Column; Waardevol?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 29.07.2018 - Ik wil het wat luchtig houden met deze extreem warme dagen, en daarom over de sport. We worden er in deze weken royaal van voorzien:

topsport zoal het WK-voetbal, tennis op Wimbledon en nu de Tour de France, en tussen door ook nog de Nijmeegse Vierdaagse, maar daar ga ik nu even aan voorbij. 

Foto Juventus.com

Het is algemeen bekend dat veel van de voetballers die in zo'n voetbalspektakel meedoen al miljonair zijn geworden. Tijdens het toernooi kwam ook ter sprake dat de topvoetballer van Real Madrid Ronaldo, door zijn club voor ruim 100 miljoen euro is verkocht aan Juventus! En daar gaat hij nu 30 miljoen euro per jaar verdienen! Bij zulke bedragen ga je denken: hoe waardevol is een mens eigenlijk? Is dat wel in geld uit te drukken? En hoever kan dat dan gaan?

Een evenzo bekende voetballer Neymar werd door Barcelona verkocht aan Paris Saint-Germain voor 222 miljoen[!] en is daardoor tot nu toe de duurste voetballer aller tijden! Wordt het nog gekker? Ik las van een speler die $ 900.000 kreeg voor elk doelpunt dat hij maakte, naast zijn miljoenensalaris. Niet alleen de voetbal, ook andere sporten betalen exorbitante bedragen aan de sporters.

Hoe waardevol is een mens? De winnaar van de Tour de France krijgt 'maar' € 500.000.--, naast zijn dagverdiensten, voor drie weken keihard werken op de fiets. De winnaar van het Wimbledon tennistoernooi krijgt € 2.815.000 voor het spelen van vijf wedstrijden! De U.S. open maakt het nog gekker en betaalt ruim drie miljoen euro aan de winnaar! Het kan nog gekker!

De bokser Floyd Mayweather verdiende het voorbije jaar $ 285 miljoen, zijn bij elkaar gebokste vermogen wordt geschat op 1,5 miljard! Tiger Woods heeft ongeveer eenzelfde hoeveelheid dollars vergaard met golven, en Michael Jordan met basketbal. Ik zal niet verder uitweiden over de miljoenen die rondgaan in het autosportcircuit of de kapitalen waarmee basketballers en honkballers beloond worden, het is 'achterlijk veel geld' zoals iemand schreef, en dat is het! En ik weet, het is niet alléén in de sport, maar wel het ergste, denk ik.

Schrijnend, in deze wereld waar zoveel nood is en gebrek aan alles, dat er zo met geld gesméten wordt, zeker als je zelf moet rondkomen van een Bijstand- of een AOW-uitkering, of dat je het met je gezin maar net redt met een modaal inkomen!

Waardevol: hoe denkt God daar eigenlijk over? Als mensen zijn we waardevol voor God.

In Ps 139 zien we een prachtige beschrijving hoe we als mensen gevormd zijn. “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken”. Heel de schepping is een juweel, maar de mens wordt wel de kroon op Gods schepping genoemd! Nadat Hij alles had geschapen schiep Hij de mens. Aan het begin van de Bijbel kan je het lezen: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." [Gen.1:27] Even verder lezen we: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." [vs.31] God was dik tevreden over het resultaat, perfect!

Helaas verknoeide de mens het en werd ongehoorzaam aan Zijn Schepper. Gods prachtige plan voor een volmaakte wereld in een onvoorstelbare prachtige natuur leek totaal spaak te lopen! Maar, zo creatief als Hij is, bedacht Hij een onnavolgbaar reddingsplan, zodat Hij toch uiteindelijk Zijn prachtige Plan zou kunnen uitvoeren! In dat reddingsplan zou Zijn Zoon Jezus de Hoofdrol vervullen!

En zo gebeurde. God de Vader offerde Zijn Zoon om zo ons mensen te kunnen redden van de eeuwige straf die wij verdienen! Als je er aan twijfelt of je wel waardevol bent, kijkt dan naar dit gebeuren! Je kunt het lezen in de Bijbel: " God had de mensen zo lief, dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."[Joh. 3:16,vrij vertaald] Hoe kostbaar wij in Zijn ogen zijn, hoe veel Hij van ons houdt, hoe waardevol Hij jou en mij vindt, dát kun je opmaken uit het Offer dat Hij bracht door God de Zoon voor jou en mij

aan een kruis te laten sterven! En Jezus heeft het alles gedaan; vergis je niet, Hij onderging dit lijden,deze vernedering als de Almachtige God, Die in een oogwenk álles zo naar Zijn hand had kunnen zetten! Dat deed Hij niet, uit liefde voor jou en mij! Zó waardevol zijn wij! God drukt onze waarde niet uit in euro's of dollars, maar in het Offer dat Jezus bracht aan het kruis!

Miljonair zijn, of multimiljonair of miljardair, het lijkt me geweldig! Je kunt er zóveel goeie dingen mee doen! Maar voor een leven in de eeuwigheid heb je er niets aan, dáár hebben die flappen geen enkele waarde! Bij je sterven worden ze waardeloos voor jou! En ook voor Ronaldo en Messi en Jordan, bij hun sterven, weet dat wél! Voor een eeuwig fantastisch leven is er maar één ding nodig voor iedereen: JEZUS!

Je zult een afweging moeten maken als het over waardevol gaat; je kunt hechten of zelfs helemaal verkikkerd zijn op de schatten die op deze aarde voorhanden zijn, maar als dát je hart heeft, dan kom je er eens slecht voor te staan, want iets meenemen is er niet bij! Bovendien, wanneer eens de tijd aanbreekt voor de nieuwe hemel en aarde, dan zullen al die dingen vergaan! Het Rijksmuseum met de Nachtwacht en al haar waardevolle doeken,  het Werelderfgoed, wat het ook is, alle privéverzamelingen, er blijft geen spaan van over! Nee, wat jij zou moeten doen? Gaan beseffen hoe waardevol je bent in Gods ogen, Die Zijn eigen Zoon er aan opofferde om jou te kunnen redden! De Baby van Kerst, de Kruiseling van Golgotha, de opgestane Heer van Pasen, die Jezus, Hij deed het allemaal ook voor JOU! Wil je daar in deze vakantie[dagen] [weer] eens over nadenken?

Hoe waardevol jijbent?God zegt het Zelf: "Je bent kostbaar in Mijn ogen, en hooggeschat." [Jes.43:4]

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond

tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus' bloed dat ons

weer dicht in zijn nabijheid bracht.

 

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;

beschaamd hoor ik mijn eigen stem

Hem loochenen en smaden.

Het was mijn zonde die Hij droeg,

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';

zijn laatste adem bracht mij hoop,

zijn sterven werd mijn levenskracht.

 

Ik roem niet meer in eigen kracht,

in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

zijn dood en zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:

zijn offer heeft mijn schuld betaald.[opw.509]

 

H. van den Berg, tel. 0615062838

E-mail: berg.services@telfort.nl