Column; W A T E R !!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 28.07.2019 - Alleen van het woord knap je al op, in deze dagen! Water, je kunt er nooit van buiten maar nu zie je het ook om je heen dat het een onmisbaar iets is, in ons bestaan!

In Drenthe, waar we op vakantie waren, was het goed zichtbaar hoe de bieten en aardappelen naar water snakten! En toe we thuis kwamen hingen de bonenstruiken en koolplanten ook slap, en moest er direct ingegrepen worden!

Wat een zegen dan, als er water is! Trouwens, wat zijn we gezegend met al die hulpmiddelen waarmee we het toch leefbaar kunnen houden, ondanks een extreme warmte als deze! Goede watervoorzieningen, ventilatoren, airco en dan elektriciteit wat onmisbaar is om deze dingen te kunnen gebruiken. Wij vinden het nu doodgewoon, airco in de auto, met een temperatuur van 18 graden, binnen, terwijl het buiten 36 graden is! 20 jaar geleden reden we met alle ramen open, bij zulke temperaturen! En dan de koelkast, en de vriezer, in deze tropendagen? Sta je er wel eens bij stil hoe afhankelijk we zijn van elektriciteit? Wat zijn we kwetsbaar!

Zag je dat op Schiphol, al die passagiers die niet verder konden? Geen kerosine! Nou, dan vliegen ze voor geen meter, die prachtige luchtvaartuigen! Zo Kwetsbaar! Maar je beseft het niet, tot het je overkomt!

Ja, en dan die temperatuur; weerstations strijden om de hoogste notering op hún thermometer, in deze ongewoon warme dagen. Maar belangrijker is, hoe kom je die dagen door als je behoeftig bent, het bed moet houden of gebonden bent aan een rolstoel of scootmobiel!

Maar buiten dat alles, water is onmisbaar voor iedereen! Kan je er over beschikken, dan kan je leven, heb je het niet, dan ga je dood, dat is klip en klaar!

In India, een immens groot land, is water op dit moment op twee manieren een probleem; in een deel is er grote droogte, mislukken oogsten en sterven mensen bij gebrek aan gezond water! In een ander deel van het land zijn er al honderden mensen verdronken door overstromingen!

Water, het is uiterst belangrijk en onmisbaar voor mens en dier, voor de bomen en de planten en het gras! Zonder dát is er geen leven mogelijk op aarde! De Bijbel gebruikt het vaak als voorbeeld voor het geestelijke leven. Op meer dan 200 plaatsen wordt er over water geschreven, of over dorst. Ook over levend water! Heb je daar ooit van gehoord? "Dan zul je nooit meer dorst hebben," zegt Jezus wanneer hij in Israel rondwandelt. [Joh.4:14] Hij is het Brood des levens maar ook het Water des levens! Zo min als wij zonder water kunnen, zo kunnen we niet zonder Jezus Christus!

Hij zei dat je van gewoon water weer dorst krijgt en dat je wéér moet drinken om in leven te blijven, maar, zei Hij: "als je van Mij drinkt, [Mij aanneemt als je Verlosser] dan zul je eeuwig leven." Levenswater, het lest je dorst voor eeuwig!En dát zegt niet zomaar even iemand, nee, dat zegt de God van hemel en aarde, onze Schepper! Boven alle adviezen van artsen, deskundigen, kwakzalvers, instituten en anderen uit zegt Hij, Die ons schiep naar Zijn beeld, wat écht nodig is voor dit leven, en het leven hierna! Wie zou het beter weten dan Hij?

Al vele eeuwen lang wordt het verkondigd en is het te lezen in het Woord van Diezelfde God, de Bijbel, en Jezus roept nog altijd: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke.” [ Joh.7] Als je komt, dan zegt Jezus: “Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.” [gratis] [Op. 21:6] Hij is de Bron en daaruit wil Hij ons laven met levend water, onmisbaar voor een eeuwig leven hierna! Waar ga je drinken, bij welke bron? Of heb je verschillende bronnen? Als we geestelijk niet drinken van het Water dat Hij ons wilt geven, wat dan wél?

Want drinken doen we altijd, ook geestelijk! Wil je alles eerst uitproberen en er dan misschien later nog eens op terugkomen? Wát moet Jezus, de Redder der wereld, eigenlijk doen om ons te overtuigen, wat moet Hij doen om de concurrentie van die andere bronnen uit te schakelen? Ook vandaag biedt Hij Zichzelf aan om je de Weg te wijzen. Hij offerde Zich op met Zijn lichaam en bloed aan het kruis, als het levende Brood en levende Water voor ons eeuwig geestelijk welzijn! Jezus ging tot het uiterste, Hij gaf álles voor jou en mij en élk mens! Bij Hem om water gaan is het béste wat je doen kunt! Ga naar Hem toe, of ga wéér, dan kom je nooit meer droog te staan! Waarom zou je voor eeuwig verdrogen en verdorren als er een sprankelende Bron is Die je elke dag, en tot in eeuwigheid, wilt verfrissen en laven? 

Als je rust zoekt in deze verwarde wereld, als je dorst naar gerechtigheid, dan, ja dan is JEZUS het juiste adres! Drinken van het levende water wil zeggen: er voor kiezen om Jezus te gaan volgen voor de rest van je leven, en Hem de eerste plaats gaan geven in je leven. Doe je dat, dán belooft God de Vader je een eeuwig zalig leven, in Zijn eeuwige heerlijkheid! Als je daarentegen uit je oude bron blijft lurken , en je bedankt voor dát Water, wat je geestelijk Lévend maakt, dan zal je op een bepaald momentverdord en verdroogd afsterven, en voor eeuwig Gods heerlijkheid mislopen!

 En als je geen “dorst” hebt? Dan kun je Hem  er om vragen! Want Hij wil niet dat iemand verloren gaat! Ook jij niet! Het gebed staat hieronder! En ook al ken je Hem niet, Hij is slechts één gebed bij je vandaan!

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart


Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar Ugeef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid
 [opw. 445]

H. van den Berg, tel.06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl