegen en kom los van de leugens!

Bij het zoeken naar een ander huis bleef dat ene zinnetje weer hangen: ‘Je hebt er maar één nodig’, één! Je hebt er ook Één nodig die je in het Vaderhuis brengt, de Here Jezus!

‘Niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij,
kan mij verlossen van zonden vrij.
In al mijn zorgen is Hij nabij mij,
niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij!

[Opw. 20]

Wil je dat ook gaan ervaren? Slechts één ding is nodig: gaan luisteren naar Jezus, en andere stemmen tot zwijgen brengen! Dán ga je er ook achter komen dat álle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.servicberg.services@telfort.nles@telfort.nl

Reacties (3 reacties geplaatst)

🙏🏻
Als ik dat zo lees heeft v.d. Berg er wel meer op.
Bedankt Hans,voor deze bemoedigende woorden.!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.