Column; Uitkijken...............

Hans van den Berg

's-Gravenzande 30.12.2015 - We staan weer op het punt van afsluiten en opnieuw beginnen; de kerst en alles daarom heen is alweer

voorbij en nog een enkele dag rest ons in deze oude tijdmoot, 2015. Stemmige dagen waarin we omkijken én uitkijken; we kijken terug naar wat dit jaar ons bracht en blikken vooruit naar 2016, in ieder geval een jaar met één dag meer, voor wie het mag beleven! (foto pixabay.com)

Iedereen heeft zijn en haar leven geleefd in het voorbije jaar: zorgeloos, vol van zorgen, en waren hoogtepunten, er waren dieptepunten, het was een jaar om nooit te vergeten, het was een jaar om nooit meer aan terug te denken! Het ene kunt ú onderschrijven en je buurman het andere, het is zo grillig, dit patroon. Misschien heeft het jou verlies gebracht, van iemand of iets, maar weer een ander werd dit jaar verrijkt doordat iemand of iets aan zijn of haar leven werd toegevoegd. Maar het kan ook zijn dat het jaar heel gelijkmatig was, en rimpelloos verliep! Talloos zijn de variaties die ieder van ons kan aanbrengen; we zijn zo gevarieerd en weer anders, en ons persoonlijke wereldje is weer zó verschillend van de mensen naast ons!

Als ik kijk naar de wereld om ons heen, naar ons land en nog verder, dan kom ik tot dezelfde conclusie: het is zó verschillend, van land tot land, rijkdom en armoede liggen nog zo ver uit elkaar, vrede en onvrede, vrijheid en dictatuur, zo uiteenlopend! Al met al is het welzijn van de mensheid er weer niet op vooruitgegaan! Als we in deze dagen de nabeschouwingen volgen over het voorbije jaar, wereldwijd, dan kun je niet anders concluderen! Oorlogen houden aan, de terreur neemt toe, en daarmee ook de angst en de zorg.

De talloze vluchtelingen, de miljoenen christenen die verdrukt en vervolgd worden, het is dit jaar alleen maar erger geworden! Of ik ook nog wat positiefs kan noemen? Jawel, de al jaren durende crisis is wat aan het afnemen, zo zegt men, maar er zijn nog wel meer dan 600.000 werkelozen! En er is ook een nog prille verzoening ontstaan tussen de VS en Cuba!

Maar verder?

Deze maand was er in Parijs de klimaatconferentie waar 195 landen aan meededen. Eensgezind kwam men tenslotte tot een akkoord, en na afloop zei president Obama: 'Deze overeenkomst is de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden'. Wat denk je, valt er door ons iets te redden? Deze week werd bekend dat de VS als koploper in 2014 voor 33 miljard euro aan wapens exporteerde, op een totaal van 65 miljard dat er aan wapens omging op onze planeet, € 65.000.000.000, in een jaar!! Is deze planeet nog wel te redden?

Uitkijken; is het nog wel leuk om het nieuwe jaar met vuurwerk en champagne te verwelkomen, omdat we er zo blij mee zijn? En het is nog wel een Jubeljaar! Niet alleen in Israël, waar dit jaar op 13 September het Jubeljaar weer begon, door God eeuwen geleden ingesteld, maar kort geleden ook door de paus uitgeroepen! Ik kan me voorstellen dat velen niet in een jubelstemming zijn, in een Europa waar men in de grote steden niet weet hoe en waar men moet beveiligen tijdens de oud en nieuw happenings!

En tóch wordt het over enkele dagen Anno Domini 2016, vertaald uit het Latijn: het jaar onzes Heeren 2016. Als je niet gelooft in een Heer die de tijd in Zijn hand houdt, dan kun je spreken van Anno Mundi , wat staat voor ‘ in het jaar van de wereld ’, zoals ook Israël het noemt, en nu in het jaar 5776 leeft. Zij verwachten hun Yeshua [Jezus] nog voor de éérste keer, en kennen daarom geen telling van zoveel jaar ná Christus!

Volgelingen van Jezus geloven dat Hij kwám om hier op aarde om het Kwade te overwinnen en ‘orde op zaken’ te stellen, en dat Hij weldra terug zal komen om dat definitief af te maken! Dat Hij de paradijselijke situatie van weleer terug zal brengen, hier op deze aarde: dat het hier weer volmaakt en heerlijk zal worden, zeer goed, zoals God het toen noemde! Zonder geloof is dat niet voor te stellen in een wereld, die nagenoeg op z’n kop staat! De gebeurtenissen van deze tijd werden door Jezus al voorzegd toen Hij in Israël rondging. Toen Hij dat gedaan had zei Hij: " Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." [Luc. 21: 28] Het tijdstip van Zijn terugkomst komt steeds naderbij en het met verlangen uitkijken naar dat moment houdt velen bezig.

Ook zijn er die de drempel wel over moeten, maar er als een berg tegen opzien! Verder gaan met je ziekte, het jaar beginnen zonder je maatje, het nieuwe jaar voor je zien als een groot donker gat omdat je werkeloos werd, en nog steeds geen werk kan vinden, het leidt eerder tot afzien dan tot uitkijken! Werkelijk geloof geeft zekerheid dat dit aardse gebeuren een einde heeft, en in de wederkomst van Jezus Christus een einde krijgt! Dát geeft moed en kracht én blijdschap om uit te kijken, ook naar het jaar 2016! Daarom dring ik opnieuw aan om tot Jezus te komen; maak je keuze en ga met Hem verder, het nieuwe jaar in! Dan kun je dat kinderversje meezingen van:

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn, de Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit, God is er, en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

Wat je zou moeten doen? Je hand in die van Hem leggen, in vol vertrouwen. Dán vind je steun om verder te kunnen, ook in moeite, zorg en verdriet, tot dat Hij komt! Het uitzicht dat wij als christenen hebben is geweldig; we mogen elkaar er mee bemoedigen en vertroosten, want het is vast en zeker dat het gaat gebeuren! En in de tijd dat het nog duurt zal God ons niet begeven en ons niet verlaten, als onze hand maar in die van Hem blijft!

Zo’n jaar wens ik je van harte toe, met God als je Vader en Jezus als je Vriend!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl