Column; Verkeerd gegokt?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 17.06.2017 - Het zal je maar gebeuren; in April van dit jaar besloot de zelfverzekerde premier van Engeland, Mevrouw May,

om verkiezingen uit te schrijven om, zodoende, meer macht te verwerven. Ze hoopte op een zetelwinst voor haar partij van 50 tot 100 zetels. Met zo'n toename van steun vanuit het Engelse volk verwachtte ze een ruimer mandaat te verwerven voor haar harde brexitplannen. Zoals je wellicht nog weet werd er vorig jaar in Engeland een referendum gehouden dat uit moest maken of men wel of niet in de EU zou blijven, de zogenaamde Brexit!

De hoog gespannen verwachtingen van haar en de opiniepeilers ten spijt werd het een enorm fiasco! Hoewel de Conservatieven nog wel de grootste partij blijven, verloren ze 12 zetels! De Labour-partij daarentegen, waarvan men verwachtte dat ze een flink pak slaag zouden krijgen van wel 90 zetels, wonnen er 29! Premier May blijft aan, tegen veler verwachting in, maar moet nu een minderheidsregering gaan samenstellen, en is genoodzaakt om gedoogsteun te gaan zoeken bij een kleine Noord- Ierse partij: DUP. Een enorme tegenslag voor deze resolute dame die met haar gok de nabije toekomst zéker wilde stellen, en krachtig de onderhandelingen met de EU wilde aangaan. Ze zet wel door, maar ze is beschadigd en vernederd en men ziet haar nu al 'aangeschoten wild' die het als politieke leider niet lang meer zal maken. Ze heeft gegokt en verloren!

Het is maar een voorbeeld van hoe men zichzelf kan tegenkomen door zelfoverschatting. Het oude en bekende spreekwoord: ''de mens wikt maar God beschikt'  heeft nog niets aan waarde verloren.

Wij wikken en wegen wat af; in deze dagen volgen we in óns land de pogingen die gedaan worden om tot een nieuwe regering te komen. Hoewel naar mijn mening het landsbelang eerste prioriteit dient te krijgen, zien we dat het partijbelang daarboven uitstijgt, wat we gemanifesteerd zien in dat bijvoorbeeld de SP niet met de VVD wil regeren, en D66 bijvoorbaat de CU al uitsluit omdat deze niet akkoord kan gaan met het verlanglijstje van meneer Pechtold, waaronder het kroonjuweel , notabene, hulp bij zelfdoding na een 'voltooid leven'. Hoe het verder zal uitpakken is nog niet te overzien. Er wordt heel wat gewogen en gewikt, maar gelukkig, God beschikt! Zo staat het ook in de Zijn Woord: " Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen." [Spr. 16:9]

In het leven van alledag zien we het telkens weer gebeuren. In het persoonlijke leven maar ook en vooral in het wereldgebeuren lijken dingen voorspelbaar te zijn, maar ze pakken toch heel anders uit.

Als een extreem voorbeeld moet ik denken aan de verkiezingen in de VS, waar het ging tussen Clinton en Trump. Wie had ooit gedacht dat die vreemde man met zijn soms bizarre uitspraken het zou gaan winnen, en nu tot de machtigste mannen van deze aarde behoort? En hoe zal het nu verder gaan? Wordt hij straks afgezet wanneer blijkt de hij de verkiezingen écht heeft willen beïnvloeden? Tóch verkeerd gegokt? Wonderlijkzoals het gaan kan op deze planeet, niets is zéker, niets voorspelbaar!

Maar toch, er is een uitzondering! En dan kom ik weer terug bij de Bijbel, het door God gegeven Boek, waarin geschreven wordt over wat was, wat is en wat komt! Daaruit komt naar voren dat God regeert, en dat Hij alles overziet en niets Hem ontgaat! Hij voert Zijn Heilsplan uit, onverkort, zoals Hij dat al van plan was vanaf de grondlegging der wereld. Iets ligt ik er uit dat ieders verwondering moet wekken, ook al geloof je niet. Dat is Gods weg met Israel, een volk wat door Hem al eeuwen geleden als Zijn volk werd aangenomen en waar Hij een eeuwig verbond mee sloot. Hij gaf het Zijn wetten, Zijn normen en waarden, om daarnaar te leven. Het is een heel lang verhaal dat je terugvindt in dat Boek.

Maar ze deden niet wat God wilde en uiteindelijk werden ze verdreven uit hun land en over de hele wereld verspreid, als straf, door God voorzegd! Normaal gesproken zouden ze opgegaan zijn in de wereldbevolking zoals zoveel volken verdwenen zijn in de loop der eeuwen. Israel echter niet; in de Bijbel lees je van de beloften die God doet, dat Hij ze eens zal doen terugkeren naar hun door God gegeven land. Ondanks dat kwade machten de eeuwen door getracht hebben om dit volk van de aardbodem te verdelgen door vervolging, pogroms en de vreselijke Holocaust door Hitler en z'n handlangers, is het volk Israel in de laatste honderd jaar weer tot leven gewekt.

Zoals te lezen is in Gods Boek beloofde God dat, en we hebben het zien gebeuren! In 1948 werd de Staat Israel weer op de kaart gezet, en sindsdien is het het belangrijkste land in het chaotische Midden Oosten. Ondanks alle vijanden rondom en een groot gedeelte van de wereld die tegen dit volk is, floreert ze als een van de toppers in deze wereld. Het overleefde diverse oorlogen en in deze dagen gedenkt men de Zesdaagse oorlog, 50 jaar geleden, waarbij de hoofdstad Jeruzalem weer één werd! God beloofde al aan aartsvader Abraham dat Hij zijn nakomelingen tot grote zegen voor de volken zou maken. "Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen wie u vervloekt ,zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." [Gen. 12:3-4] De grootste Zegen voor alle volken is dat God Zijn Zoon Jezus geboren deed worden uit dit volk!

Tot zover over Israel en de God van Israel; je kunt er niet omheen dat het een wonder is dat dit volk is, en bestaat! Je kunt ook duidelijk concluderen dat God doet wat Hij belooft, dat Hij trouw is aan Zijn woord! Wanneer je deze God gaat vertrouwen en Jezus aanneemt als je Verlosser dan gok je niet verkeerd! Dan zit je goed voor deze tijd, én voor de eeuwigheid!

In dit leven kun je beslissingen nemen waarvan je later spijt hebt. Ik denk dat iedereen die al een poosje meedraait daar wel een verhaal bij heeft. Verkeerd gegokt, misschien. Gelukkig kunnen we in dit leven het weer opnieuw proberen. Maar dat geldt niet als het de eeuwigheid betreft!! God geeft ons hier de tijd én Zijn Woord en Zijn Geest om de juiste keuze te maken, om de goede Weg in te slaan. "Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood" [Spr. 16:25] Wacht daarom niet langer, maar kies voor JEZUS, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, en wil zijn, ook voor JOU! Zodat je niet eens tot de ontstellende ontdekking komt dat je verkeerd hebt gegokt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl