Column; Waardevast?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 26.09.2018 - Je hebt het weer kunnen horen: de Troonrede, door de koning uitgesproken, samengesteld door de regering. Het klonk vrij positief

maar waardevast en waardevol ziet het er niet uit, en garantie is al helemaal niet aan de orde, in deze wereld van geld en goed! Daar werd ook voor gewaarschuwd door de regering. We zijn als klein landje heel gevoelig voor de gebeurtenissen in de grote wereld!


Foto Koninklijk Huis

We leven gewoon in een wereld waar niets zéker is en waaraan, uit menselijk oogpunt bekeken, weinig meer te ‘dokteren’ valt! Een handelsoorlog, een Brexit, het kan zomaar roet strooien in de welvaart die wij ons gedacht hadden. Daarom is het goed om de bakens te verzetten, een andere weg te kiezen dan ons hele hebben en houwen te focussen op dit leventje van hooguit 100 jaar! De eeuwigheid wacht ons allemaal, en in déze tijd, die God ons geeft, bepalen we zélf hoe wij die eeuwigheid gaan doorbrengen!

De Bijbel, het Boek van God, wijst ons daar ook op; om ons niet te richten op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare eeuwig! [2 Cor.4:18]

In het zichtbare kan ‘de klad’ komen, op alle terreinen van het leven; je hebt het net kunnen lezen, maar je maakt het ook zelf mee, en/of je ziet het om je heen! Geld, goud en zilver kunnen devalueren, gestolen worden, verloren gaan, onze gezondheid kan aangetast worden door ziekte of een ongeluk, en materieel kunnen we teleurgesteld worden, door fouten van onszelf of van anderen! Risico ’s ten over, vaak waardevól, maar nooit waardevást!

Het onzichtbare biedt heel wat meer perspectief! Het is geestelijk, en al het zichtbare is daaruit ontstaan! [Heb. 11:3] Maar dat heeft met geloof te maken, wil je het kunnen zien!

God zegt daarover, in zijn Boek: “Door geloof komen wij tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.” En voor die mensen, die geloven, staan geweldige beloften in de Bijbel! Petrus schrijft aan hen, toen en nu: “Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug je hierover, ook al moet je nu, tot je verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren." [1 Pet.1:3, NBV] Onzichtbaar nog, maar de houdbaarheid wordt wél door God Zélf gegarandeerd, en is dus voor eeuwig waardevast!

Tot dat geloof komen, is tot rust komen! Je vindt een Rustpunt van waaruit je de wereld om je heen kunt bekijken "met een Vrede, die alle verstand te boven gaat!" [Phil.4:7]

In het zakenleven dat ik leidde heb ik heel wat adviezen verstrekt, meestal goede, maar soms ook verkeerde. Als je integer bent en het belang van je relaties op het oog hebt, dan is daar niks verkeerds aan, ook nu niet. Maar, leert de Bijbel, waar ik het ook uit heb geleerd, "zet je hart er niet op, als je vermogen aangroeit! "[Ps.62:11] Het is niet waardevast in die zin, dat het economische rampen doorstaat, laat staan de eeuwigheid! En bij je sterven, voor wie zal het zijn? [Luc.13:20]

Er is meer, veel meer! God is méér, en Hij heeft méér, ook voor jou! Ga dáár naar op zoek, nu het nog kan! Zoek God, nu Hij te vinden is, en legt de erfenis vast die waardevast bewaard wordt voor wie Jezus, de Zoon van God, tot hun Heiland en Verlosser hebben aangenomen! Dan ga je bij het volk horen tot wie de almachtige God van hemel en aarde zegt: “Ik vergeet je niet, Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift.”[Jes.49:16] Gegrift, zoals 4000 jaar geleden het spijkerschrift in steen werd gegraveerd! Je kunt het nóg lezen, onuitwisbaar!

Jezus is de Weg daar naar toe, laat Hem joUw Beleggingsadviseur zijn, voor de meest waardevolle, waardevaste investering, die een eeuwigheid meegaat! Zonder Hem blijf je straatarm, mét Hem word je voor eeuwig een rijke Koningszoon of Koningsdochter! Ik geloof het en schrijf het je, maar God zégt het, Hij belóóft het, en dáár kun je van op aan! Zijn beloften zijn Ja…….., en Amen!

En W a a r d e v a s t !

“Het is zo overweldigend, er komt geen einde aan,

geen mens is ooit in staat het uit te leggen.

Het is zo veel omvattend, je verstand kan er niet bij,

je weet, je voelt, je ziet, maar kan het niet zeggen.

 

U bent meer,

meer dan alle preken aangehoord,

meer dan het mooist uitgesproken woord.

U bent God, U bent Heer,

U bent meer, zelfs al zou ik weten, bent U meer,

groter, mooier, liefdevoller, meer,

Want U bent God, U bent Heer!”  [Astrid Poldervaart]

 

H. van den Berg, tel.06-15062838

E.mail: berg.services@telfort.nl