Column; Veranderen!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 11.03.2019 - Het betekent dat het niet hetzelfde is gebleven, het is anders geworden! Wát? Er is zóveel anders geworden, in de voorbijgegane jaren.

Hoe ouder je wordt, hoe meer je daarvan kan vertellen. En het gaat steeds sneller; ingrijpende veranderingen vinden er plaats waar iedereen mee te maken heeft of krijgt. Een hoogleraar voorspelde dat in de komende 50 jaar er meer zal veranderen dan in de laatste 500 jaar! Wat dacht je van de robotisering, de automatisering en de kunstmatige intelligentie die ons het werk uit handen gaan nemen?

En de gevolgen van de klimaathype die steeds grotere vormen gaan aannemen? Het is toch niet meer om bij te houden voor een gewoon mens? Vandaag, op zondag notabene, was er een vervolg op de kinder-klimaatmarsen; in Amsterdam verzamelden zich duizenden verontrusten die verwachten 'dat ze geen toekomst meer hebben, als het zo doorgaat.'  Een vijftigtal organisaties en politieke partijen sloten zich aan bij de protestmars, en ondanks de aanhoudende regen bleef men bijeen en uitte men de gemeenschappelijke verontrusting door middel van sprekers, pamfletten en protestborden! De klimaatmars werd rijkelijk gelardeerd met een langdurige [lente]regen! Of was het écht de klimaatverandering ?

Veranderen of niet, we werken er zelf aan mee, bewust of onbewust. We rijden te hard, we eten nog steeds vlees, we gebruiken nog steeds gas, we vliegen nog steeds te veel, we rijden nog lang niet allemaal in elektrische auto's, en met plastic weten we nog steeds niet goed om te gaan!

Tussentijdse opkomst 2e Kamerverkiezingen regio Westland

Binnenkort gaan wij weer naar de stembus en bepalen mede met onze stem, onze keuze, hoe straks de Eerste kamer samengesteld zal worden! Zal de regering nog kunnen blijven regéren, of zal ze vleugellam gemaakt worden en afhankelijk van gedoogsteun? Evenzo eind mei, dan mogen we weer een keuze maken voor het Europees Parlement. Niet onbelangrijk; president Macron stuurde ons zelfs al een brief die hij in alle Europese kranten liet plaatsen, en waarin hij ons waarschuwde voor de nationalisten, die aan de poten zagen van het Europese bolwerk!

Hoogleraar Rotmans zei: ' We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk.' Hij gaat hier uitgebreid op in, in het boek dat hij schreef: 'Verandering van tijdperk: Nederland kantelt.'  Wanneer je niet alleen voor jezelf leeft maar je ogen open hebt voor wat er om je heen gebeurt, dan zie je het: de zorg, het onderwijs, de economie, het besturen van ons land, maar ook de verandering van mentaliteit van de mens, het geestelijke klimaat, het staat alles op losse schroeven en heeft de neiging om te gaan kantelen! Of wankelt het?

Wat die mentaliteit betreft: de fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, plaatste vorige week een open brief aan ons volk, [misschien wel in navolging van Macron]. Daarin riep hij op om eerst eens tot 10 te tellen, alvorens men uitbarst en dingen zegt of schrijft die meer kwaad doen dan goed.

Wereldwijd is er ook van alles in beweging; Israel, een hoofdrolspeler op het wereldtoneel, gaat ook naar de stembus, volgende maand. Wat gaat er daar veranderen? Het is aan te raden om wat daar, en daar omheen, gebeurt, goed in de gaten te houden! Dat kleine splinterlandje  houdt het hele Midden Oosten bezig! Het wordt belaagd aan al haar grenzen, maar ook in de wereld neemt het antisemitisme weer toe; in de Europese landen voelen de Joden zich niet prettig meer, en denken aan emigreren naar de veiligste plek voor hen: Israel! En logisch ook; zelfs in ons land hebben ze bescherming nodig; en helaas is het noodzaak!

Het congres van Groen Links nam vorige week een motie aan, tégen Israel gericht! Ze betuigde steun aan de verwerpelijke BDS-organisatie, die alleen maar de ondergang van Israel op het oog heeft! En jawel, prompt daarop kreeg Groen Links een compliment van Hamas, de doodsvijand van Israël! Mijn stemadvies zal duidelijk zijn, neem ik aan.

Ondanks alle negativiteit is er reden voor hoop! De wereld kan wankelen of zelfs kantelen, maar één ding staat vast: God houdt de wereld in Zijn hand! Hij belooft in de Bijbel, Zijn Boek, een goede afloop voor ieder die op Hem vertrouwt, en die zijn/haar hoop op Jezus heeft gevestigd! In deze wereld hebben wij maar een minimaal overzicht, héél beperkt, maar de God van Israel kent het héle scenario! Zijn Heilsplan voor deze wereld ligt vastbesloten in Zijn handen! Veranderen, Hij weet er alles van, maar Hijzelf verandert niet! Hij heeft ons geschapen en kent ons als geen ander; hij weet hoe veranderlijk we kunnen zijn, hoe onvolmaakt we zijn! Dáárom kwam Jezus, Zijn Zoon, Die aan het kruis onze zonden op Zich nam, en daarmee een totale verandering bracht! Jezus verzoende ons, door het Offer dat Hij bracht, met Zijn Vader. Ieder die dit in geloof aanneemt gaat onherroepelijk ook veranderen, net als ik, en zóveel anderen!

Daarom is het hét beste om naar Hém te luisteren, en te doen wat Hij zegt, dán komen we op de eindbestemming die Hij voor ons bestemd heeft!

Het meest belangrijke wat God van ons vraagt is om ons te bekeren, om ons óm te keren, naar Hém toe, om te veranderen, en met Hém op weg te gaan, het einde der tijden tegemoet, waar Zijn eeuwige heerlijkheid ons wacht, die Jezus voor ons door Zijn sterven aan het kruis én Zijn opstanding uit de dood verworven heeft! Dán kunnen we het áán, in deze snel veranderende wereld, en met verlangen uitzien naar Zijn komst!

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,

Heel de wereld zijn gebied;

Alles wisselt op zijn wenken,

Maar Hij zelf verandert niet.

 

Ieder woelt hier om verandring,

En betreurt ze dag aan dag,

Hunkert naar het geen hij zien zal,

Wenscht terug 't geen hij eens zag.

 

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,

Wees te vrede met uw lot;

Zie, hoe alles hier verandert,

En verlang alleen naar God.

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl