Column: Verhuizen? Opnieuw!

Hans van den Berg

Westland 25.02.2024 - In deze dagen ben ik er wéér druk mee, en ik vertel je in het kort waarom.


In 2008 verkochten wij ons huis heel snel, en belandden ‘tijdelijk’ in een knus houten chaletje, aan de rand van het bos. Dat het toch nog 1,5 jaar zou duren voor we wisten wat onze plek voor de komende periode zou worden, dat hadden we niet verwacht.

We keken rond op de Veluwe, waar de gezinnen van onze dochters wonen, en in het Westen, waar de gezinnen van onze zonen wonen, én onze wortels liggen, en ons ‘netwerk’. Én we stonden open voor elke ‘aanwijzing’! Naast het kijken vroegen we God steeds weer de weg naar onze volgende woonplek. Wij konden onze keuze niet maken en dachten: ‘laat God het maar bepalen, Hij weet wat de béste plek voor ons is.’ En dát is nu gebeurd! We zijn er erg blij mee, met het huis en de plek, maar zéker dat het nu duidelijk is geworden! De verhuizing is niet zo spectaculair, en velen zullen verrast zijn: we verplaatsen ons slechts 1700 meter van de stulp, waar we nu verblijf in houden! Wél zijn we er van overtuigd dat dit voorlopig de juiste plek is.

Het bovenstaande schreef ik in 2010 en nu, 14 jaar later staan we voor eenzelfde uitdaging: verhuizen! Nú is het heftiger, we gaan nu van Groot en Gezellig naar Klein en Knus! Dus heel veel van onze aardse 'schatten' kunnen wij niet meer meenemen! De vele meters grond die ter beschikking waren, elk jaar weer, we laten het achter en gaan verder met een grasveldje, voor en achter! Ja, dát wel, een huis met een tuintje! Wij zijn dankbaar dat God weer zó voorziet!

Over het verhuizen in het algemeen wil ik nog wel iets kwijt, in deze column. Het is een begrip dat geen nadere toelichting behoeft; veranderen van huis, sommigen doen het wel twintig keer in hun leven, wij gaan voor de zesde keer ‘verkassen’, maar er zijn er ook die heel ‘honkvast’ zijn en op de plek blijven, waar ze eens begonnen! Maar op zich is het heel simpel: je vindt een andere plek die groter is, of mooier, of goedkoper, of dichter bij je werk, of wat dan ook, en dan neem je je gezin mee en je spullen, en je verhuist! Maar het kan ook zijn dat je gedwongen wordt door de overheid, of door de omstandigheden, van welke aard dan ook. Dat kan vaak heel verdrietig, triest of tragisch zijn.

Het verhuizen is een verplaatsing van ergens naar iets anders, hier op deze aarde. Als men spreekt over iemand die ‘naar de andere wereld is verhuisd’, dan bedoelt men meestal heel iets anders, en is er sprake van een overlijden. Voor zo’n verandering van ‘woonplaats’ kiest men meestal niet zelf, en vaak gebeurt het ook zonder ‘nadere aankondiging’ en ‘vooraf getroffen maatregelen’, helaas!

Terwijl we voor een aardse verhuizing dagen, weken, maanden in de weer zijn, om het voor te bereiden, hulp te zoeken voor het tot stand brengen van de inrichting, of om te helpen sjouwen, of om een verhuizer in te schakelen, treft men voor het ‘verhuizen’ van hier naar die ‘andere wereld’ geen enkele voorziening! Behalve dan misschien voor de ‘ter aarde bestelling’, waar men in deze tijd steeds meer aandacht aan besteedt, en nagenoeg alles te regelen valt! Maar dan heeft dat altijd alleen nog maar betrekking op een levenloos lichaam, het omhulsel van wat men eens was!

Toen Jezus, de Zoon van God, aan het kruis hing, en de moordenaar naast Hem, Hem om vergeving vroeg, toen beloofde Jezus: “Heden zul je met Mij in het paradijs zijn.”[Lucas 23:43] Jezus doelde hier op de geest van de man; zijn lichaam zou begraven worden en tot stof vergaan, maar zijn geest zou verhuizen, uit zijn lichaam, naar het hemelse paradijs! De andere misdadiger die daar ook hing, die lasterde Jezus en beschimpte Hem. Hij koos niet voor schuldbelijdenis en vergeving, terwijl hij toch ook dezelfde kans had. Zijn geest zou verhuizen naar het dodenrijk en daar verblijven tot de tweede opstanding, die nog moet plaatsvinden! [Openbaringen 20:6] Jezus noemt dit “de opstanding ten oordeel”, [Johannes 5:29] in tegenstelling tot “de opstanding ten leven” voor wie het goede gedaan hebben!

Van woonplek veranderen, hier, in deze wereld, dat is één; maar je plaats bepalen voor ná dit leven, hier en nu, dat is twéé! Als je morgen een aardbeving meemaakt en je ligt dood onder een paar ton puin, is je geest dan naar het paradijs gegaan of naar het dodenrijk?

Weet je wát je moet doen? Je verhuizing regelen, voor het te laat is! Dán heb je zékerheid en weet je waar je komt te wonen, in ‘die andere wereld’! Uiteindelijk is het vervolg op het paradijs: Gods eeuwige heerlijkheid! Het vervolg op het dodenrijk is de hel, waar men voor eeuwig van God verlaten is! Denk daar niet te simpel over; het is het meest vreselijke dat een mens kan overkomen, en……………, het duurt eeuwig!

Weet je, als je beseft dat je een zondaar bent en vergeving nodig hebt, net als die ene misdadiger aan het kruis, en je gaat tot Jezus, dan regelt Hij joUw verhuizing als het hier op aarde afloopt! Als je daar voor kiest dan belooft Jezus je een permanente woon- en verblijfplaats in het Huis van zijn Vader. “Er zijn vele woningen”, zegt Jezus, en Hij is het klaar aan het maken, zoals Hij beloofde![Johannes 14:1-3] Als alles klaar is, en het is tijd, dan zal zijn Vader zeggen, vrij vertaald: “ Ga nu maar, en haal de Gemeente op.”[ 1Thessalonicenzen 4:15-17] Iedere volgeling van Jezus die dan leeft, die zal dan in een oogwenk meegevoerd worden naar het Vaderhuis van God. Een massale ‘volksverhuizing’ onder leiding van Jezus de Mensenzoon, de Heiland der wereld, Die dat alles mogelijk heeft gemaakt! Wie is een God als Hij?

Oké, wat ga jij doen? Blijf je een doe-het-zelver of neem je Jezus in de arm, om je verhuizing te regelen? Of wil je er eerst nog over praten? Ik moet eerst nog even verhuizen, maar daarna ben je hartelijk welkom, op het nieuwe adres in ’s Gravenzande. Stuur maar een berichtje!

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede,
Heb ik steeds op Zijn bevel;
’k Weet, wat hier mij overkome,
„Hij maakt alle dingen wel.”

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met ’t hemelsch brood.
Als mijn schreden soms gaan wank’len
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht.

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Door al ’t aardsche stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis.

Als ’k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
„Jezus leidde m’ al den weg.”

[Joh. De Heer [1875]

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (5 reacties geplaatst)

Nu de column nog verhuizen.
Nou mijnheer #GLIP.

Ik zou zeggen, wie de schoen past, die trekke hem aan.

Dus, laat ons gewoon.
Ik ben niet gelovig, maar laat die man gewoon.
Tolerant heet dat. Ik dank u feestelijk.
Verhuizen en dat het liefst zover mogelijk hier vandaan.
🫣🤥🤢🥴🤮

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.