Column: Veilig?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 01.05.2018 - Het is een onderwerp dat de wereld bezighoudt; in het klein en in het groot, en élke dag! Ik werd er bij bepaald toen ik onze jarige koning

met zijn familie zo onbevangen zag rondlopen en handen schudden langs al die feestende mensen. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis en naar mijn mening uniek in de wereld! Je kunt je afvragen of zoiets nog wel verantwoord is in een wereld als de onze. Maar dat zullen de betreffende instanties ook wel doen; volgens het Republikeins Genootschap kost de  beveiliging van zo'n koninklijke verjaardag een miljoen euro's!

Veel kwalijker is het dat in ons vrije land nog elke dag Joodse scholen, crèches  en synagogen beveiligd  moeten worden in de grote steden, en dat daar ook het dragen van een keppeltje niet zonder risico is! In Duitsland is het al zover gekomen dat de Joodse Raad de Israëliërs heeft ontraden om nog een keppeltje te dragen! Een veeg teken op een moment dat we weer op het punt staan om stil te staan bij wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding die daarop volgde. Waakzaamheid is meer dan ooit een must in een tijd waarin onveiligheid zich als een virus verspreidt, makkelijk gemaakt door onze o zo geprezen open grenzen!

Maar wat is er nog wel veilig, bijvoorbeeld in ons eigen wereldje? Zoals we vandaag konden horen ligt zelfs de administratie van de tandartsen op straat, en daarmee ook de gegevens van de cliënten! Hacken, datalekken, cyberaanvallen, het kan ons allemaal overkomen in de digitale wereld.

En wat dacht je van de kluisjesroof in Oudenbosch? Notabene bij de Rabobank, terwijl je toch denkt dat al je schatten dáár wel veilig opgeborgen zijn, in je kluis! En de verdachten zijn beveiligers van diezelfde bank! Nou ja, kan het nog gekker?

Op de hele planeet gebeuren er dingen waardoor je je niet veiliger gaat voelen. Het Midden Oosten is een tikkende tijdbom; oorlog in Syrië en een toenemende bedreiging van Israel door Iran. Een derde wereldoorlog zou zo voor de hand kunnen liggen als grootmachten als Amerika en Rusland, en ook Turkije en andere moslimlanden daarin betrokken raken.

Bij alle sombere vooruitzichten was er ook een lichtpuntje in deze dagen. De beelden die we zagen van de leiders van beide Korea's verraste iedereen, en de plannen die bekend werden gemaakt geven weer een sprankje hoop! Maar het zal ten slotte geen blijvende verbetering brengen op deze planeet.

Deze wereld is niet de wereld die God bedoelde, toen Hij scheppend sprak en gebood. Toen de mens niet luisterde naar Gods raadgevingen ging het mis; het kwaad kwam in de wereld en daarmee ook de onveiligheid! Sindsdien is er de duivel die door mensen heen de dingen verziekt. Maar God houdt vast aan Zijn oude plan: een veilige volmaakte aarde waarop gerechtigheid woont! Daarom kwam Jezus, Zijn Zoon, om de straf voor elk mens te dragen!

Hij stierf aan het kruis, stond op en overwon daarmee de macht van satan! Ieder die dát gelooft en Hem aanneemt als Heiland en Verlosser belooft Hij een veilig en eeuwig bestaan op een nieuwe aarde, zónder duivel, dus zónder ellende, oorlog, ziekte of verdriet! Dan zullen dieren elkaar ook niet meer verslinden, maar het groene gewas eten, zoals vroeger. [Gen.1:30] Want het is ónnatuurlijk om elkaar op te eten, net zoals het abnormaal is dat wij elkaar vermoorden en dwarszitten! Dát is nooit de bedoeling van onze Schepper geweest, en je kunt er zéker van zijn dat dát straks allemaal over en uit is, eens en voorgoed! Man, wat kan ik daar naar verlangen!

En weet je, op die nieuwe en veilige aarde is er ook plek voor JOU! Door Jézus alleen! Door ons aan Hem volledig en persoonlijk toe te vertrouwen verwerven we een plekje op die perfecte aarde, die er eens al eens was en straks opnieuw en voorgoed gevestigd wordt! Dan zal niemand het ooit meer verpesten; de duivel is dan voorgoed afgevoerd en kan geen mens meer beïnvloeden, Jezus zal in ons midden zijn en God Álles in allen!  Tot zolang zegt God tegen ieder op deze onveilige aarde: ‘Wie schuilt bij de Allerhoogste God kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem en haar.”[Ps. 91:1, het Boek]

En Jezus belooft: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij of zij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?  [Joh.11:25-26] Heb je al antwoord gegeven op Zijn vraag, of twijfel je nog aan Hem? Bij alle onzekerheid op deze wereld is er één ding zéker: “het is veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart!”   Daarom, kies nu voor eeuwige veiligheid , dan zit je voor altijd safe! Hij strekt al heel lang Zijn armen naar je uit!

Veilig in Jezus’ armen

1  

Veilig in Jezus’ armen

 

veilig aan Jezus’ hart;

 

dáár in zijn teer erbarmen,

 

dáár rust mijn ziel van smart.

 

Hoor, ’t is het lied der eng’len,

 

zingend van liefd’ en vreê,

 

ruisend uit ’s hemels zalen,

 

over de glazen zee.

 

Veilig in Jezus’ armen,

 

veilig aan Jezus’ hart;

 

dáár in zijn teer erbarmen,

 

dáár rust mijn ziel van smart.

  

 

2  

Veilig in Jezus’ armen,

 

vrij bij mijn Heer en Borg,

 

vrij van ’t gewoel der wereld,

 

vrij van verdriet en zorg;

 

vrij van de vrees en twijfel,

 

vrij van der zonden macht;

 

nog slechts een weinig lijden,

 

nog slechts een korte nacht.

 

Veilig in Jezus’ armen,

 

vrij bij mijn Heer en Borg,

 

vrij van ’t gewoel der wereld,

 

vrij van verdriet en zorg.

  

 

3  

Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

 

Jezus, Gij stierf voor mij!

 

Dat op die rots der eeuwen,

 

eeuwig mijn hope zij.

 

Heer, laat mij lijdzaam wachten,

 

totdat het duister vliedt,

 

en ’t oog aan gindse kusten

 

uw heillicht gloren ziet.

 

Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

 

Jezus, Gij stierf voor mij!

 

Dat op die rots der eeuwen,

 

eeuwig mijn hope zij! [Joh. de Heer 523]

  
 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl