Column; Zoet of bitter?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.01.2018 - Stormenderhand is het gister weer tot rust gekomen; van code oranje naar code rood en daarna weer naar oranje en normaal.

Wat een geweld, wat een krachten, door geen mens te beteugelen! Wellicht heb je de beelden gezien van vrachtauto's en dakpanelen en bomen en zelfs mensen die om- en weg werden geblazen door deze westerstorm!

Deze natuurkracht verdreef voor een enkele dag even de gedachten over de narigheid van die andere natuurkracht, die de provincie Groningen zo in de problemen bracht en brengt, telkens weer! Het begon zo mooi, bijna 60 jaar geleden, daar in Kolham bij Slochteren, waar onder de akker van boer Boon een deel van het aardgasveld van Slochteren werd gevonden. De gasbel die gevonden werd bleek uiteindelijk de op een na grootste ter wereld te zijn! Men besloot om geheel Nederland op het aardgas aan te sluiten.

De N.V. Nederlandse Gasunie werd in 1963 opgericht met als taak een pijpleidingnet aan te leggen. De NAM, opgericht door de twee giganten Esso en Shell, begon met de exploitatie van dit enorme veld en driekwart van Nederland kon binnen tien jaar over het gas beschikken. Het gebruik van peterolie en kolen nam sterk af en sindsdien werd bijna alles op het net aangesloten! Naast het feit dat het een gezonde ontwikkeling was werd het ook een kostbare bron van inkomsten voor de Staat, een zoete bron kan je wel stellen!


Foto NAM gaslocatie

Maar nu, bijna 60 jaar later, is er een heel andere situatie; de euforie van toen is veranderd in zorg, verdriet en woede! De zoete bron van toen is bitter geworden! De voortgaande winning zorgde voor verzakkingen in de ondergrond die aardbevingen gingen veroorzaken, daar in Groningen, voor het eerst in 1986.

In de 30 jaren die daar op volgden gebeurde het steeds vaker dat er bevingen plaatsvonden, lichte, maar ook zwaardere, in aantal oplopend tot 1100 tot heden, met een kracht oplopend tot meer dan 3 op de schaal van Richter. Niet alleen dat er daardoor schade ontstond aan huizen en gebouwen, maar de mensen gingen zich ook onveilig voelen. Om die redenen is men in 2015 de productie terug gaan schroeven, en daarna nog meer. Begin dit jaar is de discussie opnieuw opgelaaid, na weer een aardbeving van 3,4! De gaskraan moet dicht, dat willen de Groningers, heel begrijpelijk! De bron die zoveel zoets bracht voor de Staat, en daardoor voor ons allemaal, die bron is tot bitterheid geworden voor al die mensen die zouden moeten leren leven met aardbevingen! Toch te gek voor woorden! Laat men alle schades royaal en snel afwikkelen en de Groningers zo gauw mogelijk verlossen van deze ellende waar zij niet om gevraagd hebben!

Zo blijkt ook nu weer dat wat mooi lijkt, uiteindelijk toch verderfelijk kan zijn of worden! En is het in ons gewone leven ook vaak niet zo?

Salomo, koning van Israel wees zijn volk er al op, en vandaag waarschuwt God ons met deze spreuk: "Soms schijnt een weg iemand recht maar het einde daarvan voert naar de dood." [ Spr. 14:12] Het gewone leven leert het ons met talrijke voorbeelden, in ons eigen leven en in dat van anderen. Het kan er geweldig uitzien allemaal, maar uiteindelijk is het een grote flop geworden! Zijn we teleurgesteld geworden, verslaafd geraakt, is onze relatie verbroken.

Omdat we dachten dat we op de goede weg zaten, en toch. Wat is het belangrijk, zeker ook voor deze tijd, uit welke Bron we kiezen waaruit we putten en drinken! Er zijn zoveel bronnen die ons ter beschikking staan en die ons zoet lijken: de wereld, de wetenschap, geld en roem en glorie! Maar het loopt uit op niets, wat blijft er tenslotte over? Bitterheid, spijt, stress en hopeloosheid! Hoe kan het ook anders!

God, de Bron van levend water,[Jer.2:13] waarschuwt ons voor verkeerde bronnen, waarvan het schijnt dat ze goed zijn: " Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?" [Jac.3:11]Hij wil de Bron zijn "en de dorstige geven uit de bron van het water des levens." [Op.21:6] Daarom gaf God ons de Bijbel, een Bron waaruit hét Leven voortkomt, Die dé Waarheid in al Zijn volheid openbaart! Dát hebben wij nodig, voor nu en voor de eeuwigheid, anders zijn we ten dode opgeschreven!

Water is essentieel voor ons leven, niemand kan er van buiten! Ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water; de oppervlakte van de aardbol waarop we leven bestaat voor 71% uit water. Heel begrijpelijk dat het water ook in de Bijbel een belangrijk onderwerp is! Zoals we ons natuurlijke water nodig hebben, zo nodig hebben we ook het geestelijke water! Wij kunnen er niet van buiten, willen we overleven!

Gods Boek maakt onderscheid tussen zoet en bitter water, zoet en zout of brak water. Essentieel is het Levende water dat Jezus aanprijst en dat Hij wil geven! "Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven." Joh. 4: 14] Al vele eeuwen lang wordt het verkondigd en is het te lezen in het Woord van Diezelfde God, de Bijbel, en Jezus roept nog altijd: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.” [ Joh.7] Als je komt, dan zegt Jezus: “Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.” [gratis] [Op. 21:6] Hij is de Bron en daaruit wil Hij ons laven met levend water, onmisbaar voor een eeuwig leven hierna! Waar ga je drinken, bij welke bron?

De gasbron in Slochteren leek een goudmijn, maar uiteindelijk is het een bron van bitterheid geworden voor veel mensen! De Bron die Jezus aanbiedt is Hijzelf! Zuiver, zoet water biedt Hij aan,dat alle bitterheid weg zal nemen, ook in jouw leven!

En als je geen “dorst” hebt? Dan kun je Hem daar óók om vragen! Want Hij wil niet dat iemand verloren gaat! Ook jij niet! Bron van levend water ontspring nu in mij zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij van elke situatie die mijn hart bezwaart 'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Heer, U bent de Herder die mij geneest
neem mij in uw armen leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde ik verlang naar U

Bron van levend water ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

geef jezelf aan Jezus die jou geneest
laat hem je omarmen en ontvang zijn Geest |
als je hem vertrouwt word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven tot in eeuwigheid [opw. 445]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.Services@telfort.nl