D-Day......Bevrijding!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 15.06.2014 - Dát was de titel van de eerste column die ik schreef, 20 jaar geleden. Toen herdachten wij dat 50 jaar daarvoor de bevrijding in zicht kwam.

Inmiddels zijn er alweer 70 jaar verstreken! En nog steeds mogen we genieten van die toen zo duur gekochte vrijheid! In al die jaren veranderde ook álles, bijna alles! Alleen de Boodschap die ik toen doorgaf klinkt nog steeds hetzelfde, lees maar wat ik toen schreef:

"In deze dagen is er nogal wat aandacht geschonken aan het begin van onze bevrijding, nu 50 jaar geleden. Als ventje van toen net zes jaar weet ik daar niets van. Wél kan ik me goed onze bevrijders herinneren, een jaar later. Met name de Canadezen die ook in ons dorp kwamen en chocolade en sigaretten uitdeelden. Ook weet ik nog heel goed dat ze zorgden voor heerlijk wittebrood uit Zweden, en dat we toen, oh wonder, de hele dag kaakjes mochten eten die zomaar op tafel stonden! (foto ANP archief)

Bevrijden; bij dat woord is [bijna] altijd een ander nodig, wist u dat? Iemand kan je bevrijden uit een benarde  positie, uit een vervelende situatie of van je schuldgevoelens. Zeker op oudere leeftijd zullen er velen zijn die door iemand van iets of uit iets zijn bevrijd, of van iets bevrijdt zouden willen worden.

Voor ieder mens, oud of jong, wil de Here Jezus een Bevrijder zijn. Hij wil ons bevrijden van wat ons dwars zit, van onze zorgen en moeiten, van ons verdriet, wanneer er 'oorlog' in ons hart is!

"Werp uw bekommernis[problemen] op de Here,Hij zal voor u zorgen" staat er in Psalm 55, u ervan verlossen!

Verlossen houdt hetzelfde in als bevrijden. De Bijbel spreekt op 215 plaatsen over verlossen, bevrijden, zó belangrijk is dat voor de mensheid! Jezus wil onze Heiland zijn, en dat woord betekent

Verlosser! Hij bevrijdt u, Hij verlost u van alle zonden, als u dat wilt! Vertel Hem alles. Hij luistert, Hij verlost, Hij bevrijdt van ALLES! Doe het nú, dan wordt het vandáág nog BEVRIJDINGSDAG voor u en voor jou!" [ geschreven op 10 Juni 1994 voor Groot Naaldwijk onder de naam 'Vonk'.]

De boodschap was maar kort, maar de inhoud van en voor alle tijden, en voor iedereen!

De aanwezigheid en werking van Gods Geest is onmisbaar voor ieder die Jezus wil volgen, daarom werd het Pinksteren!  Jezus zei: "Hij, Mijn Geest, zal jullie de weg wijzen in heel de waarheid."[Joh.16:13] Die waarheid is zó belangrijk! Jezus zei: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken.[Joh.8:31-32]

Het gaat om bevrijding, verlossing, en Gods Geest wil ons daar naar toe leiden, door ons de waarheid te duiden! Op dat feest vroegen de mensen aan Petrus, die net een 'vurige' rede had gehouden: "Wat moeten wij doen?"[ Hand.2:37] Petrus zei: "Bekeert u!" Dát geldt nog steeds! Keer je om, keer je naar de Heiland die álle zonden wil vergeven!

Die de rest van je leven met je mee wilt gaan. Dan wordt het Pinksteren in je hart, dán vliegt de brand er in, en zal Zijn Geest je hart vervullen! Dan ga je ook in deze hectische, onrustige, duistere en wrede wereld uitzien naar de terugkomst van de Here Jezus! Want Hij komt, spoedig, in macht en majesteit! Hij heeft het beloofd en Hij zal het doen! Wát een dag zal dát zijn!