Column; Waarheen.......?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.09.2015 - Hoe toepasselijk, dit onderwerp, nu tienduizenden vluchtelingen Europa binnenstromen, of in ieder geval dat verlangen hebben.

Over land of over zee, ze ontvluchten hun vaderland omdat er geen normaal leven meer mogelijk is vanwege een  burgeroorlog of een meedogenloos regime! Hals over kop misschien, of eerst na ernstig beraad over  wanneer en waarheen! Het is me nog al wat om alles achter te laten wat je lief is, en om dan zo'n riskante onderneming te starten, vaak met kleine kinderen erbij! Elke dag treffen we ze aan op onze beeldbuis, hongerend en dorstend naar eten en drinken en vooral naar veiligheid en geborgenheid, opeengepakt voor dranghekken of afrasteringen, oog in oog met politie of andere grensbewakers. Kun je je er iets bij voorstellen?

En waarheen als de grens gesloten blijkt en blijft? Gisteren kwamen er 13000 vluchtelingen aan in Oostenrijk, omdat de buurlanden Kroatië, Hongarije en Slovenië hen niet toelieten. Veel van deze landen hebben hun grenzen afgesloten en brengen de vluchtelingen naar de grens van hun buurlanden! De verdeeldheid onder de Europese landen loopt nagenoeg uit op een vluchtelingencrisis, helaas. (foto sloveniatimes.com)

Ja, en hoe zal het gaan in het Midden Oosten, de komende dagen? Waarheen leidt de aanvraag van een volledig lidmaatschap door de Palestijnse autoriteiten deze maand, tijdens de 70ste zitting van de VN, buiten Israël om? Hoe zal dat uitpakken? De Naties zullen daar voor een keuze gesteld worden: vóór of tégen een Palestijnse staat, en daar er nu al een meerderheid voor is, en men vreest dat de VS haar vetorecht niet [meer] zal uitoefenen, ziet het er somber uit! Hoe kan zo'n staat goed functioneren, terwijl er nu al grote onenigheid is tussen de partij van Hamas en de PA? Ze zal niet vredig kunnen bestaan naast een land dat men nog steeds niet wil erkennen, het enige democratische land in de regio!

Waarheen we hiermee op weg zijn wordt wel duidelijk als de Bijbel opengaat; de profeet Zacharia voorzegde al wat er in ‘deze dagen’ gaat gebeuren: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zich zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken zullen zich tegen haar verzamelen.” [Zach. 12:3] Een duidelijke waarschuwing van God Zélf aan de naties die straks hun stem uitbrengen; het is eigenlijk een vervolg op wat God al eerder zei tegen Abraham, de stamvader van Israel: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” [Gen.12:3] met andere woorden: de God van Israel zal wél doen aan hen die het opnemen voor Zijn volk, en Hij zal hen die Zijn volk te na komen straffen! Dit geldt voor de leiders en regeringshoofden en hun landen, maar ook voor jou en mij, en dat zal ook het waarheen van ónze weg bepalen! 

In 1971 zong Mieke Telkamp voor het eerst het populaire lied: ‘Waarheen, Waarvoor’ waarvan de melodie komt van het wereldwijd bekende lied: Amazing Grace, [Ongelofelijke genade]  en na ruim veertig jaar is het nog steeds een veel gevraagd lied bij begrafenissen en crematies. Blijkbaar omdat men ook op dát moment nog niet weet hoe het verder zal gaan met de overledene en met de nabestaanden. Het lied is één roep naar zekerheid: ‘waarheen’, ‘waarvoor’, ‘wie weet’, ‘waar staat’ en ‘hoe lang’, kreten vanuit een hart vol onzekerheid!

In het lied blijft het daarbij, er is geen antwoord. Misschien ben jij ook wel iemand die leeft met die vragen, misschien heb jij ook tal van vraagtekens in deze dolgedraaide wereld! Of misschien ben je dat station al voorbij en ben je de mening toegedaan van die man die zei, toen men hem vroeg naar zijn toekomst: ‘ik ben op weg naar m’n kist.’ Als dat je enige vooruitzicht is dan ziet het er heel droevig en hopeloos uit! Maar je hoeft daar niet in te blijven steken, en ook niet te blijven zitten met al die waarheen en waarom vragen. Er zijn heel duidelijke antwoorden te verkrijgen; God heeft ons Zijn Boek, de Bijbel, gegeven, vol met antwoorden en richtlijnen voor ons leven hier, en voor ons leven straks!

Als je dát Boek serieus gaat nemen dan zal het je leiden naar Jezus, de Zoon van God Die je álle zekerheid biedt voor deze tijd en de eeuwigheid! Die ‘kist’ is niet het laatste; hoe je ook geleefd hebt, en dat geldt voor mij en voor jou, voor grootayatollah Ali Khamenei en onze koning, voor president  Assad en premier Rutte, er komt voor iedereen een eeuwigheid!

En de vraag is hoe en waar wie die gaan doorbrengen! De Bijbel leert ons de juiste keuze te maken voor een leven in een eeuwige heerlijke ongekende situatie, waar we ons nog geen voorstelling van kunnen maken. Ze leert ons dat Jezus de énige juiste Weg is, om dát te bereiken! Waarheen je moet gaan? Precies, naar Jezus; kiezen voor Hem betekent dat Zijn Geest je zal onderwijzen en zal antwoorden op al je vragen.

In deze maanden is er in ons vrije land gelukkig weer volop gelegenheid om die Weg te zoeken; een Alphacursus, Bijbelstudieavonden, christenen die je die Weg willen wijzen, er zijn genoeg mogelijkheden om achter het waarheen en waarvoor te komen. Hou je het toch alleen maar bij die ‘kist’ als eindbestemming, dan ga je een vreselijke eeuwigheid tegemoet, en die zou ik je heel graag willen besparen! Waarheen? Kies voor Jezus en Hij zal je de Weg wijzen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail berg.services@telfort.nl

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.